Jak na věc


výluky na železnici zahraničí

Pondělí 6. 3. 2017 až pátek 10. 3. 2017 --- Výluka železniční dopravy v úseku Střelice - Moravské Bránice

    Autobusy náhradní dopravy linky B (osobní vlaky) jsou vedeny v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Troubsko, Nová - Střelice, Vršovice - Omice - Tetčice - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Autobus za ranní spěšný vlak do Brna mezi Tetčicemi a Brnem hl. n. nikde nezastavuje.
    údržba traťového svršku a spodku, oprava železničního přejezdu pod Omicemi a další úpravy železniční tratě jsou důvodem pro výluku, která se uskuteční ve dnech nepřetřžitě od 14. 6. do 30. 6. 2017. Tím dojde k souběhu dvou nepřetržitých výluk - této a probíhající výluky mezi Zastávkou u Brna a Náměští nad Oslavou.
    úsek Brno hl. n. – Střelice obsluhují vlaky relace Brno – Zastávka u Brna (linka S4 IDS JMK), které náhradně zastavují v Troubsku nebo Střelicích dolním.
    Směr Moravské Bránice --> Střelice --> Brno: Cestující z Radostic, Silůvek, Moravských Bránic a dále ze směru Hrušovany nad Jevišovkou / Ivančice jedoucí do Brna si ve Střelicích přestoupí do autobusů náhradní dopravy, které pojedou v trase Střelice - Střelice, obecní úřad - Střelice dolní, žel. stanice - ústřední hřbitov - Brno hl. n.


Pondělí 4. 3. 2013 až čtvrtek 7. 3. 2013 --- Výluka železniční dopravy v úseku Střelice - Moravské Bránice

    Brněnské hlavní nádraží stárne a ačkoliv se v poslední době zdá být rozhodnuto o vzniku nového hlavního nádraží v jiné poloze, tak některé části současného hlavního nádraží se musí nutně opravit a zrekonstruovat. V letošním roce se dostává na řadu most u skladiště Amerika klenoucí se nad ulicí Hybešovou a most nad ulicí Křídlovická. Tím se odřízne od provozu celá oblast V. a VI. nástupiště, přilehlé kolejiště u skladiště Amerika, u bývalé výtopny KFNB a znemožní se i provoz na části odstavného nádraží A (Áčko se nachází poblíž výškových budov v oblasti ulice Holandská). Vyloučení provozu v této oblasti se zároveň využije na přípravné práce na zapojení nového zabezpečovacího zařízení, které se bude v letech 2018–2019 budovat. Poté bude na jeden rok (od poloviny prosince 2018 do poloviny prosince 2019) vyloučen provoz do velkých perónů, tedy do nástupišť I. až IV. z jižní strany od Brna-Horních Heršpic, Brna-Chrlic a komárovské spojky. Naopak se na brněnské hlavní nádraží vrátí pro
    Svařování kolejnic a úprava geometrické polohy koleje v úseku Zastávka u Brna - Rapotice si vyžádá ve dnech 20. - 23. 11. 2012, vždy od 7:55 do 16:05 h vyloučení železniční dopravy a její nahrazení náhradní autobusovou dopravou.
     V úseku Moravské Bránice – Ivančice jsou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou – červenou linkou xS41A, která jede jako přímá linka z/do Brna hl. n., mezi Brnem hl. n. a Moravskými Bránicemi zastavuje jen v Brně na ulici Heršpické a v Silůvkách.
    Výluka se v nepatrné míře dotkne rovněž vlaků na trati 240, konkrétně se jedná o nahrazení osobních vlaků Zastávka u Brna - Brno hl. n. Os 4843 (Zastávka u Brna odj. 16:55 h) a Os 4845 (Zastávka u Brna odj. 17:55 h) náhradní autobusovou dopravou - upozornění je ke stažení zde.


Pondělí 18. 9. 2017 až pátek 22. 9. 2017 --- Výluka železniční dopravy v úseku Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou - Třebíč

    V úseku Střelice – Moravské Bránice jezdí náhradní autobusová doprava – modrá linka xS41B. Je určena pro cestující, kteří svoji jízdu končí nebo začínají v Radosticích a dále pro ty cestující, kteří jedou ze Silůvek či Moravských Bránic do Střelic nebo ve Střelicích přestupují směrem na Zastávku u Brna nebo jedou do Střelic dolního, Troubska či Brna-Horních Heršpic (totéž platí i pro opačný směr jízdy).
    Podbíjení kolejnic, bagrování blátivých míst a údržba zemního tělesa dráhy v úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice - Zastávka u Brna, to jsou důvody pro výluku, která se uskuteční 26., 27. a 29. 9. 2011, vždy od 8:15 do 15:55 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


úterý 3. 4. 2012 a středa 4. 4. 2012 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Zastávka u Brna

    Výměna nosných lan trakčního vedení v Brně zapříčiní omezené možnosti vjezdů a odjezdů vlaků na staniiční a traťové koleje. Z tohoto důvodu je nutné nahradit osobní vlaky mezi Brnem a Zastávkou Brna autobusy náhradní dopravy. Výluka se uskuteční 3. 8. 2013 od 13:00 do 21:00 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Přikládám ke stažení výlukový jízdní řád pro trať 240 Brno - Jihlava.
    Oprava geometrické polohy koleje a výměna pražců v úseku Zastávka u Brna - Rapotice si vyžádá 20. a 21. 9. 2011, vždy od 8:35 do 16:10 h vyloučení železniční dopravy a její nahrazení náhradní autobusovou dopravou.
    úsek Brno hl. n. – Střelice obsluhují vlaky relace Brno – Zastávka u Brna (linka S4 IDS JMK), které náhradně zastavují ve Střelicích dolním.
    Výměna kolejnic a jejich svařování jsou důvodem pro výluku, která se uskuteční 6. 11. až 9. 11. 2017, vždy od 8:15 do 14:05 h. Mezi Brnem a Ivančicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


úterý 20. 6. 2017 a středa 21. 6. 2017 --- Výluka železniční dopravy v úseku Střelice - Moravské Bránice - Ivančice

    Rychlé spojení mezi Moravským Krumlovem a Brnem je u vybraných vlaků zajištěno náhradní autobusovou dopravou – zelenou linkou K v úseku Brno hl. n. - Moravský Krumlov (– Rakšice – Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou).
    údržba traťového svršku, doštěrkování a prořezávání stromů a křovin je důvodem pro výluku, která se uskuteční ve dnech 20. 11. a 21. 11. 2017, vždy od 8:15 do 15:30 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Protože tato výluka probíhá v souběhu s nepřetržitou výlukou v úseku Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou, jsou trasy náhradních autobusových doprav jedné i druhé výluky navzájem propojeny. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Středa 22. 11. 2017 až pondělí 27. 11. 2017 --- Výluka železniční dopravy v úseku Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou

    údržba traťového svršku a spodku plus vyřezávání vegetace je důvodem pro výluku, která se uskuteční 11. a 13. 11. 2015, vždy od 8:15 do 14:05 h. Mezi Brnem a Moravskými Bránicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Autobusy náhradní dopravy linky B jedou v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Stará nemocnice - Troubsko, Nová - Střelice, obecní úřad - Střelice, Vršovice - Omice - Tetčice - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Linka je určena pro cestující, kteří na začátku nebo konci své cesty nastupují nebo vystupují v Troubsku, Střelicích, Omicích a Tetčicích.
    Autobusy náhradní dopravy linky I jedou v trase Brno hl. n. - Heršpická - Moravské Bránice - Ivančice letovisko - Ivančice město - Ivančice. Protože je zavřený železniční přejezd mezi Střelicemi a Moravskými Bránicemi, nejede tato linky oproti zvyklosti přes Silůvky! Autobusy jsou určeny pro cestující jedoucí z Brna do Moravských Bránic a Ivančic. Totéž platí v opačném směru.


úterý 20. 9. 2011 a středa 21. 9. 2011 --- Výluka železniční dopravy v úseku Zastávka u Brna - Rapotice

    Oprava geometrické polohy koleje, číštění blátivých míst, svařování a dalčí práce jsou důvodem pro výluku, která se uskuteční ve dnech 5. 9. až 11. 9. 2019. Mezi Brnem, Střelicemi a Zastávkou u Brna bude v tyto dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výluka se celou dobu trvání dotkne vlaků na trati 240 Brno - Jihlava a v pracovní dny v sedlové době i vlaků na trati 244 Brno - Moravské Bránice - Ivančice. Výlukový jízdní řád pro trať 240 je ke stažení zde a pro trať 244 zde.
    Autobusy náhradní dopravy linky S jedou v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Střelice, obecní úřad - Střelice. Touto linkou jsou nahrazeny vlaky relace Brno - Moravské Bránice v době od 08:40 do 14:10 h, a to jen v pracovní dny. Ve Střelicích je přestup na vlak směr Moravské Bránice a v opačném směru z vlaku na autobus náhradní dopravy.
    údržba traťového svršku a spodku, výměna kolejnic a oprava železničního přejezdu důvodem pro výluku, která se uskuteční 1. 6. a 2. 6. 2016, vždy od 8:15 do 15:30 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Pondělí až čtvrtek 28. - 31. 3. 2011 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno-Horní Heršpice - Moravské Bránice

    Výlukový jízdní řád platný od 3. 9. do 7. 12. 2018 na trati 240 Brno - Jihlava se sice také mění, ale jedinou změnou je zastavování autobusové linky B navíc na zastávce Troubsko, Nová. Pro úplnost jej přikládám a ke stažení je zde.
    úsek Brno hl. n. – Střelice obsluhují vlaky relace Brno – Zastávka u Brna (linka S4 IDS JMK), které zastavují navíc na zastávce Střelice dolní.
    Nepřetržitá výluka železniční dopravy na trati 244 mezi Střelicemi a Moravskými Bránicemi pokračuje, avšak tento den v 19.45 h skončí. Protože ani vlaky této trati nemohou v tento den do 19.45 h vjet do Brna, budou v úseku Brno - Moravské Bránice - Oslavany veškeré vlaky nahrazeny autobusy.


