Jak na věc


válečné filmy druhá světová válka česky mluvené yo

Olověná vesta (Válečná edice) (DVD)

    Problematikou péče o válečné hroby a definicí vybraných pojmů se zabývá i veřejný ochránce práv. Sborník vydaný Kanceláří veřejného ochránce práv - Stanoviska č. 10 Pohřebnictví.
    O většinu válečných hrobů pečují města a obce, dále pak různé spolky či jednotlivé fyzické osoby. Pro některé spoluobčany se jedná o celoživotní „poslání“ a patří jim za to poděkování.
    Ostatky mnohých vojáků a civilistů padlých za vlast se nacházejí v mnohdy neoznačených hrobech na bývalých bojištích. Jednou z mála věcí, kterou pro tyto padlé hrdiny můžeme udělat, a zároveň tou nejdůležitější, je NEZAPOMENOUT. Udržování památky padlých je jedním z cílů péče o válečné hroby.
    Údržba válečných hrobů a pietních míst v dobrém stavu je však pouze jednou stranou mince. Neméně důležité, a pro naši budoucnost možná ještě důležitější, je spolu s nimi udržovat v dobrém stavu také lidskou paměť. Válečné hroby jsou též připomínkou proměnlivosti vztahů mezi státy a důkazem, že klid zbraní není samozřejmostí a snadno se může změnit ve válečné peklo.


Našli jsme kosti bojovníků z bitvy u Lipan, hlásí odborníci

    Válka je rozsáhlý stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí. Násilí je ve válce použito válčícími stranami jako legitimnní mocenský prostředek k prosazení politických, náboženských, ideologických, ekonomických nebo jiných cílů. Válka je opakem míru, který je obvykle definován absencí války. V mezinárodní politice se jedná o extrémní nástroj prosazení cílů vojenskými prostředky a vojenskou silou. Přechodným stavem mezi vedenou válkou a mírem je příměří.
    Česká republika se jakožto civilizovaný demokratický právní stát zavázala, že bude pečovat o všechny válečné hroby bez ohledu na to, zda se jedná o hroby našich nebo spojeneckých vojáků a občanů či o hroby protivníků. Mrtvý voják není nepřítel. Byl to člověk, který v bojích za svou zemi zaplatil cenou nejvyšší - svým životem. Proto ke všem válečným hrobům a pietním místům přistupujme stejně.


Svět ve válce 7 (papírový obal) (DVD)

    Jsou v mnoha vesnicích a městech po celém kraji a připomínají oběti těch, kteří padli ve válkách: hroby, pomníky a pamětní desky. Za příkladnou péči o tato pietní místa na více než desítce míst od Českolipska až po Semilsko předali v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje pamětní plakety zástupce ministerstva obrany Imrich Vetrák a hejtman Martin Půta.„Kulturní vyspělost národa se pozná nejen podle toho, jak si váží a chápe svou vlastní historii, ale také jak o ni pečuje,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Během třiceti let zasáhly do života obyvatel kraje hned dva válečné konflikty. Mobilizaci a útrapy první války pocítila snad každá rodina v tehdejším mocnářství, a ta druhá si s ní v mnohém nezadala. Je dobře, že města a obce nezapomínají na tyto neveselé události, ačkoliv se odehrály i před více, než sto lety.“ ...
    Tým vedený Václavem Smrčkou z pražského Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) nalezl kosterní pozůstatky, které s velkou pravděpodobností pocházejí z bitvy u Lipan (1434). Místo nálezu, radiokarbonové datování i poškození kostí naznačuje, že se v kostnici v Žehuni skutečně dochovaly kosti husitských válečníků.
    Válečnými hroby jsou hroby vojáků a válečných zajatců, pomníky, památníky nebo pamětní desky nacházející se v obcích po celé zemi, které připomínají památku padlých v době válek. Jsou jakýmsi zastavením v čase, odrazem naší složité minulosti a vzpomínkou na tragické události, při nichž umírali vojáci i civilisté. Jedná se často o osoby, které žily ve stejných obcích jako my, osoby, které položily životy pro svou vlast. Za každým z těchto jmen stojí často zcela neobyčejné činy a osudy.


Pochod na podporu aktivního stáří válečných veteránů

    A tak tu leží pospolu, bratrstvo ve zbrani, ve smrti jsou si všichni rovní. Vojáci všech hodností, příslušností i národností, odpočívají tu dnes již beze zbraní, neboť na tomto místě byl vyhlášen konečný mír...
    Válečné filmy na DVD a Blu-ray za skvělé ceny Vám přináší Filmyzastovku. Válečné filmy pravidelně doplňujeme a aktualizujeme. V nabídce máme válečné filmy historické i současné.
    V roce 2018 jsme v obci Třemošnice založili spolek s názvem Střemcha 2018, z.s., název odvozený podle stromu Střemcha obecná, která údajně dala název vzniku obce Třemošnice. Cílem našeho spolku byl, rozvoj společenských, sportovních a kulturních aktivit v obci Třemošnice a celkový rozvoj obce Třemošnice.
    Dne 14. 11. 2019 se pod záštitou ÚVN –VoFN Praha, Týmu pro podporu zdraví a  Domova Vlčí mák uskutečnil „Pochod na podporu aktivního stáří válečných veteránů“.Za odbor pro válečné veterány se pochodu zúčastnila Vladimíra Habrová a Helena Typoltová, která organizátorům pochodu předala finanční podporu ve výši 2 200,- Kč. Na tuto podporu válečných veteránů se složili pracovníci oddělení péče o válečné veterány odboru pro válečné veterány MO.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00