Jak na věc


volné místo geolog

Obor: Věda a výzkum' class='linky'>Věda a výzkum

    Vzhledem k tomu, že geolog tráví většinu dne prací v exteriéru, měl by být odolný vůči výkyvům počasí. Geolog zpravidla pracuje bez ohledu na povětrnostní vlivy a navzdory špatným klimatickým podmínkám. Často může pracovat v prašném prostředí nebo v prostředí zahlceném pylovými alergeny. I z tohoto důvodu by geolog měl být zdravý jedinec, který netrpí na prašné a pylové alergie nebo alergické reakce vyplývající z pobytu ve venkovním prostředí.
    Pracovní doba geologa je obvykle osm pracovních hodin denně, ale ta se může lišit dle toho, v jakém sektoru geolog pracuje. Pokud pracuje jako pedagog, pak se mohou hodiny lišit.
    Tito vědečtí pracovníci převážnou část pracovní doby tráví v terénu, kde získávají potřebné vzorky a provádějí rozbory. Menší část pracovní doby je pak trávena v laboratořích při zkoumání a analýze získaných vzorků. Nad rámec své pracovní doby se pak geologové mohou věnovat mapování nebo autorské činnosti.
    Geolog by měl být rovněž fyzicky zdatný, vzhledem k pracovním pomůckám, které při své práci využívá. Mezi tyto pomůcky patří bezesporu vrtná a měřicí technika, diagnostické přístroje, přístroje k odběru vzorků hornin, rud a ostatních surovin, dále pak laboratorní technika a k záznamům běžná kancelářská a komunikační technika.


Doporučte volné místo svým známým

    Zadejte slovo, vyberte slovník a překládat zdarma, v každém čase a místě. Vyzkoušejte náš slovník on-line a vidět, jak je to snadné. zapomeňte na problémy s překladem v práci nebo ve škole!
    Náplní práce vystudovaného geologa je tedy mapování terénu, následný geologický průzkum, odebírání vzorků a analýzy a studium hornin a nerostů. Geolog zkoumá, jaké složení má půda v té které lokalitě a může v ní rovněž analyzovat zastoupení rud a nerostů jako je například ropa, zemní plyn nebo drahé kovy. Na základě geologických průzkumů mohou být odhalena mnohá naleziště nejen nerostného bohatství.
    Geolog je obdobně, obdobně jako biolog, považován za vědce. Zatímco biolog zkoumá organismy a procesy v nich probíhající, geolog se zaměřuje na zemskou kůru, její složení, stáří a vývoj či sběr, rozbor a studium minerálů. Geologové se také často věnují publikování svých poznatků ve vědeckých časopisech nebo i knihách. Geologové bývají mnohdy zaměstnáni jako středoškolští učitelé, přičemž tito mívají vystudovaný obor geologie se zaměřením na pedagogiku.


Chemici (kromě chemického inženýrství)/Laborant/ka

    geolog práce, geolog plat, geolog cílek, geolog olomouc, geolog volná místa, geolog nabídka práce, geolog mzda, geolog václav cílek, geolog roznava stolny tenis, geolog settlers

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00