Středa 19. 9. 2012 a čtvrtek 20. 9. 2012 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Střelice - Zastávka u Brna

    Speciálně upozorňuji na skutečnost, že všechny osobní vlaky mají kromě autobusové linky jedoucí mezi Zastávkou a Brnem podél železniční tratě (omickým údolím) i rychlou variantu autobusu vedeného po dálnici. Tyto "rychlé" autobusy navíc zastavují i na autobusové zastávce Rosice, Husova. Dopravní opatření zpracované Českými dráhami jsou provedena tak, že cestující nemusí mít obavy ze zpoždění a zejména nemusí z této obavy přecházet např. na jiný typ spojení (automobil, autobusy linky 405). Ze strany cestujících je však potřeba přistoupit na skutečnost, že autobusy jsou z Brna vedeny oproti vlakovým spojům vedeny v jiných, dřívějších časech.
    Rekonstrukce tunelu u Prštic si vyžádá nepřetržitou výluku. Mezi Brnem a Oslavany / Hrušovany nad Jevišovkou bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Spěšný vlak Velo Podyjí Brno-Královo Pole - Moravský Krumlov - Znojmo - Šatov jedoucí během výluky v sobotu 24. 5. 2014 přes Moravský Krumlov nepojede. Z Brna do Hrušovan nad Jevišovkou pojede odklonem přes Břeclav a Mikulov na Moravě, přičemž v úseku Brno hl. n. - Mikulov na Moravě bude spojen se spěšným vlakem Velo Pálava v jednu soupravu.


Pondělí 12. 9. 2011 až středa 21. 9. 2011 --- Výluka železniční dopravy v úseku Střelice - Moravské Bránice

    Osobní vlaky a spěšný vlak Bobrava jsou vedeny v náhradní autobusové dopravě v trase Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou - Třebíč. V úseku Brno - Zastávka u Brna jezdí vlaky podle pravidelného jízdního řádu, resp. vybrané vlaky zastaví navíc na zastávce Střelice dolní kvůli souběhu s výlukou Střelice - Moravský Krumlov / Ivančice.
    Výluka se koná od 4. 2. do 6. 2. 2018 vždy v době od 08:05 do 14:25 h. Mezi Brnem a Miroslaví a mezi Moravskými Bránicemi a Ivančicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, který je stažení zde.
    V období od 21. 7. do 3. 8. 2012 proběhne na našich železničních tratích souběh několika stavebních akcí zároveň. Tak zaprvé se bude mezi Zastávkou u Brna a Rapoticemi opravovat železniční most, a to nepřetržitě po všech 14 dnů, tedy od 21. 7. do 3. 8. Souběžně se bude pracovat v tunelu mezi Střelicemi a Moravskými Bránicemi, tyto práce proběhnou po dobu 9 dnů, a to od 21. 7. do 29. 7. A konečně po dva dny - 21. 7. a 29. 7. se k těmto dvěma výlukám ještě přidají práce na obnově trakčního vedení v brněnském hlavním nádražím.
    Svařování kolejnic a úprava geometrické polohy koleje v úseku Zastávka u Brna - Rapotice si vyžádá 24. 6. 2013 od 8:00 do 16:00 h vyloučení železniční dopravy a její nahrazení náhradní autobusovou dopravou.


úterý 18. 3. 2014 až čtvrtek 20. 3. 2014 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Střelice - Zastávka u Brna

     Speciálně upozorňuji na skutečnost, že všechny vlaky budou mít kromě autobusové linky jedoucí mezi Zastávkou a Brnem podél železniční tratě (omickým údolím) i rychlou variantu autobusu vedeného po dálnici. Pro možnost přestupu na linky 406 a 423 budou tyto "rychlé" autobusy navíc zastavovat i na autobusové zastávce Rosice, Husova. Dopravní opatření zpracované Českými dráhami jsou provedena tak, že cestující nemusí mít obavy ze zpoždění a zejména nemusí z této obavy přecházet např. na jiný typ spojení (automobil, linky 405 a 406 apod.). Ze strany cestujících je však potřeba přistoupit na skutečnost, že autobusy jsou z Brna vedeny oproti vlakovým spojům vedeny dříve.
    Autobusy náhradní dopravy linky A (osobní vlaky a spěšný vlak) jsou vedeny v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - (po dálnici D1) - Rosice, Husova - Rosice u Brna - Zastávka u Brna.
    Autobusy náhradní dopravy linky S jedou v trase Brno hl. n. - Heršpická - Silůvky. Linka je určena pro cestující jedoucí z Brna do Silůvek nebo zpět.
    Výlukový jízdní řád pro trať 240 je ke stažení zde a pro trať 244 zde. Třeba se vám může hodit i tabulka s přehledem všech vlaků mezi Brnem a Rapoticemi a Brnem a Ivančicemi, kterou jsem si udělal pro vlastní potřebu.


Výluka Číčenice - Prachatice 14. - 23. 09. 2020 POZOR ZMĚNA !!!

    Prořezání vegetace a údržba zemního tělesa dráhy v úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice - Moravské Bránice, to jsou důvody pro výluku, která se uskuteční 2. a 5. 4. 2012, vždy od 7:50 do 14:10 h. Mezi Brnem a Moravskými Bránicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Autobusy náhradní dopravy linky C jedou v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Stará nemocnice - Troubsko, Nová - Střelice, obecní úřad - Střelice. Autobusy jsou určeny pro cestující jedoucími do Brna od Moravských Bránic a opačně.
    údržba traťového svršku a spodku plus vyřezávání vegetace je důvodem pro výluku, která se uskuteční 24. a 25. 3. 2015, vždy od 8:15 do 15:30 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna i mezi Brnem a Moravskými Bránicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde pro trať 240 a zde pro trať 244.
     Autobusy náhradní dopravy linky R (rychlíky) jsou určeny pro cestující rychlíků Brno - Jihlava - České Budějovice - Plzeň. Jedou v trase Brno hl. n. - (po staré silnici 602 a dálnici D1) - Náměšť nad Oslavou.


Čtvrtek 20. 9. 2018 až středa 26. 9. 2018 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno - Zastávka u Brna

     Speciálně pro rosické cestující upozorňuji na skutečnost, že všechny vlaky budou mít kromě autobusové linky jedoucí mezi Zastávkou a Brnem podél železniční tratě (omickým údolím) i rychlou variantu autobusu vedeného po dálnici. Pro možnost přestupu na linky 406 a 423 budou tyto "rychlé" autobusy navíc zastavovat i na autobusové zastávce Rosice, Husova. Dopravní opatření zpracované Českými dráhami jsou provedena tak, že cestující nemusí mít obavy ze zpoždění a zejména nemusí z této obavy přecházet např. na jiný typ spojení (automobil, linky 405 a 406 apod.). Ze strany cestujících je však potřeba přistoupit na skutečnost, že autobusy jsou z Brna vedeny oproti vlakovým spojům vedeny dříve.
    Vyřezávání vegetace a oprava výhybky v Brně-Horních Heršpicích jsou důvodem pro výluku, která se uskuteční 20. 6. a 21. 6. 2017, vždy od 8:15 do 14:05 h. Mezi Brnem a Ivančicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
     V úseku Moravské Bránice – Ivančice – Oslavany jsou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou – červenou linkou A, která jede jako přímá linka z/do Brna hl. n., zastavuje v Brně na ulici Heršpické a v Silůvkách.
    Dopravní opatření se bude lišit podle jednotlivých etap, tedy jiné opatření bude 21. 7., 22. - 28. 7., 29. 7. a 30. 7. - 3. 8. 2012.


Sobota 22. 9. 2012 a neděle 23. 9. 2012 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Střelice - Moravské Bránice

    Podbíjení kolejnic, bagrování blátivých míst a údržba zemního tělesa dráhy v úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice - Moravské Bránice, to jsou důvody pro výluku, která se uskuteční 2. 5. 2011 od 7:50 do 15:40 h. Mezi Brnem a Ivančicemi / Hrušovany nad Jevišovkou bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
     Autobusy náhradní dopravy linky R (rychlíky) jsou určeny pro cestující rychlíků Brno - Jihlava - České Budějovice - Plzeň. Jedou v trase Brno hl. n. - (po staré silnici / dálnici D1) - Náměšť nad Oslavou.
    Oprava tratě a čištění skalního masívu způsobí mezi Moravskými Bránicemi a Ivančicemi zavedení náhradní autobusové dopravy ve dnech 8. - 12. 10. 2012, vždy v době od 7:30 do 17:30 h.
    Autobusy náhradní dopravy budou jezdit v čase vlaků a budou zastavovat na těchto stanovištích: zastávka IDS JMK Moravské Bránice, železniční stanice - zastávka IDS JMK Ivančice, Stříbský mlýn - na silnici u zastávky Ivančice město - zastávka IDS JMK Ivančice, železniční stanice.


Středa 4. 5. 2016 až pátek 6. 5. 2016 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice a Brno - Střelice - Zastávka u Brna

    údržba traťového svršku, prořezávání stromů a křovin, ale zejména oprava železničního přejezdu v Rosicích, je důvodem pro výluku, která se uskuteční ve dnech 20. 9. 2018 (5:00 h) až 26. 9. 2018 (22:30). Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, který po výše uvedenou dobu nahradí výlukový jízdní řád platný od 3. 9. 2018 do 7. 12. 2018. Zjednodušeně řečeno - náhradní autobusovou dopravou budou vedeny všechny osobní vlaky mezi Brnem a Zastávkou u Brna a i rychlíky mezi Brnem a Náměští nad Oslavou. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Revitalizace železniční tratě mezi Náměští nad Oslavou a Třebíčí kombinovaná s opravou kolejí v Zastávce u Brna si vyžádá výluku, která se uskuteční nepřetržitě od 29. 7. (00:00 h) do 12. 8. 2016 (15:10 h); poté bude pokračovat nepřetržitá výluka v úseku Náměšť nad Oslavou - Třebíč, viz níže. Mezi Zastávkou u Brna a Krahulovem bude v uvedené období platit tzv. výlukový jízdní řád. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Středa 18. 9. 2013 až pátek 20. 9. 2013 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Střelice - Zastávka u Brna

    Revitalizace železniční tratě mezi Náměští nad Oslavou a Třebíčí si vyžádala výluku, která probíhá nepřetržitě od 12. 8. (15:10 h). Původně měla výluka skončit 8. 12. 2016, ale stavba už v září nabrala mírné zpoždění, a tak byl stanoven nový termín, tzv. do vánoc, konkrétně do 22. 12. 2016. Jenže ani tento termín ukončení výluky nakonec nebude pravda. V listopadu se začaly objevovat informace že firmy stavbu nestihnou předat ani v prodlouženém termínu. Bylo přijato rozhodnutí že se výluka ukončí až 17. 2. 2017, a tím pádem se stavební práce plynule přesunou do nepřetržité výluky v úseku Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou, která je plánována od 18. 2. 2017 do června 2017. Netrvalo dlouho a firmy přišly s dalším, pochopitelně pozdějším termínem dokončení, a sice do 28. 2. 2017. Takže stávající výluka potrvá do 28. 2. 2017, načež přejde do zmiňované výluky Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou, která má trvat do 30. 6. 2017.
    Prořezání vegetace a údržba zemního tělesa dráhy v úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice - Zastávka u Brna, to jsou důvody pro výluku, která se uskuteční 14. a 15. 2. 2012, vždy od 8:10 do 15:55 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Výluky které se konají od Moravských Bránic dolů směrem k Moravskému Krumlovu, tu neuvádím. V tomto případě musím udělat výjimku, protože výluky má drobný vliv na časové polohy vlaků mezi Moravkými Bránicemi a Ivančicemi.
    Osobní vlaky a spěšný vlak Bobrava jsou vedeny v náhradní autobusové dopravě v trase Náměšť nad Oslavou - Třebíč - Krahulov, případně až Okříšky.


