Jak na věc


test blesku

Radiový odpalovač pro AT, RT, CT přijímače 16

    Možná jste si u externích blesků všimli ještě jedné věci. U těchto blesků bývá napsáno, že dosahují určitého směrného čísla při určité ohniskové vzdálenosti. Blesky totiž mohou být konstruovány tak, aby svým světlem pokryly pouze určitou ohniskovou vzdálenost objektivu. Pokročilejší blesky naštěstí mají hlavu typu zoom. Tato pohyblivá hlava dokáže světlo usměrnit tak, že pokryje větší či menší plochu scény. Blesk s touto hlavou dokáže osvítit jak blízké objekty, tak i ty vzdálenější. Proto se u některých blesků uvádí více směrných čísel pro určité ohniskové vzdálenosti. Kupříkladu GN 17 pro 24 mm, GN 56 pro 105 mm a GN 60 pro 200 mm.
    Pokud bychom však použili objektiv s ohniskovou vzdáleností 35 mm, už je tu jistý problém. Blesk konstruovaný pro 50 mm objektivy nedokáže dodat pro 35 mm objektiv dostatek světla. Výsledkem toho bude to, že rohy fotografie pořízené 35 mm objektivem budou tmavé.
    Vyšších hodnot se pak dosahuje snad už jen pouze za pomoci zábleskových zařízení (článek v přípravě). Ty mohou být jak studiové, tak přenosné. Ty přenosné jsou vybaveny velkými bateriemi, které poskytují dostatek výkonu pro desítky či stovky záblesků. Nicméně pro příklad se můžete podívat na bateriové blesky od společnosti Fomei (se kterou dlouhodobě spolupracuji). Jejich bateriové blesky mají výkon klidně i 600 Ws. To dělá směrné číslo blesku něco málo přes hodnotu 95. Pro standardní parabolický reflektor se světlem rozptýleným pro objektivy s ohniskovou vzdáleností 35 mm s fotoaparátem s Full-frame senzorem.


Systémový blesk NIKON SB-910 a SB-600 - test

    Fotografie pořízeny různým druhem LED světel se liší v tom, že expozice je nastavena na 30 sekund. Při použití původní 1 sekundy byly fotografie prakticky černé. Ostatní parametry se však nezměnily.
    Umístěte fotoaparát na stativ a vysuňte, popř. nasaďte blesk. Přepněte fotoaparát do manuálního expozičního režimu. Nastavte expozici takto: expoziční čas 1/160 sekundy, citlivost ISO 100. Rovněž nastavte kompenzaci zábleskové expozice na 0. Blesk nastavte na automatiku. Vezměte šedou tabulku a umístěte ji do vzdálenosti 2 metry od fotoaparátu, resp. blesku. Následně nasaďte objektiv a zazoomujte tak, aby šedá tabulka zabírala celou plochu v hledáčku.
    Druhou fotografii osvítilo opět LED světlo. Tentokrát však s mnohem větším výkonem a s barevným posunem do červené. Obě dvě světla jsou z nějakého pochybného zahraničního internetového obchodu. Ale za ty peníze, nekupte to, že?
    Podle objektivu nastavte vhodnou clonu. Předpokládám, že nebudete vlastnit nejsvětelnější objektiv, tak nastavte hodnotu třeba na 4. Následně exponujte snímek.


