Jak na věc


věcné břemeno doživotního užívání společně pro man

PŘEHLED JUDIKATURY. z oblasti věcných břemen. (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Sestavil JIŘÍ SPÁČIL

    15 235. Držba a vydržení služebnosti v případě přestavění služebné budovy Držba výkonu práva pachtýřem. Pacht a služebnost cesty. Vyhoření domu panující nemovitosti Bezúplatné zřízení služebnosti Obligační nárok na trpění výkonu služebnosti, která nebyla vložena do veřejné knihy Vztah věcného břemene a soukromoprávního předpisu, který se dotýká jeho výkonu Držba služebnosti cesty a užívání cesty jako veřejné IX. Stanoviska nejvyšších soudů k věcným břemenům v občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) úvodní poznámky K dalšímu výkladu některých ustanovení novel občanského zákoníku, zákona o rodině, občanského soudního řádu a notářského řádu z roku 1982 (výňatek) K dalším otázkám registrace smluv o převodu nemovitostí a smluv o zřízení a zániku věcných břemen (výňatek) K některým dalším otázkám registrace smluv státními notářstvími (výňatek) X. Přehled právních úprav věcných břemen a služebností platných na našem území od roku úvodní poznámky A. Zákon č. 946/1811 Sb. z. s., obecný zákoní


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00