Sobota a neděle 16. a 17. 4. 2011 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno-Horní Heršpice - Moravské Bránice

    A jakých vlaků se výluka dotkne? Zaprvé všech rychlíků po všechny dny výluky. Zadruhé vybraných osobních vlaků v odpolední špičce pracovních dnů. A zatřetí v pracovní dny ranního spěšného vlaku co přijíždí do Brna v 7:38 h. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
     V úseku Moravské Bránice – Ivančice – Moravský Krumlov jsou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou – červenou linkou A, která jede jako přímá linka z/do Brna hl. n., mezi Brnem hl. n. a Moravskými Bránicemi zastavuje jen v Brně na ulici Heršpické a v Silůvkách.
    Stanoviště autobusů náhradní dopravy v Brně hlavním nádraží je tentokrát na starém místě v prostoru mezi staniční budovou a viaduktem přes ulici Křenovou. Autobusy do Brna přijíždějící mají výstupní zastávku před V. a VI. nástupištěm.
    V Troubsku (ve směru do Střelic) a ve Střelicích dolním (ve směru do Brna) zastaví náhradně vlaky relace Brno - Zastávka u Brna.
    Svařování kolejnic v úseku Zastávka u Brna - Rapotice si vyžádá 8. 11. 2012 od 7:55 do 16:05 h vyloučení železniční dopravy a její nahrazení náhradní autobusovou dopravou.


Neděle 7. 6. 2015 až sobota 13. 6. 2015 --- Výluka železniční dopravy v úseku Střelice - Moravské Bránice - Ivančice

    V úseku Střelice – Moravské Bránice jezdí náhradní autobusová doprava – modrá linka B. Je určena pro cestující, kteří svoji jízdu končí nebo začínají v Radosticích a dále pro ty cestující, kteří jedou ze Silůvek či Moravských Bránic do Střelic nebo ve Střelicích přestupují směrem na Zastávku u Brna nebo jedou do Střelic dolního, Troubska či Brna-Horních Heršpic (totéž platí i pro opačný směr jízdy).
     Mezi Brnem a Střelicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Sobota 27. 10. 2012 a neděle 28. 10. 2012 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Střelice - Moravské Bránice

     Speciálně upozorňuji na skutečnost, že všechny vlaky budou mít kromě autobusové linky B jedoucí mezi Zastávkou a Brnem podél železniční tratě (omickým údolím) i rychlou variantu autobusu A vedeného po dálnici. Pro možnost přestupu na linky 406 a 423 budou tyto "rychlé" autobusy navíc zastavovat i na autobusové zastávce Rosice, Husova. Dopravní opatření zpracované Českými dráhami jsou provedena tak, že cestující nemusí mít obavy ze zpoždění a zejména nemusí z této obavy přecházet např. na jiný typ spojení (automobil, linky 405 a 406 apod.). Ze strany cestujících je však potřeba přistoupit na skutečnost, že autobusy jsou z Brna vedeny oproti vlakovým spojům vedeny dříve.
    Čištění kolejového lože a výměna pražců je důvodem pro výluku, která se uskuteční dne 31. 5. 2018 od 8:15 do 15:40 h. Mezi Brnem a Ivančicemi a Brnem a Zastávkou u Brna bude v tento den platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Protože tato výluka probíhá v souběhu s nepřetržitou výlukou v úseku Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou, jsou trasy náhradních autobusových doprav jedné i druhé výluky navzájem propojeny. Výlukový jízdní řád pro trať 240 je ke stažení zde a pro trať 244 zde.


Středa 14. 3. 2012 --- Výluka železniční dopravy v úseku Moravské Bránice - Ivančice

    Mezi Brnem a Oslavany / Hrušovany nad Jevišovkou bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád pro období 20. - 27. 10. je ke stažení zde. Výlukový jízdní řád, který bezprostředně navazuje na ten předešlý a platí od 27. 10. do 2. 12. je zde (první výlukový jízdní řád byl totiž natištěn a vydán dříve než Správa železniční dopravní cesty dospěla k závěru, že se výluka protáhne).
    První nepřetržitá výluka úseku se dotkne celého úseku Zastávka u Brna - Krahulov, potrvá od 16. 9. 2017 (7:45 h) do 17. 9. 2017 (24:00 h) a během ní bude mezi Zastávkou u Brna a Krahulovem platí tzv. výlukový jízdní řád. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    V úseku Moravské Bránice – Moravský Krumlov – Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou jezdí vlak. Pro možnost rychlého spojení mezi Moravským Krumlovem a Brnem je u vybraných vlaků zavedena náhradní autobusová doprava – zelená linka K, která vyjíždí z Brna hl. n., zastavuje v Brně na ulici Heršpické a dále až v Moravském Krumlově u železniční stanice.


Pátek 29. 7. 2016 až pátek 12. 8. 2016 --- Výluka železniční dopravy v úseku Zastávka u Brna - Třebíč - Krahulov

    Tentokrát se výluka obejde bez náhradní autobusové dopravy. Pro eliminaci zpoždění vlaků budou mezi Brnem a Střelicemi bránické vlaky spojeny s jihlavskými. Není tedy nutné ani ve Střelicích přestupovat, bránický vlak zde bude mít pouze větší pobyt. Pokud tedy budete v uvedenou dobu cestovat vlaky na trati Brno - Hrušovany nad Jevišovkou, musíte se dostavit dříve v Brně na nádraží, vlak odjede již ve 39. minutu a naopak do Brna přijedete až v cca 12. minutu. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Závěrem bych chtěl upozornit na zcela nezvyklé místo stanoviště náhradní autobusové dopravy u brněnského hlavního nádraží. Z důvodu přetíženosti tradičního stanoviště autobusů před nádražím u trolejbusové smyčky autobusy odjíždí z ulice Uhelné. Pokud si stoupnete na chodník tohoto stanoviště, tak za zády máte zeď a nad ní IV. nástupiště, před sebou budovu s obchodem Vichr, po levé ruce Tesco a stánky asijských obchodníků. Po pravé ruce výjezd z Uhelné na úzkou. Konkrétně zde (zelená šipka): http://goo.gl/maps/m8fc7. Výstup při cestě do Brna je na zastávce linek 60 a 61 Soukenická.
    Autobusy náhradní dopravy za rychlíky jedou v trase a zastavují na stanovištích Brno hlavní nádraží (v prostoru mezi staniční budovou a viaduktem přes ulici Křenovou) - Náměšť nad Oslavou (před výpravní budovou).


Výluka Vimperk - Kubova Huť 14. - 17. 09. 2020

     Speciálně upozorňuji na skutečnost, že všechny vlaky budou mít kromě autobusové linky jedoucí mezi Zastávkou a Brnem podél železniční tratě (omickým údolím) i rychlou variantu autobusu vedeného po dálnici. Tyto "rychlé" autobusy navíc zastavují i na autobusové zastávce Rosice, Husova. Dopravní opatření zpracované Českými dráhami jsou provedena tak, že cestující nemusí mít obavy ze zpoždění a zejména nemusí z této obavy přecházet např. na jiný typ spojení (automobil, linka 405 apod.). Ze strany cestujících je však potřeba přistoupit na skutečnost, že autobusy jsou z Brna vedeny oproti vlakovým spojům vedeny v jiných, dřívějších časech.
    Druhá nepřetržitá výluka úseku se bude týkat úseku Zastávka u Brna - Třebíč, potrvá od 18. 9. 2017 (0:00 h) do 22. 9. 2017 (14:10 h) a během ní bude mezi Zastávkou u Brna a Třebíčí platí tzv. výlukový jízdní řád. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Opravy a údržby železniční trati v úseku Střelice - Moravský Krumlov a Moravské Bránice - Ivančice si vyžádají nepřetržitou výluku od 11. 9. 2017 (7:30 h) do 22. 9. 2017 (14:40 h), během níž platí tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


úterý 26. 8. 2014 až čtvrtek 28. 8. 2014 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Střelice - Zastávka u Brna

    Ve směru do Brna pojedou vlaky podle normálního jízdního řádu (resp. upraveného kvůli tříměsíční výluce Brno - Moravské Bránice) s tím, že mezi Střelicemi a Brnem-Horními Heršpicemi prodlouží jízdní dobu a do Brna přijedou až o 10 minut později. Na trať se v odpolední době nevlezou tři vlaky: ve směru z Brna osobní vlak 4842 (prav. odj. z Brna hl. n. 17.06 h) a ve směru do Brna osobní vlaky 4839 a 4845 (prav. odj. ze Zastávky u Brna v 16.00 a 18.00 h). Tyto tři vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
    V železniční stanici Brno-Horní Heršpice budou probíhat údržbové práce na jedné ze staničních kolejí a je potřeba, aby vlaky ve směru z Brna na Moravské Bránice jely z Brna o něco dříve a odpadlo tak pravidelné křižování vlaků v této stanici. Opatření se týká většiny osobních vlaků v tomto směru, jejich přehled je zřejmý z výlukového jízdního řádu.
    Autobusy náhradní dopravy linky xS4A jsou vedeny v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Stará nemocnice - (po dálnici D1) - Rosice, Husova - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Autobusy jsou určeny pro cestující kteří jedou do Brna od Jihlavy až Zastávky u Brna (včetně autobusových přípojů v Zastávce) a Rosic u Brna; totéž platí v opačném směru.