Test ledových káv – Blesk

    Poměrně zajímavě. Nejprve výsledky SB-910. Každé měření jsem vícekráte opakoval se stejným výkonem, abych zjistil, jak stabilní výkom vlastně je. Záblesky se opakovaly po cca půl minutě, abych minimalizoval vliv nabíjení baterií. Expozimetr měří v celých clonových číslech s tím, že měřená hodnota mezi jednotlivými clonovými čísly je dále zpřesněna na deset dílků. Expozimetr tedy měří na desetinu clonového čísla.
    Představte si, že jste v úplné tmě a fotíte za použití externího blesku. Nastavíte-li čas expozice 1/160 sekundy, bude výsledek stejný, jako s nastavením 10 sekund. Nicméně pamatujte, pokud byste chtěli zkracovat expoziční čas, nejspíše brzy narazíte na problém.
    Možná jste si všimli, že do teď jsem nenapsal nic o expozičním čase. Důvod je prostý. Je třeba si uvědomit, že záblesk je velice rychlý děj. Běžně trvá tisíciny sekundy.
    Použijete-li vyšší clonu, neprojde objektivem dostatek světla ze scény osvětlené bleskem. Dosah blesku se tak tedy sníží. Použijeme-li však vyšší citlivost ISO, zesilovače na senzoru vybudí více signálu a světla tak zdánlivě projde více. Vyšší citlivost ISO tak může prodloužit maximální dosah blesku.
    Samozřejmě je možné provést test i při jiné hodnotě citlivosti ISO. V tom případě je třeba počítat s koeficientem citlivosti ISO ve vzorečku. Počítání pak může být trochu náročnější.


[ 10.09.2018 ] Jednoduše čerstvý sýr

    Jaroměřická mlékárna je hrdá, že její výrobek se stal vítězem spotřebitelského testu Blesku. Výsledek nezávislého hodnocení je důkazem, že nešidit potraviny se vyplatí. Jaroměřická mlékárna používá výhradně mléko od místních farmářů a do výrobků nepřidává konzervanty, barviva, sladidla ani žádná jiná éčka.
    Tento výkonný a všestranný plochý skener jsme představili jako novinku letos v březnu, k dostání je od dubna a jeho prodejní cena se pohybuje kolem pěti tisíc korun. V testu jsem se zaměřil hlavně na skenování fotografií a transparentních předloh – kinofilmů, ať už v pásech, nebo diapozitivů v rámečcích, a také středního formátu.
    Tím problémem je synchronizační čas fotoaparátu (článek v přípravě). Ten bývá u každého fotoaparátu různý. Obvykle se jedná o čas kolem 1/200 sekundy. Při základním nastavení blesku není možné exponovat s časem kratším než je synchronizační čas fotoaparátu. Tedy ono to možné je, ale díky závěrce zrcadlovek budou přes snímek viditelné černé pruhy. Ty odstraňuje vysokorychlostní synchronizace blesku (článek v přípravě). Touto funkcí však nedisponují všechny blesky. Navíc tato funkce výrazně omezuje výkon takového blesku. Ale o tom jindy.


“Take care of your body. It’s the only place you have to live.” Jim Rohn

    Teď místo 50 mm objektivu použijete objektiv s ohniskovou vzdáleností 100 mm. Stále při tom fotografujeme ze stejného místa a stejnou scénu. Kromě trochu jiného pohledu na scénu se však vlastně nic jiného nestalo. Blesk v tomto případě osvětluje jen zbytečně velkou plochu okolo. Ve výsledku to nevadí. Scéna bude stále dobře osvětlená. Jen světlo bude i mimo záběr objektivu.
    Podíváte-li se na vzoreček výše zjistíte, že pro správné exponování scény bude potřeba směrné číslo blesku o hodnotě 8. To zvládne většina vestavěných blesků. Že bylo exponováno správně pak zjistíte při pohledu na histogram. Měl by vypadat přibližně takhle.
    Směrné číslo blesku je základním parametrem každého blesku (ať vestavěného, tak externího). Značí se zkratkou GN, z angl. guide number. Směrné číslo blesku představuje maximální možnou sílu záblesku (vzdálenost v metrech), kdy je blesk schopen ještě osvítit scénu. Aby to nebylo jednoduché, tak tato hodnota platí jen za určitých podmínek. A právě proto vznikl tento článek pro objasnění celé věci.
    V některých případech si sebou beru i více blesků, které pak odpaluji dálkově (článek v přípravě). To už je však trochu jiné povídání. Každopádně výkonnějším bleskem nic nezkazíte.


