Jak na věc


uřední deska obce březina u moravské třebové

Hlavní menu: Město a městský úřad

    Správa státních hmotných rezerv - vyhlášení výběrového řízení na prodej hmotných nemovitých věcí [PDF, 871 kB]- skladový objekt s pozemkem v k.ú. Libochovany
    Pozvánka na jednání zastupitelstva města [PDF, 128 kB]Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná ve středu 11. prosince 2019 ve školní jídelně ZŠ K. H. Máchy v Doksech. Od 17:30 hodin je vyčleněn časový blok pro připomínky a podněty občanů, od 18:00 hodin následuje vlastní program jednání.Složka dokumentů: Ztráty a nálezy
    Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent finančního odboru [PDF, 108 kB]Tajemnice Městského úřadu v Doksech vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent finančního odboru. Více informací naleznete v příloze.Složka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce
    Obecně závazná vyhláška města Doksy č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství [PDF, 165 kB]Složka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce
    Obecně závazná vyhláška města Doksy č. 6/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst [PDF, 155 kB]Složka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce


Úřední deska - stav ke dni 14.12.2019

    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaciSložka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce
    Oznámení - schválený rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled na roky 2020-2023, závěrečný účet města Doksy a rozpočtová opatření [PDF, 58 kB]Složka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce
    Důležité dokumenty "OÚ Libochovany": Územní plán, Obecně závazné vyhlášky, Usnesení ZO, Rozpočet obceInformace z ostatních úřadů: Veřejné vyhlášky, Krajský úřad Ústeckého kraje, Ostatní dokumenty
    Obecně závazná vyhláška města Doksy č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy [PDF, 201 kB]Složka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce
    Návrh rozpočtu obce, Schválený rozpočet obce, Střednědobý výhled rozpočtu obce, Rozpočtová opatření a Závěrečný účet obceuvedené dokumenty jsou - v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Libochovany- v elektronické podobě zveřejněny na www.libochovany.cz/rozpocet


Poskytnuté informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

    Nařízení Města Doksy č. 7/2019, o plánu zimní údržby komunikací pro Doksy a místní části [PDF, 416 kB]Složka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce
    Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek [PDF, 181 kB]Složka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce
    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/38 ve Starých Splavech [PDF, 213 kB]Složka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce
    Návrh rozpočtu, Schválený rozpočet, Střednědobý výhled rozpočtu, Závěrečný účet Mikroregionu Porta Bohemicauvedené dokumenty jsou - v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Libochovany- v elektronické podobě zveřejněny na www.portabohemica.cz v kategorii Rozpočty a hospodaření, a na www.libochovany.cz v kategorii Mikroregion Porta Bohemica

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00