Jak na věc


učební obor cukrář plzeň

Národní ústav odborného vzděláváníWeilova 1271/6, 102 00, Praha 10

    Tříleté odborné učební obory v sobě nesou „pečeť času“. Navazují na řemeslnou tradici našich předků, na tradici mistrů a tovaryšů, pod jejichž rukama se mrtvá a beztvará hmota měnila v živoucí výsledek lidské práce, který teprve dával životu smysl.
    Občas slýcháváme, že tyto hodnoty byly zapomenuty a ztraceny, protože už není nikoho, kdo by v nich pokračoval. Tříleté učební obory jsou legitimními pokračovateli a nositeli této tradice. Jejich úloha v rámci nikoli pouze budování, ale udržení životaschopného chodu jakékoli společnosti vůbec, je nezastupitelná.
    Pro nás pro všechny a nejen pro naši školu, ale i pro celou společnost, je důležité, chcete-li být zedníkem, tesařem, pokrývačem, instalatérem, opravářem nebo kadeřnicí, protože bez vás to prostě nepůjde. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00