Jak na věc


test silných a slabých stránek osobnosti žáka

Psychologické testování a poradenství

    3 TVÉ SUPERSCHOPNOSTI bavič dobrodruh hračička kapitán lídr nadšenec Miluješ společnost ostatních, rád/a je bavíš svými vtipy, legráckami, žertíky a příhodami. Je pro tebe důležité, když se ostatní smějí a dobře baví. Svým přístupem tak dokážeš skupinu stmelit dohromady a dosáhnout pohody, harmonie a dobrých vztahů, což je pro tebe důležité. Nelíbí se ti, když se lidé okolo tebe hádají, snažíš se konflikty urovnávat a nejlépe ti to jde právě tak, že je otočíš v humor. Umíš velmi dobře navozovat dobrou atmosféru a také se snažíš o její udržování. Cítíš skoro jako svou povinnost starat se o to, aby se všichni bavili. Často hodně mluvíš, jsi rád/a středem pozornosti a umíš si udělat legraci i ze sebe. Dovedeš si užívat přítomného okamžiku, zejména pokud jsi obklopen/a svými přáteli. bavič Typické silné stránky: tvořivost, komunikativnost, vnímavost, smysl pro humor, přátelskost Rád/a přijímáš výzvy, zejména pokud jsou spojené s objevováním a dobrodružstvím. Zajímáš se o celý svět a nestač


MOJE+ výstupy z testu SILNÝCH STRÁNEK

    2 Milá superhrdinko, milý superhrdino, na následujících stránkách tě čekají výsledky právě absolvovaného testu. Dříve než se pustíš do jejich čtení, věnuj pozornost následujícím řádkům. Chceme ti stručně vysvětlit, jak výsledkům porozumět a odnést si z nich co nejvíce. Co jsou silné stránky a superschopnosti Silné stránky jsou pozitivní vrozené schopnosti, které napomáhají tvému úspěšnému fungování (například ve škole a ve vztazích). Pomáhají ti překonávat překážky a dosahovat cílů. Určují, jaký/á jsi, v čem jsi dobrý/á, co ti půjde snadno a bude tě také bavit. Silná stránka je například zvídavost, přátelskost, přesvědčivost, zodpovědnost, odvaha, tvořivost a optimismus. Každý člověk má takových silných stránek hned několik, a když se spojí do skupin, vytvoří superschopnosti. Ty už popisují určité role, které ve svém životě díky svým silným stránkám hraješ a které jsou pro tebe přirozené. Činnosti, které tyto role zahrnují, ti jdou snáze, více tě baví, dodávají ti energii, dosahuješ v
     Anonymizované výsledky jsou statisticky zpracovány pro výzkumné potřeby Talnetu, což umožňuje individuální přístup instruktorů kurzů ke studentovi a další vývoj aktivit podle potřeb a preferencí studentů.


5 online testů zdarma pro objevení tvých silných stránek

    5 STRÁNKA PRO RODIČE Hrajete důležitou roli v tom, jaký má vaše dítě přístup k sobě samému i k okolnímu světu. Zda umí ocenit své přednosti, soustředí se spíše na to dobré a funkční, zná dobře sebe samo a umí svých silných stránek v životě využívat. Výzkumy i životní zkušenosti ukazují, že pokud následujeme to dobré v nás i ve svém okolí, prožíváme mnohem radostnější, zdravější a úspěšnější život. Pozitivně orientovaný přístup Děti by se měly primárně rozvíjet ve svých přednostech je to pro ně přirozené, lépe jim to půjde, bude je to bavit a dodávat jim sebevědomí a energii na vypořádávání se s různými změnami a nepřízněmi. Rozšiřovat si obzor a získávat dovednosti i v oblastech, které nejsou jejich přednostmi, je samozřejmě také žádoucí, ale spíše jako doplněk k rozvoji silných stránek. Snažte se tedy spíše pochopit projevy svých dětí a hledat v nich to dobré a pozitivní, co lze v životě využít, na čem lze stavět. CO DĚLAT S VÝSLEDKY TESTU? Povídejte si s dítětem o výsledcích testu, v


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00