Směrné číslo blesku a ohnisková vzdálenost

    Používat blesk se systémovým řízením výkonu záblesku - TTL je velmi pohodlné, ale někdy je přeci lépe nechat blesk nastavený na manuálně zvolený výkon. Jak si oba blesky vlastně vedou při ručním řízení?
    Dle mého - chyba do 1/3 clonového čísla je přijatelná a pro běžného uživatele pod jeho rozlišovací schopností. Nedávno jsem na internetu zahlédl diskuzi na téma, jaký skok fotografové používají při změně expozice. Výsledkem byl posun od dříve běžné změny 1/3 na změnu 1/2, tedy o půl clony. Zvětšení kroku je zřejmě dáno podstatně větší tolerancí snímacích čipů na správný osvit.
    Druhá fotografie je pořízena externím bleskem Metz se směrným číslem blesku 36. Záblesková hlava byla nastavena na maximální rozptyl světla (nejširší ohnisko).
    Minule jsme si vysvětlili, co je to automatické měření expozice a jak u digitálních fotoaparátů funguje. Dnes na toto téma úzce navážeme a ukážeme si, jak takové měření expozice můžeme přímo ovlivnit – rychle, jednoduše a bez složitých výpočtů a vzorečků. Ano! Řeč není o ničem jiném, než o expoziční kompenzaci!


Přednášky pro rodiče předškoláků

    Směrné číslo blesku opravdu značí maximální dosah blesku (v metrech), kdy je blesk schopen scénu ještě osvítit. Konkrétně osvítit tak, aby bylo možné správně exponovat fotografii. Jenže tato vzdálenost platí jen za určitých podmínek. Těmito podmínkami jsou: citlivost ISO 100 a clona objektivu nastavená na f/1. První podmínka je splnitelná vcelku snadno. Ta druhá už bude asi trochu oříšek, že?
    Externí blesky jsou na tom z pohledu směrného čísla nejlépe. Směrné číslo externích blesků se pohybuje v rozmezí cca 20 až 60. Najdou se však i opravdu silné externí blesky se směrným číslem 76.
    Poslední fotografie za pomoci externího blesku je rovněž vyfotografovaná předchozím bleskem od Canonu. Nicméně záblesková hlava byla nastavena na ohniskovou vzdálenost 105 mm.
    Tento článek vznikl na popud mého kamaráda. Koupil si výkonný blesk, ale jeho noční fotografie byly stále nějaké tmavé. Nikdy předtím se nijak extra nezajímal o expozici, ohniskovou vzdálenost a podobné věci. Prostě a jednoduše navštívil e-shop a koupil si externí blesk, u kterého psali, že má směrné číslo 56. V recenzi totiž psali, že je tento blesk použitelný i přes 20 metrů. Jaké pak bylo jeho překvapení, když na 10 metrů byly večerní fotky tmavé. Nyní již exponuje fotky správně. Ví, kde je limit jeho blesku a vcelku snadno dokáže upravit expozici tak, aby měl dosah blesku takový, jaký potřebuje.


Co když je obraz stále stejný i při maximální cloně

    Výkon u plného výboje a u výboje v 1/2 výkonu je již řízen bez problémů a správně. Dokonce i rozdíl u nejnižších výkonů se od požadované úrovně vzdálil méně, než u původního měření.
    Dosah blesku podle vzorečku je však pouhá teorie. Existují totiž blesky s tzv. zoomem, které dokáží více koncentrovat světlo do určitého místa. Dále se světlo může odrážet od stěn a stropů. Výsledkem toho může být dosah klidně o pár desítek centimetrů nebo dokonce pár jednotek metrů větší nebo naopak menší.
    Příklad 2: Stejné podmínky jako v předchozím případě jen se citlivost ISO změnila na ISO 800. Dosah bude lehce přes 18 metrů. (60 * 2,8 / 9 ≈ 18,7 metrů)
    Zajímavé zjištění: v dolní části malých výkonů záblesků se situace opakovala, došlo k potvrzení zjištění nerovnoměrného snižování výkonu záblesku. Na nejvyšší výkonové řadě (plný výkon) došlo naopak ke snížení vyzářeného výkonu a to si zaslouží dalšího zkoumání.
    A námět na další testy - praktické ověření zjištěných hodnot... a tentýž test s bezdrátovým řízením prostřednictvím SU-800. A pokud se podaří někde zapůjčit, otestovat blesk zcela jiného výrobce.


