Jak na věc


veselská stavební

Záznam chatu z pondělí 5. února 2018

    Petra Veselská : „Na adrese ČSSZ Praha, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Stačí volnou formou, musíte uvést jméno, příjmení, rodné příjmení, kontaktní adresu, rodné číslo. Využít můžete i formuláře žádosti dostupného na www.cssz.cz. Zašlete poštou nebo předáte na nejbližší pobočce okresní správy sociálního zabezpečení.“
    Petra Veselská : „Dobrý den, pokud nesplníte podmínku potřebné doby důchodového pojištění, nárok na starobní důchod Vám nevznikne, přestože dosáhnete řádný důchodový věk.“
    Petra Veselská : „Dobrý den, doporučuji tuto situaci řešit, zkonzultovat, s lékařem, který Váš zdravotní stav zná nejlépe. Pokud od posledního podání žádosti se Váš zdravotní stav zhoršil, máte právo žádost o změnu invalidity podat a Váš zdravotní stav bude posouzen dle aktuální zdravotní dokumentace posudkovým lékařem OSSZ.“
    Petra Veselská : „Dobré ráno, žádat o důchod není povinnost, ale právo občana. Nárok na starobní důchod nepropadá, možnost zpětného vyplacení je 5 let ode dne podání žádosti, nebo je možné dobu po dosažení důchodového věku, pokud je nadále vykonávaná výdělečná činnost, nechat zhodnotit pro výši důchodu. Je možné určit si pozdější datum přiznání důchodu, než je dosažený řádný důchodový věk.“


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00