Čtvrtek 31. 5. 2018 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice a Brno - Střelice - Zastávka u Brna

    Autobusy náhradní dopravy linky A (osobní vlaky) jsou vedeny v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - (po dálnici D1) - Rosice, Husova - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Autobusy jsou určeny pro cestující kteří jedou do Brna od Jihlavy až Zastávky u Brna (včetně autobusových přípojů v Zastávce) a Rosic u Brna; totéž platí v opačném směru.
    Udržovací práce na železničním svršku a spodku si vynutí výluku ve dnech 17. a 18. 2. 2015, vždy od 8:15 do 15:30 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Oprava geometrické polohy koleje v úseku Zastávka u Brna - Rapotice si vyžádá 19. 10. 2011 od 8:35 do 16:10 h vyloučení železniční dopravy a její nahrazení náhradní autobusovou dopravou.


Sobota 7. 5. 2016 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Střelice

    údržba traťového svršku, údržba tunelu plus vyřezávání vegetace je důvodem pro výluku, která se uskuteční 1. 11. až 4. 11. 2016, vždy od 8:15 do 14:05 h. Mezi Brnem a Moravskými Bránicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Udržovací práce na železničním svršku a spodku si vynutí výluku ve dnech 15. a 16. 10. 2014, vždy od 8:15 do 15:55 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Sobota 30. 8. 2014 a neděle 31. 8. 2014 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Střelice

    Vyřezávání vegetace a údržba železničního spodku a svršku v celém úseku od Brna až po Zastávku u Brna si vynutí výluku ve dnech 18. 3. až 20. 3. 2014, vždy od 8:15 do 15:55 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Přikládám ke stažení výlukový jízdní řád pro trať 240 Brno - Jihlava. Vlaky na trati 244 Brno - Moravské Bránice - Hrušovany nad Jevišovkou / Ivančice jedou bez omezení dle platného jízdního řádu.
    Svařování kolejnic a údržba železničního svršku a spodku mezi Střelicemi a Zastávkou u Brna si vynutí výluku ve dnech 6. a 7. 4. 2013, vždy od 8:15 do 15:40 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Přikládám ke stažení výlukový jízdní řád pro trať 240 Brno - Jihlava. Vlaky na trati 244 Brno - Moravské Bránice - Hrušovany nad Jevišovkou / Ivančice jedou bez omezení dle platného jízdního řádu.


Sobota 12. 7. 2014 až úterý 15. 7. 2014 --- Výluka železniční dopravy v úseku Střelice - Moravské Bránice

    Autobusy náhradní dopravy linky xS4B jsou vedeny v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Stará nemocnice - Troubsko, Nová - Střelice, obecní úřad - Střelice, Vršovice - Omice - Tetčice - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Linka je určena pro cestující, kteří na začátku nebo konci své cesty nastupují nebo vystupují v Troubsku, Střelicích, Omicích a Tetčicích. Pozor - ve Střelicích nejsou zajištěny přípoje od vlaků z Moravských Bránic na tuto autobusovou linku směr Zastávka u Brna!
    údržba traťového svršku a spodku a prořezávání stromů a křovin je důvodem pro výluku, která se uskuteční ve dnech 20. 3. až 24. 3. 2017, vždy od 8:15 do 15:30 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Protože tato výluka probíhá v souběhu s nepřetržitou výlukou v úseku Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou, jsou trasy náhradních autobusových doprav jedné i druhé výluky navzájem propojeny. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Pondělí 20. 3. 2017 až pátek 24. 3. 2017 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno - Zastávka u Brna

    Autobusy náhradní dopravy linky A jedou v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Stará nemocnice - (po dálnici D1) - Rosice, Husova - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Autobusy jsou určeny pro cestující jedoucími do Brna od Jihlavy až Zastávky u Brna (včetně autobusových přípojů v Zastávce) a Rosic u Brna; totéž platí v opačném směru. Jen a pouze v sobotu 23. 6. pojedou autobusy i v úseku Náměšť nad Oslavou - Zastávka za vlak Os 4801.
    Další specialitou této výluky je odchylné místo stanoviště náhradní autobusové dopravy u brněnského hlavního nádraží. Z důvodu využití tradičního stanoviště autobusů před nádražím u trolejbusové smyčky jinými výlukami (směr Přerov a Brno dolní nádraží) budou autobusy do Zastávky u Brna odjíždět z ulice Uhelné, tedy z místa, odkud nyní přes léto odjíždí autobusy směr Moravské Bránice, konkrétně zde (zelená šipka): http://goo.gl/maps/m8fc7. Výstup při cestě do Brna bude na zastávce linek 60 a 61 Soukenická.


Čtvrtek 8. 11. 2012 --- Výluka železniční dopravy v úseku Zastávka u Brna - Rapotice

    Podbíjení kolejnic, oprava geometrické polohy kolejí či vyřezání vegetace v celém úseku od Brna až po Zastávku u Brna si vynutí výluku ve dnech 19. a 20. 9. 2012, vždy od 8:10 do 15:55 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Přikládám ke stažení výlukový jízdní řád pro trať 240 Brno - Jihlava. Vlaky na trati 244 Brno - Moravské Bránice - Hrušovany nad Jevišovkou / Ivančice jedou bez omezení dle platného jízdního řádu.
     Jsou vedeny tři autobusové linky: linka A Brno – Silůvky – Moravské Bránice – Ivančice, linka B Střelice – Radostice – Silůvky – Moravské Bránice a přímá linka K Brno – Moravský Krumlov.
     Autobusy náhradní dopravy linky R jsou určeny pro cestující rychlíků Brno - České Budějovice - Plzeň. Jedou v trase Brno hl. n. - (po dálnici D1) - Rapotice, kde rychlíky mimořádně zastaví pro nástup a výstup cestujících.
    Oprava geometrické polohy koleje v úseku Zastávka u Brna - Rapotice si vyžádá 10. 5. 2011 od 8:35 do 16:10 h vyloučení železniční dopravy a její nahrazení náhradní autobusovou dopravou.


Čtvrtek 13. 6. 2013 až pátek 20. 9. 2013 --- Výluka železniční dopravy v úseku Střelice - Moravské Bránice - Ivančice

    Vyřezávání vegetace a údržba traťového svršku je důvodem pro výluku, která se uskuteční 23. 3. a 25. 3. 2020, vždy od 08:15 do 14:05 h. Mezi Brnem a Moravskými Bránicemi a Brnem a Náměští nad Oslavou bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád trati 240 ke stažení zde a trati 244 zde.
    Odchylky ve vedení linek (např. protažení spojů linky A z Rakšic nabo linky B až z Brna jsou zřejmé z výlukového jízdního řádu.
    Na trati 240 budou veškeré osobní vlaky a spěšný vlak nahrazeny autobusy v úseku Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou. Místo rychlíků budou autobusy jezdit z Brna přímo do Náměště nad Oslavou.
    Autobusy náhradní dopravy linky xS4A (osobní vlaky a spěšný vlak) jsou vedeny v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Stará nemocnice - (po dálnici D1) - Rosice, Husova - Rosice u Brna - Zastávka u Brna - Vysoké Popovice - Rapotice, škola - Kralice nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou. Autobusy jsou určeny pro cestující kteří jedou do Brna od Jihlavy až Zastávky u Brna (včetně autobusových přípojů v Zastávce) a Rosic u Brna; totéž platí v opačném směru.


Výluka Volary - Nové Údolí 24. 09. - 08. 10. 2020

    Prořezání vegetace a údržba zemního tělesa dráhy v úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice, to jsou důvody pro výluku, která se uskuteční 22. a 23. 9. 2012, vždy od 8:15 do 17:40 h. Mezi Brnem a Moravskými Bránicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde. Vlaky na trati 240 Brno - Jihlava jedou bez omezení dle platného jízdního řádu, resp. ve směru z Brna zastaví navíc v Troubsku.
     Opatření v osobní dopravě jsou stejná, jako tomu tomu bylo u výluky ve dnech 4. - 16. 4. 2010. Kdo si schoval výlukový jízdní řád, může jej s klidem použít i pro výluku v období 4. - 6. 5. 2010. Jedinou změnou je časový posun spoje 4421 z Rakšic a Moravského Krumlova.
    Každé odpoledne ve směru ze Zastávky u Brna do Brna vybrané vlaky nepojedou, neboť na ně v Brně díky opravě mostu nezbude kapacita kolejí. Tyto vlaky budou v úseku Zastávka u Brna - Brno hl. n. nahrazeny autobusy. Opatření se týká vlaků (v závorce uvádím pravidelný odjezd ze Zastávky u Brna): Os 4847 (14.42 h), Os 4813 (15.42 h), Os 4851 (16.42 h) a Os 4815 (17.42 h).


Pondělí 9. 3. 2015 až pátek 13. 3. 2015 --- Výluka železniční dopravy v úseku Střelice - Moravské Bránice

    Vyřezávání vegetace je důvodem pro výluku, která se uskuteční 13. 2. 2019 od 08:15 do 14:05 h. Mezi Brnem a Moravskými Bránicemi bude v uvedený den platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    údržba traťového svršku a vyřezávání vegetace je důvodem pro výluku, která se uskuteční 6. 3. až 10. 3. 2017, vždy od 8:15 do 14:05 h. Mezi Brnem a Moravskými Bránicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Pondělí 4. 2 až středa 6. 2. 2019 --- Výluka železniční dopravy v úseku Moravské Bránice - Moravský Krumlov

    Náprava škod po přívalu velké vody z neděle 3. 8. 2014 v úseku Střelice - Moravské Bránice je důvodem pro výluku, která se uskuteční 18., 19., 20., 21. a 22. 8. 2014, vždy od 7:50 do 15:30 h. Mezi Brnem a Moravskými Bránicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Autobusy náhradní dopravy linky I jedou v základu v trase Moravské Bránice - Ivančice letovisko - Ivančice město - Ivančice - Moravský Krumlov, u parku - Moravský Krumlov, náměstí - Moravský Krumlov, Rakšice, restaurace - Rakšice - Bohutice. Pokud jedou autobusy za vlak, který začíná/končí pravidelně v Miroslavi nebo Hrušovanech nad Jevišovkou-Šanově, jedou autobusy již/až z/do těchto stanic. Autobus linky I jede rovněž o víkendech po půlnoci v úseku Střelice - Moravské Bránice - Ivančice.


