Jak na věc


výtahové dveře

Dveře výtahů, kabinové a šachetní

    Toto bezpečnostní zařízení zabraňuje překročení nastavené rychlosti výtahu. V případě, že výtah překročí povolenou rychlost, vypne omezovač zabezpečovací okruh a přeruší jízdu výtahu. Pokud by se rychlost výtahů zvyšovala, pak by došlo k vybavení zachycovačů do vodících části výtahu.
    Naše společnost dbá na dodávku kvalitních lan, protože výrazně prodlužují životnost trakčního kola výtahu a kladek. Trakční kolo se vyrábí z měkčího materiálu (litina), aby mezi ocelovým lanem a drážkou vzniklo tření, které zajišťuje pohyb výtahu.
    Pro zachování delší životnosti a eliminaci korozních vlivů nabízíme zákazníkům výrobu kabin z nerezových nebo zinkovaných plechů SKIN-PLATE. Dodáváme je v široké škále barevných provedení (viz design kabin)
    Zajišťují kvalitní upevnění a umístění výtahového stroje ve výtahové strojovně. Mezi výtahový podstavec a stroj se umisťují speciální gumová těsnění, která eliminují chvění stroje a přenášení otřesů do nosné podlahy.
    Nosná lana můžeme označovat jako nosné prostředky výtahu. Klec výtahu a vyvažovací závaží (protiváha) musí být zavěšeny na ocelových lanech. Lana musí odpovídat předepsaným požadavkům a musí mít jmenovitý průměr. Nabízíme lana od průměru 6 mm až po průměr 16 mm.


Trakční rámy s lanováním 1:1, 2:1, 4:1

    Vážení výtahu slouží k zabránění přetížení výtahů a chrání tím bezpečnost osob a životnost výtahu. Výtahové vážení se umisťuje mezi rám kabiny a výtahovou kabinu. Standardně se dodává ve čtyř nebo šesti bodovém provedení. Vážení výtahu lze v některých případech umístit i na lana výtahu.
    Frekvenční měnič patří mezi velmi podstatné části moderního výtahu. Toto zařízení zajišťuje přepravovaným osobám ve výtahu maximální komfort z jízdy a plynulý rozjezd a zastavení. Díky frekvenčnímu měniči nedochází k prudkému rozjezdu či zastavení. Nabízíme a používáme měniče Vacon.
    Zachycovače slouží pro zastavení výtahu na jakékoli úrovni a to v případě, že výtah překročí předepsanou rychlost. Tato výtahová zařízení se používají pro bezpečnost přepravovaných osob a zabraňují zřícení výtahu. Pro tyto účely nabízíme zachycovače obousměrné pro trakční výtahy a jednosměrné pro hydraulické výtahy. Zachycovače mohou být umístěny jak v horní, tak i ve spodní části výtahového rámu. Pro naše výtahy používáme zachycovače dimenzované na konkrétní nosnost a zatížení.


Nárazníky klece a vyvažovacího závaží (protiváhy)

    Moderní systém řízení zdrojů a jakosti, rozvoj technologií a know-how umožňuje pružné a kvalitně reagovat na jakékoli individuální technické a estetické požadavky našich zákazníků. K tomu nám významně přispívá pružná a efektivní komunikace se zákazníkem, vzdělávání a kontinuální rozvoj všech našich spolupracovníků a systém řízení jakosti dle normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Dále pak Certifikát způsobilosti výrobce dle ČSN EN 1090-2+A1 a Certifikát pro proces svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006.
    Slouží k nepřetržitému mazání vodících ploch výtahu, a to jak na protiváze, tak i na kabině výtahu. Samomazače dodáváme dle typu vodítek a typu použitých zachycovačů.
    Zajišťují plynulý pohyb výtahové kabiny po vodících částech. Kluzné vedení se používá u výtahů, kde nepůsobí síly na vodicí části. Jsou umístěny na rámech kabiny. Vodicí kluzné čelisti lze použít jak na protiváze, tak i na kabině výtahu.
    Firma byla založena a zahájila svou činnost pod obchodním názvem Výtahy a elektroinstalace Děčín dne 1. července 1990. V červenci 2005 se firma transformovala na společnost s ručením omezeným pod obchodním názvem VÝTAHY Dc, s.r.o..
    Přesvědčte se sami o našem profesionálním přístupu a individuálním nabídce všech komponentů včetně její výhodné ceny. Pro více informací nebo objednávku nás neváhejte kontaktovat.