Easy Softbox 50x50cm s voštinou

    Stane-li se, že se expozice nepohnula, i když už jste nastavili maximální clonu, je řešení snadné. Stačí umístit šedou tabulku do větší vzdálenosti, např. 4 metry. Poté test opakujte. Směrné číslo blesku bude mít poté hodnotu clony × 4. Samozřejmě je třeba mít i odpovídající objektiv s větší ohniskovou vzdáleností.
    S výkonnými externími blesky mám ještě jednu zkušenost. Konkrétně se jedná o rychlost nabíjení. Řekněme, že budu vlastnit dvojici blesků. Jeden bude mít směrné číslo 20 a druhý 60. Po tom slabším budu chtít, aby vždy blikal jen s maximální intenzitou. Po každém jeho záblesku bude trvat jistou dobu, než se nebije a bude tak moci znovu „blesknout“. A teď vezmu výkonnější blesk a nastavím mu menší intenzitu záblesku srovnatelnou se směrným číslem 20. Zpravidla pak bude trvat o dost kratší čas, než bude moci znovu „zablesknout“. Tedy kratší čas než v případě onoho slabšího blesku. Proto mám radši výkonnější blesky.
    Směrné číslo blesku může nabývat různých hodnot. Kompaktní fotoaparáty mají směrné číslo blesku někde mezi hodnotami 5 až 10. Tyto fotoaparáty mají obvykle objektivy s minimální clonou f/2,8 nebo f/3,5. Dosah jejich vestavěných blesků je tak kolem 2 až 3 metrů.


Směrné číslo blesku a expoziční čas

    Má zkušenost s blesky je prostá. Pokud mám fotit s použitím blesků, zajímá mě kde budu fotit, resp. za jakých okolností. Následně podle toho vybírám vhodný blesk (ano, mám jich k dispozici více). Vybírám především podle jejich výkonu, tedy směrného čísla blesku.
    Koeficient citlivosti ISO se zvyšuje se zvyšující se citlivostí ISO. Konkrétně o druhou odmocninu ze dvou. Pro názornější příklad uvedu přibližnou hodnotu koeficientů do tabulky.
    U zrcadlovek je situace o něco málo lepší. Tedy za předpokladu, že je zrcadlovka vybavena bleskem. Minimálně ty dražší zrcadlovky vestavěný blesk nemají vůbec a musíte u nich použít blesk externí. Každopádně, pokud už vestavěný blesk mají, směrné číslo se pohybuje kolem čísla 10 až 15. Některé fotoaparáty mají směrné číslo vestavěného blesku dokonce 20. Více vám však prozradí výrobce vaší fotografické techniky.
    Máme blesk, který je uzpůsoben pouze pro 50 mm objektiv. Chceme s ním v malém ateliéru blikat na scénu fotografovanou právě 50 mm objektivem. V tomto případě bude všechno v naprostém pořádku. Blesk osvítí dostatečný prostor a objektiv s fotoaparátem tento prostor zachytí.