Pondělí 18. 7. 2016 až pátek 22. 7. 2016 --- Výluka železniční dopravy v úseku Moravské Bránice - Ivančice

     Speciálně upozorňuji na skutečnost, že všechny vlaky budou mít kromě autobusové linky jedoucí mezi Zastávkou a Brnem podél železniční tratě (omickým údolím) i rychlou variantu autobusu vedeného po dálnici. Tyto "rychlé" autobusy navíc zastavují i na autobusové zastávce Rosice, Husova. Dopravní opatření zpracované Českými dráhami jsou provedena tak, že cestující nemusí mít obavy ze zpoždění a zejména nemusí z této obavy přecházet např. na jiný typ spojení (automobil, linky 405 a 406 apod.). Ze strany cestujících je však potřeba přistoupit na skutečnost, že autobusy jsou z Brna vedeny oproti vlakovým spojům vedeny v jiných, dřívějších časech.
    Autobusy náhradní dopravy linky A (osobní vlaky) jsou vedeny v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Stará nemocnice - (po dálnici D1) - Rosice, Husova - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Autobusy jsou určeny pro cestující kteří jedou do Brna od Jihlavy až Zastávky u Brna (včetně autobusových přípojů v Zastávce) a Rosic u Brna; totéž platí v opačném směru.
    V uvedených dnech vždy od 7:30 do 16:25 h bude z důvodu čištění skal mezi Moravskými Bránicemi a Ivančicemi jezdit místo vlaků náhradní autobusová doprava.


úterý 2. 7. 2019 až pátek 30. 8. 2019 --- Výluka železniční dopravy v úseku Moravské Bránice - Ivančice

    Práce na obnově výhybek, přestavba propustku, výřez vegetace a další údržba železničního spodku a svršku v úseku od Brna-Horních Heršpic po Rapotice a od Střelic po Ivančice a Miroslav si vynutí osmidenní nepřetržitou výluku ve dnech 22. 5 až 29. 5. 2014. Mezi Brnem a Náměští nad Oslavou a mezi Brnem a Ivančicemi a Hrušovany nad Jevišovkou bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Přikládám ke stažení změněný výlukový jízdní řád pro trať 240 Brno - Jihlava, výlukový jízdní řád pro trať 244 Brno - Moravské Bránice - Ivančice / Hrušovany nad Jevišovkou a výlukový jídní řád spěšného vlaku Velo Podyjí. POZOR - výlukový jízdní řád pro trať 240 byl změněn z důvodu špatné sjízdnosti náhradní autobusové dopravy v úseku Kralice nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou. Původně měly
     Jsou vedeny tři autobusové linky: linka A Brno – Silůvky – Moravské Bránice – Ivančice – Oslavany, linka B Střelice – Radostice – Silůvky – Moravské Bránice a přímá linka K Brno – Moravský Krumlov.
    Oprava železniční přejezdů u Moravských Bránic, u zastávky Ivančicě město, diagnostika dálničního mostu v Lískovci a oprava geometrické polohy koleje a výhybek - to vše je důvodem pro výluku, která se uskuteční od 16. 11. 2018 (08:15 h) do 30. 11. 2018 (21:30 h). Mezi Brnem a Ivančicemi bude v tomto období platit tzv. výlukový jízdní řád, který je odchylný od výlukového jízdního řádu platného od 1. 9. do 8. 12. 2018. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Oprava tratě a čištění skalního masívu způsobí mezi Moravskými Bránicemi a Ivančicemi zavedení náhradní autobusové dopravy ve dnech 16. - 20. 4. 2012, vždy v době od 7:30 do 17:30 h.


Pondělí, úterý a čtvrtek 26., 27. a 29. 9. 2011 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Zastávka u Brna

    Autobusy náhradní dopravy linky B (osobní vlaky) jsou vedeny v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Troubsko, Nová - Střelice, Obú - Střelice, Vršovice - Omice - Tetčice - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Linka je určena pro cestující, kteří na začátku nebo konci své cesty nastupují nebo vystupují v Troubsku, Střelicích, Omicích a Tetčicích.
    Osobní vlaky a spěšný vlak Bobrava jsou vedeny v náhradní autobusové dopravě v trase Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou.
    Odstranění vegetace a údržba železničního svršku i spodku v první traťové koleji Brno-Horní Heršpice - Střelice a v úseku Střelice - Moravské Bránice, to jsou důvody pro výluky, které se uskuteční v uvedených dnech vždy od 7:50 do 14:10 h. Mezi Brnem a Ivančicemi / Hrušovany nad Jevišovkou bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Neděle 29. 7. 2012 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Náměšť nad Oslavou a Brno hl. n. - Oslavany

    údržba traťového svršku a spodku plus vyřezávání vegetace mezi Brnem-Horními Heršpicemi a Zastávkou u Brna je důvodem pro výluku, která se uskuteční 17., 18., 21., 22., 23. a 24. 3. 2016, vždy od 8:15 do 15:30 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna i mezi Brnem a Moravskými Bránicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde pro trať 240; pro trať 244 je ve dvojím vydání: kromě dne 24. 3. 2016 zde a na den 24. 3. 2016 zde.
    Na trati 240 se v 7.15 h na 14 dnů uzavře trať mezi Zastávkou u Brna a Rapoticemi. V úseku Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou budou veškeré osobní vlaky nahrazeny autobusy. Místo rychlíků budou autobusy jezdit z Brna přímo do Náměště nad Oslavou. Kromě toho nebude v tento den (rovněž od 7.15 h) možné jezdit vlaky na brněnské hlavní nádraží, takže autobusy budou místo vlaků jezdit i v úseku Brno hl. n. - Zastávka u Brna.
    V úterý 13. 10. a ve čtvrtek 15. 10. (vždy od cca 8 do 13 hodin) se k tomuto omezení přidá ještě výluka v úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice a vlaky Brno - Moravské Bránice budou v obou směrech v úseku Brno hl. n. - Střelice v této době nahrazeny autobusy.
    úsek Brno hl. n. – Střelice obsluhují vlaky relace Brno – Zastávka u Brna (linka S4 IDS JMK), které zastavují v Troubsku, Střelicích dolním nebo Střelicích.


Pondělí 29. 4. 2019, úterý 30. 4. 2019 a čtvrtek 2. 5. 2019 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice a Brno - Střelice - Zastávka u Brna

    Autobusy náhradní dopravy linky B (osobní vlaky) jsou vedeny v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Stará nemocnice - Troubsko, Nová - Střelice, Vršovice - Omice - Tetčice - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Linka je určena pro cestující, kteří na začátku nebo konci své cesty nastupují nebo vystupují v Troubsku, Střelicích, Omicích a Tetčicích. Pozor - ve Střelicích nejsou zajištěny přípoje od vlaků z Moravských Bránic na tuto autobusovou linku směr Zastávka u Brna!
    Autobusy náhradní dopravy linky R jsou určeny pro cestující rychlíků Brno - České Budějovice - Plzeň. Jedou v trase Brno hl. n. - (po dálnici D1) - Náměšť nad Oslavou.
     Autobusy náhradní dopravy linky R (rychlíky) jsou určeny pro cestující rychlíků Brno - Jihlava - České Budějovice - Plzeň. Jedou v trase Brno hl. n. - (po dálnici D1) - Náměšť nad Oslavou.
    Autobusy náhradní dopravy linky A (osobní vlaky) jsou vedeny v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Stará nemocnice - (vzhledem k situaci na D1 po staré silnici) - Rosice, Husova - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Autobusy jsou určeny pro cestující kteří jedou do Brna od Jihlavy až Zastávky u Brna (včetně autobusových přípojů v Zastávce) a Rosic u Brna; totéž platí v opačném směru.
    Mezi Náměští nad Oslavou a Krahulovem platí tzv. výlukový jízdní řád. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde a platí od změny jízdních řádů, tedy od 11. 12. 2016 do 28. 2. 2017.


úterý 11. 2. 2020 a čtvrtek 13. 2. 2020 --- Výluka železniční dopravy v úseku Moravské Bránice - Moravský Krumlov

    Autobusy náhradní dopravy linky A (osobní vlaky) jsou vedeny v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Stará nemocnice - (po staré silnici 602 z Brna a po dálnici D1 do Brna) - Rosice, Husova - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Autobusy jsou určeny pro cestující kteří jedou do Brna od Jihlavy až Zastávky u Brna (včetně autobusových přípojů v Zastávce) a Rosic u Brna; totéž platí v opačném směru.
    Ne zrovna úplně typická dopravní opatření vyvolají práce na zabezpečovacím zařízení (zjednodušeně řečeno - návěstidla, výhybky, ...) v Brně. Na V. a VI. nástupiště se nevleze v určitých hodinách tolik vlaků kolik předepisuje jízdní řád, a tak se vybrané vlaky převádí do náhradní autobusové dopravy.
    Autobusy náhradní dopravy linky B (osobní vlaky) jsou vedeny v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Stará nemocnice - Troubsko, Nová - Střelice, Vršovice - Omice - Tetčice - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Linka je určena pro cestující, kteří na začátku nebo konci své cesty nastupují nebo vystupují v Troubsku, Střelicích, Omicích a Tetčicích. Pozor na noční vlak Os 4820 jedoucí v sobotu a neděli v 00:35 h z Brna hl. n.: z Brna pojede vlak, ve Střelicích bude přestup na autobus náhradní dopravy linky B, který pojede až do Rapotic.


Pondělí 4. 11. 2019 a úterý 5. 11. 2019 --- Výluka železniční dopravy v úseku Moravské Bránice - Ivančice

    Výměna kolenic, čištění kolejového lože a další práce na železničním svršku je důvodem pro nepřetržitou vluku, která se uskuteční od 7. 6. 2015 od 7:30 h do 13. 6. 2015 do 18:10 h. Mezi Brnem a Ivančicemi / Moravským Krumlovem - Hrušovany nad Jevišovkou bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Vyřezávání vegetace a údržba železničního spodku a svršku v celém úseku od Brna až po Zastávku u Brna si vynutí výluku ve dnech 4. 2. až 6. 2. 2014, vždy od 8:15 do 15:55 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Přikládám ke stažení výlukový jízdní řád pro trať 240 Brno - Jihlava. Vlaky na trati 244 Brno - Moravské Bránice - Hrušovany nad Jevišovkou / Ivančice jedou bez omezení dle platného jízdního řádu.