Nabízíme naše řešení pro

    Přívod elektrické energie ke každému výtahu musí být možno ve všech fázích vypnout hlavním vypínačem. Tento vypínač musí být dimenzován na maximální proud, který se může vyskytnout při normálním provozu výtahu. Tento vypínač by měl být umístěn ve strojovně výtahu nebo na jiném místě dle normy ČSN.
    Naše výtahy jsou pro každou stavbu (budovu) navrženy individuálně a to tak, aby využily maximální rozměry výtahové šachty. Tímto individuálním přístupem můžeme každému zákazníkovi nabídnout nejefektivnější řešení.
    Výtahový stroj je nejpodstatnější součást celého výtahu. Z tohoto hlediska dbá naše společnost na vybavení každého výtahu špičkovým strojem. V roce 2010 jsme se stali oficiálním partnerem a výhradním zástupcem pro ČR společnosti Ziehl-Abegg. Naše společnost dodává kvalitní stroje s prodlouženou zárukou životnosti. Tyto stroje dokážou (oproti konkurenčním strojům dováženým z východních zemí) snést mnohonásobně větší počet jízd bez závady.
    Valivé vedení se používá u výtahů, kde dochází k působení axiálních sil na vodítka, neboli kde jsou vodítka umístěna na jedné straně výtahové šachty. Používáme je u výtahů s jednostranným hydraulickým nebo trakčním vedením.


DELTA CVS, výtahy, rekonstrukce a modernizace výtahů a kovovýroba

    V oboru výtahů zajišťujeme veškeré servisní činnosti pro zákazníky v rámci platné legislativy. Provádíme dodávky a montáže nových výtahů, které jsou plně v souladu s legislativou EU. Modernizace stávajících výtahů realizujeme v souladu vyhl.27/2003 Sb. v platném znění (směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES), s certifikací a označením CE.
    Rámy trakčních výtahů jsou ve většině případů vedeny v horní i spodní části rámu v kluzných vodicích čelistech. Jednostranně vedené rámy jsou osazeny v horní i dolní části valivým vedením, které přenáší působení axiálních sil na vodítka. Dle požadavků ČSN EN 81-1 jsou rámy trakčních výtahů vybaveny obousměrnými zachycovači.
    Doporučujeme osobní kontakt s naší společností. Rádi vám podáme veškeré informace o výtazích, jejichž jste provozovateli nebo vlastníky a které chcete provozovat v souladu s platnými předpisy a zákony.
    Výtahy musí mít na dolním konci jízdní dráhy klece a vyvažovacího zařízení umístěné předepsané nárazníky. Plochy nárazníků, na které klec dosedá, musí být umístěny na podstavci o předepsané výšce.


Výtahové rámy hydraulické, trakční, Bubnové

    Rámy hydraulických výtahů s jednostranným vedením (píst na straně) jsou osazeny v horní i spodní části rámu valivým vedením, které přenáší axiální síly na vodítka. U rámů se dvěma písty na bocích lze použít kluzné vodicí čelisti, jejich umístění je v horní i spodní části rámu. Dle požadavků ČSN EN 81-2, použijeme-li způsob lanování 1:2, jsou rámy hydraulických výtahů vybaveny jednosměrnými zachycovači. U rámů s přímou rychlostí zdvihu nejsou zachycovače zapotřebí a bezpečnost provozu je ošetřena pomocí tzv. hydraulického zámku.
    Výtahové kabiny jsou zhotoveny z ohraněných plechových profilů z předepsané tloušťky, kterou stanovuje česká norma. Vše je povrchově upravováno strukturovaným komaxitem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00