Otočný bílý Reflektor na fotografické pozadí pro zábleskové světlo Bowens ELEMEN

    Když se zaregistrujete a následně přihlásíte, získáte možnost publikovat komentáře, vkládat a komentovat fotografie, a mnoho dalších výhod. Využijte toho, je to zdarma.
    Během testování cenově dostupné plnoformátové digitální zrcadlovky Nikon D600 jsem dostal nabídku na vyzkoušení nové verze D610, kterou jsem přirozeně velmi rád přijal. Původně jsem uvažoval, že připravím přímou srovnávací recenzi obou modelů, ale záhy jsem si uvědomil, že přehlednější a praktičtější budou recenze dvě, propojené vzájemně linkem.
    Třetí fotografii osvětluje externí blesk Canon se směrným číslem 55. Zábleskový hlava byla rovněž nastavena na co nejširší rozptyl světla. Rovněž byla využita i rozptylná destička.
    Z testu se může zdát, že LED světla dokáží externí blesky dostatečně zastoupit. Není však tomu tak. Je třeba si uvědomit rozdíly v expozici při pořizování těchto snímků. Na druhou stranu tato LED světla / svítilny dokáží více než dostatečně osvětlit téměř jakýkoliv prostor kolem vás. Díky nim si tak připravíte scénu a „cestu“ pro výkonné externí blesky.


Otočný Stříbrný Reflektor na fotografické pozadí pro zábleskové světlo Bowens EL

    Jinak řečeno, pokud se řízení délky záblesku daří uregulovat s dejme tomu 10% chybou, je tato 10% chyba u záblesku s délkou hoření 1/900 sec. podstatně menší chybou, než u záblesku s délkou trvání 25,6 mikrosekundy. Zde se chyba projeví podstatně více a je pak vysvětlitelná ta chyba ve vyzářeném výkonu.
    Blesk si vede velmi pěkně. V rozsahu 1/2 výkonu až 1/16 výkonu jsou rozdíly minimální a zanedbatelné. Nejvyšší výkon (1/1) je nepatrně větší (cca o 1/3 clony) a to stále stejně. U nejmenších výkonů (s velkou regulací a malou rychlostí záblesku) se projevuje zvýšení vyzářeného výkonu nad požadovanou úroveň. Chyba u 1/64 je menší, než 1/3 clonového čísla, u úrovně 1/128 je chyba v rozsahu 1/3 až 1/2 clony.
    SB 600 je již z opravy zpět, byla vyměněna výbojka a rozptylná destička. Po konzultaci se specialistou servisu NIKON jsme došli společně k závěru, že se skutečně může jednat o závadu již vypotřebované výbojky. A skutečně, nové měření a test ukázal jiné výsledky:


Easy softbox 60x60cm s voštinou

    Základem jsou testované blesky samozřejmě. Oba umožňují řídit výkon záblesku v rozsahu 1/1 - 1/128 (SB-910) a 1/1 - 1/64 (SB-600). Jako měřič záblesku jsem použil expozimetr MASTERSIX fy. GOSSEN. Ten umožňuje měření i záblesku. Zdroj záblesku a expozimetr byly od sebe vzdáleny cca 1m, expozimetr byl osazen rozptylnou kalotou na měření přímého světla. Jako zdroj byly použity čerstvě nabité akumulátory ENELOOP 1900mAh.
    Proto všem, kteří tápou v tom „jak je to s jejich bleskem“ doporučuji udělat si malé cvičení výše. Můžete si v něm nasimulovat obvyklé podmínky, ve kterých obvykle fotografujete. Následně zjistíte, jaké jsou limity vašeho blesku a jakou expozici můžete beztrestně používat.
    Zde je to již horší. Zajímavé je zejména zjištění, že výkon záblesku při nastavení hodoty na 1/1 a 1/2 se v podstatě neliší. Vypadá to, jakoby právě u těchto dvou stupňů si regulace se změnou hodnoty neporadila. Další snížení již v podstatě funguje. Regulace pouští světla více, hodnoty dosahují max 1/3 clonového čísla a opět, jako u předchozího blesku má elektronika problém s řízením výkonu u nejnižších úrovní.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Vítězem testu se stal Albert Quality eidam 30 %, plátky, který se vyrábí v Jaroměřické mlékárně. Nízkotučné sýry jsou oblíbenou položkou povánočního jídelníčku, proto se Blesk rozhodl věnovat jim svůj spotřebitelský test. Vítězem testu se stal Albert Quality eidam 30 %, plátky, který se vyrábí v Jaroměřické mlékárně. Úspěch sklidil ve všech dílčích hodnoceních. 
    Nyní postupně zvyšujte clonu objektivu a samozřejmě exponujte snímky. Automatika blesku se bude snažit nastavit správnou expozici na středně šedou tabulku umístěnou před fotoaparátem. V jednu chvíli však narazí na své limity a nebude moci do scény dodat potřebné světlo. Poznáte to tak, že snímky najednou budou tmavší, popř. při pohledu na histogram. Jakmile se tak stane, podívejte se znovu na vzoreček a vypočtěte směrné číslo blesku. Pokud se vám nechce počítat věřte, že s nastavením expozice výše se směrné číslo blesku bude rovnat cloně × 2. Velice snadné.
    Pro zajímavost dodávám ještě dvě fotografie pořízené LED svítilnami. První z nich má viditelný barevný posun k modrému světlu. Scéna vznikla tak, že v průběhu expozice bylo krouženo svítilnou po scéně.


