Jak na věc


veřejná obchodní společnost

Poradenství v oblasti veřejné podpory

    Aplikace pravidel veřejné podpory je obvykle nezbytná ve všech případech, kdy veřejné subjekty plánují poskytovat výhody subjektům vyvíjejících ekonomickou činnost ve formě např. půjčky, dotace, zvýhodněného prodeje či pronájmu nemovitosti, záruky apod.
    Veřejná podpora (též označovaná jako státní podpora či státní pomoc) je institutem upraveným v komunitárním právu. Její regulace je jedním ze základních prvků politiky hospodářské soutěže a nezbytnou zárukou účinné hospodářské soutěže a volného obchodu.
    Časopis, který je dodáván téměř do všech obcí v České republice. Vedle ekonomických otázek, financování a témat spojených s informatizací veřejné správy se zabývá v plném rozsahu problematikou územní veřejné správy včetně životního prostředí, investiční a bytové výstavby, infrastruktury, energetických úspor, dopravy, školství, sociálních věcí, kultury, problematikou rozvoje venkova, regionální politiky a související legislativou.www.obecafinance.cz


Pražská kronika: Podpovrchová dráha

    Portál územní samosprávy Města a obce online poskytuje informace o úřadech měst, obcí a krajů České republiky a od roku 1996 systematicky rozvíjí nabídku řešení pro veřejné informační služby těchto úřadů s možností dálkového přístupu v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Bezplatně poskytuje tzv. Základní stránku úřadu, která je koncipována v souladu se Standardem ISVS. Další službou je Archiv dokumentů a informací z úřadů územní samosprávy, udržovaný stovkami měst a obcí prostřednictvím redakčního systému vismo. Portál obsahuje i nástroje pro elektronickou komunikaci občana s úřady.mesta.obce.cz
    Na televizní obrazovky se Věc veřejná vrátila v březnu 1968. Se stejným autorským týmem, se stejnou koncepcí, ovšem tentokrát jako live pořady. Hned první téma občanské aktivity a socialistické demokracie, k němuž diskusi řídil Jiří Kantůrek, velmi dobře zapadalo do rodícího se obrodného procesu.
    Polemický pořad Věc veřejná byl poprvé odvysílán na podzim 1966. Hlavním redaktorem byl Arnošt Frydrych a režisérem Karel Pech. Náměty do diskuse získávali autoři anketou mezi lidmi v terénu a ve studiu pak o nich diskutovali odborníci.
    Odpuštění poplatku za elektřinu je veřejnou podporou. Proto musí Německou zajistit vrácení nezákonné veřjné podpory, která byla poskytnutá v letech 2012-2013.
    Deník veřejné správy přináší informace z oblasti státní správy a samosprávy, měst, obcí a regionů. Je koncipován tak, aby byl každý den čten jako první ranní noviny pro pracovníky veřejné správy.denik.obce.cz


Hovoříme o televizi: Hovoříme o televizi

    Redakční systém vismo Online je software určený ke správě obsahu webových stránek. Systém s názorným editačním prostředím „Edituj, co vidíš“ je vyvíjen společností WEBHOUSE, s.r.o. (dříve Česká vydavatelská pro internet, s.r.o.) od roku 1999 a od počátku je nejrozšířenějším redakčním systémem veřejné správy v České republice. K dispozici je také firmám a dalším organizacím. Internetové stránky s vismo Online jsou bezbariérově přístupné a splňují zákonné požadavky kladené na veřejnou správu. Jejich kvalita je pravidelně oceňována v prestižní soutěži Zlatý erb, ve které weby hodnotí nezávislá odborná porota.www.vismo.cz
    V dalších měsících roku 1968 se Věc veřejná stala součástí širokého publicistického a zpravodajského proudu s aktuálními tématy jako byl Akční program KSČ, vztah Čechů a Slováků nebo postavení žen ve společnosti. Pro značný prostor vyhrazený konfrontaci nejrůznějších názorů byla Věc veřejná označována za svátek televize.
    Poskytování služeb kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru v oblasti vydávání kvalifikovaných zaměstnaneckých certifikátůVeřejná zakázka malého rozsahu neurčeno


Nabízené služby v oblasti veřejné podpory

    Soutěž měst a obcí o nejlepší webové stránky a elektronickou službu, pořádaná od r. 1999. Smyslem její existence je podpora modernizace místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb občanům a specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Svým důrazem na kvalitní a transparentní hodnocení dosáhla soutěž Zlatý erb dobrého jména a značné popularity. V roce 2002 byla oceněna jako finalista světové soutěže Stockholm Challenge Award a v roce 2011 získala ocenění Český zavináč. Soutěž již tradičně poutá pozornost měst, obcí a veřejnosti.www.zlatyerb.cz, zlatyerb.obce.cz
    Evropská komise schválila polský systém na podporu obnovitelné energie a podporu financování schématu pro uživatele náročné na energii. Cílem je plnění podmínek EU v oblasti energetiky a klimatu. Z programu s celkovým rozpočtem 40 miliard PLN (přibližně 9,4 miliardy EUR) bude poskytována veřejná podpora výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů. Příjemci budou vybráni prostřednictvím konkurenčních aukcí. První dvě kola se konaly v prosinci 2016 a v červnu 2017 a další aukce budou organizovány do 30. června 2021.
    Dříve mezi klienty patřili zejména poskytovatelé veřejných podpor, avšak v poslední době se podíl ze strany příjemců zvyšuje a nyní dosahuje téměř poloviny všech zakázek, neboť příjemci podpor zejména z evropských fondů chtějí ověřit, zda ze strany poskytovatele podpory bylo vše zajištěno v souladu s právem veřejné podpory.


EuroPace s.r.o. – Specialista na veřejnou podporu, zakázky a čerpání dotací z fondů EU

    U první Věci veřejné o mzdové politice byl hostitelem redaktor Jiří Kantůrek. Ten s výjimkami provázel tyto polemiky vždy. U druhé polemiky na téma informovanost veřejnosti byla redaktorka Kulturní tvorby Anna Tučková. Věc veřejná byla totiž připravována ve spolupráci s tímto časopisem. Kulturní tvorba vždy otiskla úvodní materiál k diskusi a po odvysílání pořadu zveřejňovala dopisy diváků a dala slovo odborníkům tam, kde nestačil vymezený čas šedesáti minut. Tak se podařilo hlouběji se dobrat problematiky a zabývat se příčinnými souvislostmi. Pořad se stal polemikou o příčinách a následcích ekonomických a společenských jevů.
    Z uvedených forem podpory je patrné, že se problematika veřejné podpory týká jak státu (ministerstev), tak řídících orgánů operačních programů, měst, obcí a veřejnými subjekty ovládaných spoečností jako poskytovatelů podpor a všech příjemců podpor, kteří jsou z hlediska práva veřejné podpory odpovědní za splněné podmínek spojených s poskytování veřejných podpor.
    Diskontní sazba se pro Českou republiku zvyšuje od 1. 6. 2018 o 0,17 procentrního bodu a zůstává tak po Rumunsku a Polsku třetí nejvyšší v Evropské unii.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00