Pátek 16. 11. 2018 až pátek 30. 11. 2018 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice

    Bagrování blátivých míst a podbíjení kolejí v úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice, to jsou důvody pro výluku, která se uskuteční 27. a 28. 10. 2012, vždy od 8:15 do 17:40 h. Mezi Brnem a Moravskými Bránicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde. Vlaky na trati 240 Brno - Jihlava jedou bez omezení dle platného jízdního řádu, resp. ve směru z Brna zastaví navíc v Troubsku.
    Veškeré vlaky budou v uvedené době v úseku Střelice - Moravské Bránice nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
    Vyřezávání vegetace a údržba železničního spodku a svršku v celém úseku od Brna až po Zastávku u Brna si vynutí výluku ve dnech 26. a 27. 2. 2013, vždy od 8:15 do 15:55 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Přikládám ke stažení výlukový jízdní řád pro trať 240 Brno - Jihlava. Vlaky na trati 244 Brno - Moravské Bránice - Hrušovany nad Jevišovkou / Ivančice jedou bez omezení dle platného jízdního řádu.


úterý 12. 3. 2013 a středa 13. 3. 2013 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Střelice - Zastávka u Brna

    Čištění kolejového lože a výměna pražců je důvodem pro výluku, která se uskuteční ve dnech 29., 30. 4. a 2. 5. 2019 vždy od 8:30 do 15:25 h. Mezi Brnem a Ivančicemi a Brnem a Zastávkou u Brna bude v tyto dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád pro trať 240 je ke stažení zde a pro trať 244 zde.
    POZOR: autobusy od brněnského hlavního nádraží odjíždí ze stanoviště náhradní dopravy na ulici Uhelná! Přístup buď od Nových sadů pod mostem u Ameriky nebo z výpravní budovy podchodem směrem k OD Tesco a hned při východu z pochodu odbočit vpravo. Mapa s vyznačením stanoviště náhradní dopravy je zde: https://mapy.cz/s/pufecaseso. Autobusy do Brna přijíždějící mají výstupní zastávku před V. a VI. nástupištěm.
    údržba železničního svršku a spodku v úseku Střelice - Moravské Bránice je důvodem pro výluku, která se uskuteční 12., 13., 14. a 15. 7. 2014, vždy od 7.50 do 15.30 h. Mezi Brnem a Moravskými Bránicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Pondělí 18. 8. 2014 až pátek 22. 8. 2014 --- Výluka železniční dopravy v úseku Střelice - Moravské Bránice

    Kdo z vás pravidelně cestuje vlakem do Brna, tak si zajisté všiml lešení obepínající silniční nadjezd před Heršpicemi (výpadovku směrem na Pohořelice a Vídeň). Stavbaři potřebují na několik dnů úplně vyloučit železniční dopravu, k čemuž dojde mezi 17. až 22. 7. 2010. Vyloučení dopravy využije i Správa železniční dopravní cesty k udržovacím pracem mezi Horními Heršpicemi a Zastávkou u Brna.
    Vlaků na trati 240 Brno - Jihlava se opatření týká jen odchylnými časy odjezdů osobních vlaků a rychlíků v úseku Brno hl. n. až Střelice. Osobní vlaky navíc zastaví na zastávce Střelice dolní. Náhradní autobusová doprava na této trati zavedena není.
    První fáze opravy podjezdu v Brně poblíž Hornbachu, potřebná údržba tratě (po níž by měly zmizet tzv. teplotní pomalé jízdy, tedy nejvyšší rychlost 50 km/h mezi Střelicemi a Tetčicemi při teplotě nad 25 °C), oprava mostu před Tetčicemi nebo likvidace výhybky v Rosicích... To je výčet základních důvodů pro šestidenní nepřetržitou výluku mezi Brnem a Zastávkou u Brna, při níž budou všechny vlaky nahrazeny autobusy náhradní dopravy.


Pondělí 30. 7. 2012 až pátek 3. 8. 2012 --- Výluka železniční dopravy v úseku Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou

    POZOR: autobusy budou od brněnského hlavního nádraží odjíždět ze stanoviště náhradní dopravy na ulici Dornych - zastávka MHD úzká! Od výpravní budovy se jde dolů kolem stanoviště náhradní dopravy Křenová (nyní odtud odjíždí linka 61 na Dolní nádraží), projde se pod viaduktem a zahne se doprava. Mapa s vyznačením stanoviště náhradní dopravy je zde: https://mapy.cz/s/3oZzd. Autobusy které do Brna přijedou, budou mít výstupní zastávku před V. a VI. nástupištěm.
    Rychlíky jsou vedeny v náhradní autobusové dopravě v trase Brno hl. n. - (po dálnici D1) - Náměšť nad Oslavou - Třebíč.
    Podbíjení kolejnic, bagrování blátivých míst a údržba zemního tělesa dráhy v úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice - Zastávka u Brna, to jsou důvody pro výluku, která se uskuteční v uvedených dnech vždy od 8:15 do 15:55 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


úterý 8. 9. 2015 --- Výluka železniční dopravy v úseku Zastávka u Brna - Kralice nad Oslavou

    Podbíjení kolejnic, bagrování blátivých míst a údržba zemního tělesa dráhy v úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice - Zastávka u Brna, to jsou důvody pro výluku, která se uskuteční 26. 5. 2011 od 8:15 do 15:55 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Opravy na železničním svršku v druhé traťové koleji Brno-Horní Heršpice - Střelice jsou důvodem pro výluku, která se uskuteční v uvedených dnech vždy od 7:15 do 16:40 h. Mezi Brnem a Ivančicemi / Hrušovany nad Jevišovkou bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád.
    Autobusy náhradní dopravy za osobní vlaky jedou v trase Zastávka u Brna - Vysoké Popovice - Rapotice - Kralice nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou, za rychlíky v trase Brno hl. n. - (po dálnici D1) - Náměšť nad Oslavou
    Autobusy náhradní dopravy linky xS4B (osobní vlaky) jsou vedeny v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Stará nemocnice - Troubsko, Nová - Střelice, obecní úřad - Střelice, Vršovice - Omice - Tetčice - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Linka je určena pro cestující, kteří na začátku nebo konci své cesty nastupují nebo vystupují v Troubsku, Střelicích, Omicích a Tetčicích. Pozor - ve Střelicích nejsou zajištěny přípoje od vlaků z Moravských Bránic na tuto autobusovou linku směr Zastávka u Brna!


Pondělí 24. 6. 2013 --- Výluka železniční dopravy v úseku Zastávka u Brna - Rapotice

    Oprava výhybek v železniční stanici Rapotice si vyžádá 8. 9. 2015 od 7:15 do 13:05 h vyloučení železniční dopravy a její nahrazení náhradní autobusovou opravou.
    Autobusy náhradní dopravy za osobní vlaky jedou v časové poloze vlaků a zastavují na stanovištích: Zastávka u Brna, železniční stanice - Vysoké Popovice (autobusová zastávka v obci) - Rapotice, železniční stanice - Kralice nad Oslavou (před výpravní budovou).
    Dopravní opatření jsou zpracována tradičně, tzn. že autobusy náhradní dopravy jezdí ve čtyřech linkách označených písmeny A, B, C a R. Upozorňuji však na zvlášnost při této výluce. Tou je ukončení některých prací již v pondělí 24. 7. 2011 večer, takže vlaky Brno - Moravské Bránice už budou moci jezdit normálně, avšak vlaky Brno - Zastávka u Brna budou nahrazeny autobusy až do úplného konce výluky. Výlukové jízdní řády jsou ke stažení zde, a sice zvlášť pro trať 240 Brno - Zastávka u Brna - Jihlava a pro trať 244 Brno - Moravské Bránice - Oslavany / Hrušovany nad Jevišovkou.


Sobota 10. 11. 2012 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Střelice

    Oprava železničního tunelu u zastávky Radostice a další přidružené opravy a údržby způsobily, že se v několika etapách prací na 100 dnů uzavřela železniční trať mezi Střelicemi a Moravskými Bránicemi. Uzavření tratě započalo ve čtvrtek 13. 6. 2013 o půlnoci a skončí v pátek 20. 9. 2013, rovněž o půlnoci. Na trati Brno - Moravské Bránice - Hrušovany nad Jevišovkou / Oslavany po celou dobu platí tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Autobusy náhradní dopravy linky A jsou vedeny v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Stará nemocnice - (po dálnici D1) - Rosice, Husova - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Autobusy jsou určeny pro cestující kteří jedou do Brna od Jihlavy až Zastávky u Brna (včetně autobusových přípojů v Zastávce) a Rosic u Brna; totéž platí v opačném směru.
    údržba traťového svršku a spodku je důvodem pro výluku, která se uskuteční 1., 2., 3. a 8. 4. 2015, vždy od 8:15 do 14:05 h. Mezi Brnem a Moravskými Bránicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Pátek 12. 8. 2016 až úterý 28. 2. 2017 --- Výluka železniční dopravy v úseku Náměšť nad Oslavou - Třebíč - Krahulov

    Autobusy náhradní dopravy linky B (osobní vlaky) jsou vedeny v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Stará nemocnice - Troubsko, Nová - Střelice, obecní úřad - Střelice, Vršovice - Omice - Tetčice - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Linka je určena pro cestující, kteří na začátku nebo konci své cesty nastupují nebo vystupují v Troubsku, Střelicích, Omicích a Tetčicích.
    údržba traťového svršku, prořezávání stromů a křovin je důvodem pro již tradiční výluku v tomto termínu, která se letos uskuteční ve dnech 5. 3. až 7. 3. 2020, vždy od 08:25 do 15:30 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Pondělí 23. 3. a středa 25. 3. 2020 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno - Střelice - Moravské Bránice

    Prořezání vegetace a údržba zemního tělesa dráhy v úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice - Zastávka u Brna, to jsou důvody pro výluku, která se uskuteční 3. a 4. 4. 2012, vždy od 8:10 do 15:55 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    V Troubsku (ve směru z Brna) a ve Střelicích dolním (ve směru do Brna) zastaví náhradně vlaky relace Brno - Zastávka u Brna.
    Autobusy náhradní dopravy linky B (osobní vlaky) jsou vedeny v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Stará nemocnice - Troubsko, Nová - Střelice, obecní úřad - Střelice, Vršovice - Omice - Tetčice - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Linka je určena pro cestující, kteří na začátku nebo konci své cesty nastupují nebo vystupují v Troubsku, Střelicích, Omicích a Tetčicích. Pozor - ve Střelicích nejsou zajištěny přípoje od vlaků z Moravských Bránic na tuto autobusovou linku směr Zastávka u Brna!
    Rychlíky jsou vedeny v náhradní autobusové dopravě v trase Brno hl. n. - (po dálnici D1) - Náměšť nad Oslavou.


