Jak na věc


vojenská nemocnice olomouc neurologie mudr. jana l

Novinky konopí pro léčebné použití od 1.1.2020

    7 Historický úvod Je toho hodně, co se podařilo, a je toho hodně, co nás v dalších letech čeká. A to vše v zájmu pacienta, který se s důvěrou obrací na své lékaře, i v zájmu lékaře, který pracuje v prostředí, jež umožňuje poskytovat kvalitní a moderní medicínu s využitím nejnovějších poznatků a technického vybavení. Ve vojenské nemocnici v Brně se v průběhu její existence objevila řada lékařů zvučných jmen, kteří měli vliv na vývoj, výstavbu a existenci nemocnice, podíleli se na reprezentaci nemocnice i na zavádění nových léčebných metod, lékařů, kteří byli perzekuováni v dějinném toku a změnách režimů. Pracovalo a pracuje zde mnoho zaměstnanců, kteří působili v řadách mírových či humanitárních sil Armády České republiky. 12 Vojenská nemocnice brno Vojenská nemocnice brno 13


Doplňující informace k cenovému předpisu Ministerstva zdravotnictví

    24 PRAKTIČTÍ LÉKAŘI Lékaři: MUDr. Alena Krejčířová MUDr. Rudolf Müller Ordinace praktického a závodního lékaře poskytuje plný rozsah péče v rámci oboru. Péči zajišťují dva kvalifikovaní lékaři s dlouholetou praxí, kteří své služby poskytují registrovaným pacientům z řad veřejnosti a zaměstnancům Vojenské nemocnice Brno, provádějí prohlídky vojáků z povolání a zajišťují zdravotní prohlídky dvaceti podnikům. Náplní závodní péče jsou vstupní a výstupní prohlídky zaměstnanců, hygienické kontroly závodů, preventivní a periodické prohlídky zaměstnanců apod. Přezkumná komise Lékař: pplk. MUDr. Robert Mann Přezkumná komise Vojenské nemocnice Brno (dříve pod názvem Nemocniční vojenská lékařská komise Brno) zjišťuje a posuzuje zdravotní způsobilost vojáků z povolání v rámci přezkumného řízení nebo vojáků speciálních odborností, např. výsadkářů, potápěčů, řidičů vojenských vozidel apod. Posudky se realizují v rámci výběru uchazečů do služebního poměru vojáka z povolání nebo zařazení do aktiv


Informace k výkupu konopí pro léčebné použití od smluvního dodavatele, firmy Elkoplast Slušovice s.r.o. ze den 19.12.2019

    3 Historický úvod vojenské nemocnice v Brně. Budovy konventu a prelatury byly určeny c. k. vojenské nemocnici, klášterní chrám se stal farním a nahradil farní kostel sv. Kunhuty. V září 1785 byl zrušen hřbitov u kostela sv. Kunhuty, kostel byl odsvěcen a od roku 1786 sloužil jako skladiště i márnice. První vojenská nemocnice v Brně však vznikla o něco dříve, a to v roce Sídlila na Křenové ulici vedle městského špitálu sv. Štěpána v místě dnešního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a byla určena pro 200 mužů. Časté války v 18. století a nízká organizační i odborná úroveň vojenské medicíny v rakouské armádě vedla k velkým ztrátám a utrpení raněných. To donutilo císařovnu Marii Terezii a následně Josefa II. k reorganizaci a centralizaci zdravotnické služby. Součástí těchto opatření byl i vznik sítí stálých vojenských zařízení. Prostory na Křenové ulici však byly nevyhovující. Vojenský špitál našel krátce, asi na dva roky, nové umístění v budově zrušeného kláštera řádu dominikánek u
    V tabulce níže jsou uvedeni lékaři, kteří splňují požadavky všech souvisejících zákonných předpisů a mohou předepisovat konopí pro léčebné použití pacientům s indikacemi, které jsou rovněž dány zákonem. Tito lékaři zároveň vyslovili souhlas s tím, aby údaje o nich byly zveřejněny (tento postup odpovídá stanovisku Úřadu pro ochranu osobních údajů). Tabulka tedy nemusí zahrnovat všechny lékaře, kteří jsou aktuálně oprávněni konopí pro léčebné použití předepisovat.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00