Jak na věc


výpočet měsíčního úroku z půjčky

...v případě pochybení zjednáme nápravu.

    Aby nebyl výpočet důchodu tak jednoduchý, z osobního vyměřovacího základu musíte spočítat výpočtový základ. Výpočtový základ je zredukovaný osobní vyměřovací základ. Tato redukce reflektuje sociální solidaritu zakotvenou v zákoně bohatších s chudšími. Neboť: Existují dvě redukční hranice (pro rok 2010 to je 10 500 a 27 000), pokud je Váš osobní vyměřovací základ nižší než 10 500 (nevydělávali jste mnoho) nic se nepřepočítává a je to pro Vás výpočtový základ. Pokud je vyšší než 10 500 Kč, dostanete z částky přesahující hranici 10 500 Kč pouze 30% a pokud je dokonce vyšší než 27 000, dostanete z částky tuto hranici přesahující pouze 10%. Touto redukcí osobního vyměřovacího základu dostanete Váš výpočtový základ.
    Nyní si musíte spočítat kolik máte dobu pojištění - a to je kámen úrazu, každá doba se hodnotí jinak (péče o dítě, pracovní úřad, práce, atd.). Pokud si například spočítáte, že doba pojištění činí 42 let a 30 dní, dostanete k důchodu za každý ukončený rok pojištění 1,5% z výpočtového základu. Tedy v tomto případě 42*1,5 = 63%. K této částce ještě připočítáte 2170 Kč a máte výpočet důchodu hotový.
    Optimalizace předčasného důchodu   Kontrola důchodů   Výpočet důchodů   Informativní osobni list důchodového pojištěníOdchod do důchodu :-)


Máte pochybnosti o výši Vašeho důchodu?

    Z Vašich výdělků od roku 1986 se stanový takzvaný osobní vyměřovací základ. To je průměrná hrubá měsíční mzda přepočítána na aktuální hodnotu peněz. Co to je? Vydělat v roce 1990 sto tisíc, nebylo jako vydělat nyní sto tisíc. Je tedy třeba starší výdělky přepočítat na aktuální hodnotu peněz. Poté co takto přepočítáte všechny výdělky, spočítáte z této částky kolik jste si vydělávali průměrně za měsíc a dostanete zmiňovaný osobní vyměřovací základ.
    Samotný výpočet důchodu je velmi komplikovanou záležitostí a je prakticky nemožné, že by jej člověk neznalý problematiky dobře spočítal. Protože výpočet důchodu závisí prakticky na datech z celého života, může se stát (a stává se), že se při něm udělá chyba a senioři tak pobírají na důchodě méně než by měli a ani o tom nemusí vědět.
    Do výpočtu důchodu vstupují dvě zásadní okolnosti: 1) Jak dlouho jste pracovali, studovali, starali se o děti, atd. 2) Kolik jste si vydělali od roku 1986.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00