Sobota 27. 8. 2011 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Brno-Horní Heršpice

     Speciálně upozorňuji na skutečnost, že většina osobních vlaků bude mít kromě autobusové linky jedoucí mezi Zastávkou a Brnem podél železniční tratě (omickým údolím) i rychlou variantu autobusu vedeného po dálnici. Tyto "rychlé" autobusy navíc zastavují i na autobusové zastávce Rosice, Husova. Dopravní opatření zpracované Českými dráhami jsou provedena tak, že cestující nemusí mít obavy ze zpoždění a zejména nemusí z této obavy přecházet např. na jiný typ spojení (automobil, linky 405 a 406 apod.). Ze strany cestujících je však potřeba přistoupit na skutečnost, že autobusy jsou z Brna vedeny oproti vlakovým spojům vedeny v jiných, dřívějších časech.
    Vyřezávání vegetace, údržba železničního spodku a svršku mezi Brnem a Zastávkou u Brna, ale zejména stavba prototypu nové nízké protihlukové stěny v Tetčicích si vynutí nepřetržitou výluku od úterý 5. 11. 2013 od 8.15 h do čtvrtku 7. 11. 2013 do 16.00 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Přikládám ke stažení výlukový jízdní řád pro trať 240 Brno - Jihlava. Vlaky na trati 244 Brno - Moravské Bránice - Hrušovany nad Jevišovkou / Ivančice jedou bez omezení dle platného jízdního řádu.


Sobota 18. 5. 2013 a neděle 19. 5. 2013 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Střelice

    Vyřezávání vegetace a kácení stromů Správvou železnic mezi Moravskými Bránicemi a Moravským Krumlovem se uskuteční 11. 2. a 13. 2. 2020, vždy v dopoledních a popoledních hodnách. Tato výluka má i drobný vliv na úsek Moravské Bránice - Ivančice, kde sice nebudou vedeny autobusy náhrdaní dopravy (náhradní autobusová doprava bude vedena až v úseku Ivančice - Moravský Krumlov), ale vlaky budou ve směru z Moravských Bránic uspíšeny o 2 minuty a z Ivančic naopak opožděny o 2 minuty. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Odtraňování defektoskopických vad, svařování a prořezávání stromů a křovin je důvodem pro výluku, která se uskuteční 11. 5. 2020 od 08:30 do 15:30 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v tento den platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Sobota 21. 7. 2012 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Náměšť nad Oslavou a Brno hl. n. - Oslavany

    údržba traťového svršku a spodku, výměna kolejnic a oprava železničního přejezdu důvodem pro výluku, která se uskuteční od 6. 6. 2016 (5:30 h) do 10. 6. 2016 (20:30 h). Mezi Brnem a Ivančicemi / Moravským Krumlovem - Hrušovany nad Jevišovkou bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Z důvodu udržovacích prací železniční tratě proběhne ve dnech 16. 3. a 22. 3., vždy od 8:15 do 15:55 h výluka traťové koleje mezi Tetčicemi a Zastávkou u Brna. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Středa 26. 2. 2020 až pátek 28. 2. 2020 --- Výluka železniční dopravy v úseku Moravské Bránice - Ivančice

    Podbíjení kolejnic v úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice - Moravské Bránice je důvodem pro výluku, která se uskuteční 4., 5., 6. a 7. 3. 2013, vždy od 7:50 do 14:10 h. Mezi Brnem a Moravskými Bránicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Revitalizace železniční tratě mezi Zastávkou u Brna a Náměští nad Oslavou si vyžaduje výluku, která probíhá nepřetržitě od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017.
    údržba traťového svršku a vyřezávání vegetace je důvodem pro výluku, která se uskuteční 9., 10., 11., 12. a 13. 3. 2015, vždy od 8:15 do 14:05 h. Mezi Brnem a Moravskými Bránicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Prořezání vegetace a údržba zemního tělesa dráhy v úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice je důvodem pro výluku, která se uskuteční 17. a 18. 3. 2012, vždy od 8:15 do 13:40 h. Výluka postihne pouze vlaky směru Moravské Bránice. Vlaky směr Zastávka u Brna jezdí bez omezení.


Pondělí 16. 7. 2018 až sobota 8. 12. 2018 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno - Střelice - Zastávka u Brna a Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice

    Autobusy náhradní dopravy linky B jsou vedeny v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Stará nemocnice - Troubsko, Nová - Střelice, obecní úřad - Střelice, Vršovice - Omice - Tetčice - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Linka je určena pro cestující, kteří na začátku nebo konci své cesty nastupují nebo vystupují v Troubsku, Střelicích, Omicích a Tetčicích. Pozor - ve Střelicích nejsou zajištěny přípoje mezi touto autobusovou linkou a vlaky směr Moravské Bránice!
    Prořezání vegetace a údržba zemního tělesa dráhy v úseku Střelice - Zastávka u Brna, to jsou důvody pro výluku, která se uskuteční 24. a 25. 3. 2012, vždy od 8:15 do 15:40 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    V úseku Zastávka u Brna - Krahulov je potřeba dokončit práce na revitalizaci tratě, na níž se drtivá vetšina prací uskutečnila v první polovině letošního roku. Z tohoto důvodu se zavádí dvě nepřetržité výluky, které na sebe bezprostředně navazují.


Středa 13. 2. 2019 --- Výluka železniční dopravy v úseku Střelice - Moravské Bránice

    Podbíjení kolejnic a oprava geometrické polohy kolejí v celém úseku od Brna až po Zastávku u Brna si vynutí výluku ve dnech 9. a 10. 5. 2012, vždy od 8:10 do 15:55 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Přikládám ke stažení výlukový jízdní řád pro trať 240 Brno - Jihlava a pro trať 244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou / Oslavany.
    údržba traťového svršku a spodku, výměna kolejnic a oprava železničního přejezdu důvodem pro výluku, která se uskuteční od 2. 5. 2016 (8:15 h) do 3. 5. 2016 (21:00 h). Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Pondělí 16. 4. 2012 až pátek 20. 4. 2012 --- Výluka železniční dopravy v úseku Moravské Bránice - Ivančice

    údržba traťového svršku, prořezávání stromů a křovin je důvodem pro výluku, která se uskuteční ve dnech 26. 2. až 28. 2. 2018, vždy od 8:15 do 15:40 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Protože tato výluka probíhá v souběhu s nepřetržitou výlukou v úseku Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou, jsou trasy náhradních autobusových doprav jedné i druhé výluky navzájem propojeny. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Rychlíky jsou vedeny v náhradní autobusové dopravě v trase Brno hl. n. - (po dálnici D1) - Náměšť nad Oslavou - Třebíč - Okříšky.
    Na trati 240 budou veškeré osobní vlaky a spěšný vlak nahrazeny autobusy v úseku Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou. Místo rychlíků budou autobusy jezdit z Brna přímo do Náměště nad Oslavou. Výluka končí v pátek 3. 8. 2012 v 18.05 h.
     Autobusy náhradní dopravy linky xR11 (rychlíky) jsou určeny pro cestující rychlíků Brno - Jihlava - České Budějovice - Plzeň. Jedou v trase Brno hl. n. - (po dálnici D1) - Náměšť nad Oslavou.
     V autobusech náhradní dopravy je povolena přeprava spoluzavazadel do vyčerpání kapacity, kočárky mají vždy přednost. Přeprava jízdních kol je vyloučená. Kola je možné v omezené míře, nákladním automobilem, přepravit třikrát denně u spojů linky A (odjezdy z Brna hl. n. 9.50, 14.50 a 15.50; odjezdy z Oslavan v 11.13, 17.13 a z Ivančic v 16.18). V červnu a v září o víkendech, v průběhu prázdnin i v pracovní dny.


Pondělí 6. 6. 2016 až pátek 10. 6. 2016 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice a Brno - Střelice - Zastávka u Brna

    Prořezání vegetace a údržba zemního tělesa dráhy v úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice - Moravské Bránice, to jsou důvody pro výluku, která se uskuteční 12. a 13. 3. 2012, vždy od 7:50 do 14:10 h. Mezi Brnem a Moravskými Bránicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Původní plány byly sestaveny tak, že po dobu vyloučení provozu na V. a VI. nástupišti měly dotčené vlaky jezdit do stanice Brno dolní nádraží, kde měly předtím proběhnout stavební úpravy k dosažení tří kolejí s nástupištní hranou. Jenže soutěž na zhotovitele stavebních prací se nečekaně protáhla, a tak vznikla potřeba překopání původních dopravních opatření. Dopravní opatření probíhají v těchto etapách:
    Oprava tratě a prořezání vegetace způsobí mezi Moravskými Bránicemi a Ivančicemi zavedení náhradní autobusové dopravy v době od 8:30 do 14:30 h.


Pondělí 12. 3. 2012 a úterý 13. 3. 2012 --- Výluka železniční dopravy v úseku Střelice - Moravské Bránice

    Výměna podbití kolejnic v úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice - Moravské Bránice, to jsou důvody pro výluku, která se uskuteční 5. a 6. 11. 2012, vždy od 7:50 do 14:10 h. Mezi Brnem a Moravskými Bránicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Autobusy náhradní dopravy linky R jedou v trase Střelice dolní - Střelice, obecní úřad - Střelice, Vršovice - Radostice, Mlýnská silnice - Silůvky - Moravské Bránice. Linka je určena pro cestující, kteří na začátku nebo konci své cesty nastupují nebo vystupují v Radosticích nebo jedou ze Střelic do Silůvek či Moravských Bránic. Totéž platí v opačném směru.
     Autobusy náhradní dopravy linky R jsou určeny pro cestující rychlíků Brno - České Budějovice - Plzeň. Jedou v trase Brno hl. n. - (po dálnici D1) - Náměšť nad Oslavou.
    Oprava tratě a čištění skalního masívu způsobí mezi Moravskými Bránicemi a Ivančicemi zavedení náhradní autobusové dopravy ve dnech 18. - 22. 7. 2016, vždy v době od 7:00 do 14:55 h.