[ 03.08.2018 ] Tvrdý tvaroh je pro změnu

    Z reklamních důvodů výrobci externích blesků uvádí směrné číslo blesku pro nejdelší ohniskové vzdálenosti. Zde jsou hodnoty totiž nejvyšší. Při kratší ohniskové vzdálenosti musí blesk svítit pod větším úhlem. To znamená, že musí osvětlit větší plochu. Proto směrné číslo blesku klesá a tudíž i jeho dosah.
    Dlouhodobě a k mé plné spokojenosti používám starší systémový blesk SB-600, v roce 2014 jsem pořídil mlašdího a výkonějšího bratříčka SB-910. Má větší výkon a je schopen absolvovat náročný fotografický den lépe.
    Hned na začátku roku, konkrétně 8. ledna, uveřejnil deník Blesk velký test sýrů, ve kterém se zaměřil na nízkotučné sýry – konkrétně na deset třicetiprocentních eidamů, které jsou v obchodech běžně k dostání. Hodnocení proběhlo opravdu komplexně. Blesk nechal vypracovat laboratorní testy a sestavil odbornou porotu, která v testu porovnávala vzhled, chuť a vůni hodnocených sýrů. Zajistil také názory nutriční specialistky a vyjádření další expertky na potravinové výrobky. 
    Ještě bych si dovolil jednu věc a tou je jeden názorný pokus s různými blesky. Vyrazil jsem pro tento pokus do podzemních prostor. Jen zde mám jistotu, že je kolem mě opravdu tma. Navíc je tu klid (prakticky sem nevkročí ani noha).


První beseda s žáky ZŠ na téma rozumný životní styl

    Eidam vyrobený v Jaroměřické mlékárně zvítězil ve všech hodnocených kritériích. Nejlepší známku mu udělila nutriční terapeutka Věra Boháčová, která zmíněný výrobek dala na první místo především proto, že má nejvyšší obsah bílkovin, vysoký podíl sušiny a nejnižší obsah soli. Také ve slepém senzorickém testu dopadl eidam z Jaroměřic ze všech testovaných třicetiprocentních eidamů nejlépe. Devítičlenná porota odborníků z pražské Vysoké školy chemicko-technologické ocenila příjemnou chuť, stejnoměrnou žlutou barvu i hladký povrch bez prasklin. Stejně tak Potravinový Sherlock, kterým je v Blesku Barbora Kabátová, ohodnotil tento sýr nelepší známkou. Líbilo se mu, mimo jiné i to, že sýr není dobarvovaný. 
    Protože neměříme absolutní hodnoty (vyzářený výkon) ale mne zajímá realtivní změna k předchozímu nastavenému stupni výkonu, převedl jsem naměřené výsledky již na relativní čísla, kde každý stupeň znamená nárůst o 10% změny clonového čísla.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00