Pondělí 2. 4. 2012 a čtvrtek 5. 4. 2012 --- Výluka železniční dopravy v úseku Střelice - Moravské Bránice

    Na trati 240 v úseku Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou budou veškeré osobní vlaky nahrazeny autobusy. Místo rychlíků budou autobusy jezdit z Brna přímo do Náměště nad Oslavou. Kromě toho nebude v tento den možné jezdit vlaky na brněnské hlavní nádraží, takže autobusy budou místo vlaků jezdit i v úseku Brno hl. n. - Zastávka u Brna.
    Osobní vlaky a spěšný vlak Bobrava jsou vedeny v náhradní autobusové dopravě v trase Zastávka u Brna - Třebíč - Krahulov, případně až Okříšky.
    Vyřezávání vegetace a kácení stromů je důvodem pro výluku, která se uskuteční 15. 1. až 17. 1. 2018, vždy od 8:15 do 14:05 h. Mezi Brnem a Moravskými Bránicemi bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Pondělí 11. 9. 2017 až pátek 22. 9. 2017 --- Výluka železniční dopravy v úseku Střelice - Moravské Bránice - Ivančice

    Mezi Brnem a Náměští nad Oslavou bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Protože tato výluka probíhá v souběhu s nepřetržitou výlukou v úseku Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou, jsou trasy náhradních autobusových doprav jedné i druhé výluky navzájem propojeny. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Mezi stanicemi Brno-Horní Heršpice a Střelice bude Správa železniční dopravní cesty, s.o., vyměňovat kolejové obvody. Sjízdné budou sice obě dvě traťové koleje, avšak s výrazným omezením: na trati může být v tomto úseku v každém směru právě pouze jeden vlak a všechny železniční přejezdy se světelným zabezpečovacím zařízením budou vypnuté. Vlaky tedy budou muset jet k přejezdům se zvýšenou opatrností, ve finále rychlostí 10 km/h. Tento způsob jízdy znamená prodloužení jízdních dob. Aby byly zajištěny přípoje na autobusy v Tetčicích, Zastávce u Brna, Rapoticích a také aby se zpoždění nepřenášelo na vlaky opačného směru, budou vlaky odjíždět z Brna hl. n. až o 10 (!) minut dříve oproti platnému jízdnímu řádu.


Sobota 17. 3. 2012 a neděle 18. 3. 2012 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice

     V úseku Moravské Bránice – Ivančice a Moravské Bránice - Moravský Krumlov jsou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou – červenou linkou A, která jede jako přímá linka z/do Brna hl. n., zastavuje v Brně na ulici Heršpické a v Silůvkách, dále pokračuje po zastávkách náhradní dopravy přes Ivančice do Moravského Krumlova; vybrané spoje náhradní dopravy jedou až do Bohutic či Miroslavi. Pro možnost rychlého spojení mezi Brnem a Moravským Krumlovem (a opačně) je u vybraných vlaků zavedena náhradní autobusová doprava – zelená linka K, která vyjíždí z Brna hl. n., zastavuje v Brně na ulici Heršpické a dále až v Moravském Krumlově u železniční stanice.
    Vyřezávání vegetace a kácení stromů Správou železnic mezi Moravskými Bránicemi a Ivančicemi se uskuteční 26. 2. až 28. 2. 2020, vždy od 08:00 do 14:30 h. Mezi Moravskými Bránicemi a Ivančicemi bude v tomto období platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Středa 11. 11. 2015 a pátek 13. 11. 2015 --- Výluka železniční dopravy v úseku Střelice - Moravské Bránice

    údržba traťového svršku, prořezávání stromů a křovin je důvodem pro již tradiční výluku v tomto termínu, která se letos uskuteční ve dnech 4. 3. až 6. 3. 2019, vždy od 08:30 do 15:25 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Osobní vlaky jsou vedeny v náhradní autobusové dopravě v trase Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou - Třebíč - Krahulov, případně až Okříšky. V úseku Brno - Zastávka u Brna jezdí vlaky podle pravidelného jízdního řádu, resp. vybrané vlaky zastaví navíc na zastávce Střelice dolní kvůli souběhu s výlukou Střelice - Moravský Krumlov / Ivančice.
    Vlak Os 4820 (Brno hl. n. odj. 0.39 h) bude výchozí z Brna-Horních Heršpic. Cestující jedoucí z Brna hl. n. budou přepraveni autobusem náhradní dopravy do Střelic, kde si přesednou na tento osobní vlak, resp. na přípoj do Ivančic. Autobusy zastaví pouze pro výstup na zastávkách ústřední hřbitov (zastávka linek 60 a 61) - Troubsko,Nová - Střelice, obecní úřad a přes staniční budovou železniční stanice Střelice.
    Práce na trati začínají ve středu 18. 9. 2013 v 8.15 h a končí v pátek 20. 9. 2013 v 13.30 h. Výlukový jízdní řád přikládám.


Sobota 16. 9. 2017 až neděle 17. 9. 2017 --- Výluka železniční dopravy v úseku Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou - Třebíč - Krahulov

     Jsou vedeny tři autobusové linky: linka A Brno – Silůvky – Moravské Bránice – Ivančice – Moravský Krumlov, linka B Střelice – Radostice – Silůvky – Moravské Bránice a přímá linka K Brno – Moravský Krumlov (- Rakšice - Miroslav - Hrušovan nad Jevišovkou).
    V neděli 3. 8. 2014 došlo během průtrže mračen k sesuvu půdy ve dvou místech mezi Omicemi a Tetčicemi. Práce na nápravě poškození tratě si vynutí výluku ve dnech 26., 27. a 28. 8. 2014, vždy od 8:15 do 15:55 h. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Neděle 12. 11. 2017 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Střelice

    Rekonstrukce výhybek v Moravských Bránicích, opravy železničních přejezdů, oprava traťové koleje mezi Moravskými Bránicemi a Moravským Krumlovem - to jsou hlavní důvody pro nepřetržitou výluku, která se uskuteční od 2. 7. 2019 (od půlnoci) do 30. 8. 2019 (do půlnoci). Mezi Moravskými Bránicemi a Ivančicemi bude v tomto období platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Směr Brno --> Střelice --> Moravské Bránice: Autobusy náhradní dopravy pojedou v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Střelice. Cestující pokračující do Radostic, Silůvek, Moravských Bránic a dále směrem na Hrušovany nad Jevišovkou / Ivančice si ve Střelicích přestoupí do vlaku. V Troubsku zastaví náhradně vlaky relace Brno - Zastávka u Brna.
    Podbíjení kolejí je důvodem pro výluku ve dnech 4. a 5. 11. 2019 vždy od 8:00 do 15:00 h. Mezi Moravskými Bránicemi a Ivančicemi bude v tomto období platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.


Středa 19. 10. 2011 --- Výluka železniční dopravy v úseku Zastávka u Brna - Rapotice

    Nepřetržitá výluka železniční dopravy na trati 244 mezi Střelicemi a Moravskými Bránicemi započne v 7.50 h. Ani vlaky této trati nemohou v tento den od 7.50 h vjet do Brna, takže v úseku Brno - Moravské Bránice - Oslavany budou veškeré vlaky nahrazeny autobusy.
    Mezi Zastávkou u Brna a Náměští nad Oslavou platí tzv. výlukový jízdní řád. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde a platí do 13. 6. 2017, neboť od 14. 6. do 30. 6. 2017 proběhne souběh s výlukou v úseku Brno - Zastávka u Brna a bude platit jiný výlukový jízdní řád.
    Mezi Brnem a Ivančicemi budou vlaky jezdit normálně, ale vlaky z Brna do Ivančic pojedou mezi Moravskými Bránicemi a Ivančicemi o 2 minuty dříve. Náhradní autobusová doprava se týká cestujících, kteří jedou do Moravského Krumlova až Bohutic a opačně.
    POZOR: autobusy budou odjíždět zcela nově ze stanoviště náhradní dopravy na ulici Dornych - zastávka MHD úzká! Od výpravní budovy se jde dolů kolem stanoviště náhradní dopravy Křenová (nyní odtud odjíždí linka 61 na Dolní nádraží), projde se pod viaduktem a zahne se doprava. Mapa s vyznačením stanoviště náhradní dopravy je zde: https://mapy.cz/s/3oZzd. Autobusy které do Brna přijedou, budou mít výstupní zastávku před V. a VI. nástupištěm.


Pondělí 5. 10. 2015 až sobota 17. 10. 2015 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno hl. n. - Střelice

    Je to skutečně tak. Výluka železniční dopravy potrvá téměř měsíc a půl. Důvodem je rekonstrukce tunelu u Prštic. Původně měla výluka proběhnout nejprve od 20. do 27. 10., pak mělo následovat několik dnů s běžným provozem a od 3. 11. měla začít měsíční nepřetržitá výluka. Protože je tunel údajně v trochu horším stavu než se čekalo, tak se výluka uskuteční po celou dobu, tedy od 20. 10. tahem až do 2. 12. 2011.
    údržba traťového svršku a spodku, výměna kolejnic a oprava železničního přejezdu důvodem pro výluku, která se uskuteční od 4. 5. 2016 (5:30 h) do 6. 5. 2016 (21:30 h). Mezi Brnem a Ivančicemi / Moravským Krumlovem - Hrušovany nad Jevišovkou bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.
    Výluka se uskuteční od 17. 10. do 24. 10. 2019. Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, jehož smyslem je odvézt cestující autobusy náhradní dopravy v garantovaných časech tak, aby případná další návazná jízda vlaky nebo autobusy linek IDS JMK byla plynule navázána již podle pravidelných jízdních řádů.


Pondělí až pátek 18. až 22. 4. 2011 --- Výluka železniční dopravy v úseku Moravské Bránice - Ivančice

    Autobusy náhradní dopravy jedou v trase Brno hl. n. - ústřední hřbitov - Stará nemocnice - Střelice, obecní úřad - Střelice.
     Autobusy náhradní dopravy linky xR4 jsou určeny pro cestující rychlíků Brno - České Budějovice - Plzeň. Jedou v trase Brno hl. n. - (po dálnici D1) - Náměšť nad Oslavou.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00