Jak na věc


vyčistit a zrychlit počítač ke stažení zdarma bez registrace

Čistit sám doma nebo počítač zanést do servisu?

    48 6. FUNKCE 6.1. DDNS FUNKCE SOUHRN Dynamické DNS je jednoduchý systém, který přiřazuje doménové jméno k proměnlivé IP adrese. Podle pravidel internetových doménových jmen musí být doménové jméno spojeno s pevnou IP adresou. Dynamická DNS služba poskytuje pevný jmenný server pro dynamické domény a provádí vyhledávání domén pro IP adresy dynamických uživatelů. Pomocí tohoto serveru se pak může uživatel připojit k dynamické adrese URL NO-IP ( Zaregistrujte se na [Create Account]. Vytvořte doménové jméno. Volba [Add a host]. Konfigurace DDNS v DVR Otevřete nabídku [Hlavní menu] [Konfigurace] [Síť] [Pokročilé] [DDNS] [Nastavení] Položka Typ DDNS Doménový název Uživatelské jméno Heslo IP serveru Nastavení NO-IP DDNS Zvolený název domény během registrace Zvolené jméno během registrace Zvolené heslo během registrace dynupdate.no-ip.com 48


Digitální videorekordéry Movitec

    2 1. Bezpečnostní upozornění Seznamte se s následujícími bezpečnostními opatřeními, abyste zabránili možnému poškození nebo ztrátě dat, způsobeného nesprávným používáním. Rekordér musí být provozován v prostředí s vhodnou teplotou a vlkostí. Neinstalujte rekordér ve vlhkém, špinavém nebo zakouřeném prostředí. Pro instalaci je požadován pevný povrch. Nezakrývejte žádný z ventilačních otvorů. Při instalaci dodržujte výrobcem doporučený postup. Dbejte, aby nedošlo k rozlití tekutiny na přístroj. Neumisťujte dovnitř přístroje žádná další zařízení. Nerozebírejte přístroj. Použijte výrobcem doporučený typ pevného disku. 2. Poznámky Tato uživatelská příručka je společná pro více modelů, některé funkce proto nemusí být u všech modelů k dispozici. Ačkoliv byla přípravě této uživatelské příručky věnována velká péče, může obsahovat nepřesné údaje nebo tiskové chyby. Tato příručka, případně i specifikace jednotlivých produktů, mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Obrázky, které nepo
    46 KONFIGURACE VYHLEDÁVÁNÍ ZÁZNAMU Pro prohlížení záznamů slouží volba HLEDÁNÍ. Prohledávat záznamy lze podle jejich typu: záznam, poplach, pohyb a lokální záznam. Vyhledávání záznamu Pro vyhledání záznamu lze vybrat požadované parametry - typ záznamu, čas startu a konce záznamu, kanál. Samotné vyhledání spouští tlačítko Search. V tabulce je následně zobrazen seznam vyhledaných záznamů. Přehrávání Dvojitým kliknutím na zvolený záznam se spustí přehrávání. Přehrávání lze ovládat pomocí tlačítek na dolní straně okna. Vybrané záznamy lze ukládat na lokální disk tlačítkem Download. 46


vyčistit a zrychlit počítač zdarma program

    35 Zobrazení [Průhlednost] Lze nastavit 4 stupně průhlednosti. [Název kanálu] Pojmenování a změna názvu kanálu. Povolené znaky jsou symboly, písmena a číslice. Název kanálu může být až 48 znaků dlouhý, je však vhodné nepoužívat více než 16 znaků, jinak může dojít k problémům se zobrazením v režimu rozdělené obrazovky (multi-screen). [Zobrazení času] Zobrazení času v obraze. [Zobrazení kanálu] Zobrazení názvu kanálu v obraze. [Info o překrytí] Nastavení výstupu 35
    36 [VGA výstup] Nastavení rozlišení a snímkové frekvence VGA výstupu. Výchozí rozlišení je 1024x768 při 60 Hz. [Seřízení TV] Přizpůsobení velikosti obrazu pro konkrétní monitor. [Nastavení barev VGATV] Nastavení zobrazení, odstín, jas, kontrast a saturace. [Nastavení barev TV] Nastavení zobrazení, odstín, jas, kontrast a saturace. Nastavení trasy Nastavení trasy zobrazení na monitoru. Intervaly mezi rotacemi lze nastavit v rozsahu s. Mód je nastavitelný v jedno obrazovém, čtyř, devíti nebo šestnácti obrazovém režimu. [Typ trasy pohybu] Režim trasy při detekci pohybu. [Typ poplach. trasy] Režim trasy při poplachu. Poznámka: Kliknutím na pravý horní roh monitorovacího okna nebo stisknutím klávesy Shift můžete ovládat pohyb po trase. 36


Čištění počítače - jak, kdy, proč a za kolik

    34 [Plán] Poplachový výstup je nastavený podle plánu. [Manuální] Manuální zapnutí poplachového výstupu. [Stop] Manuální vypnutí poplachového výstupu. [Stav] Zobrazení aktuálního stavu Konfigurace portů [Funkce] Nastavení protokolu. Konzola: port pro nastavení a upgrade software DVR. Klávesnice: připojení ovládací klávesnice. Adaptér: Síť. klávesnice: klávesnice připojená prostřednictvím sítě. PTZ matice: ovládání PTZ matice. [Přen. rychlost] Nastavení přenosové rychlosti, výchozí hodnota je [Data bitů] Výchozí hodnota 8. [Stop bitů] Výchozí hodnota 1. [Parita] Výchozí hodnota je žádná. Poznámka: dostupnost portu RS-232 závisí na modelu DVR, informace naleznete v technické specifikaci. 34
    12 Pokud je v čase spuštění naplánován záznam, začne rekordér automaticky nahrávat. Poznámka: Napájecí zdroj musí vyhovovat specifikaci DVR, jakékoli alternativy nejsou přípustné Vypnutí Zařízení vypněte podržením tlačítka ZAP-VYP. [Hlavní menu] [Vypnutí] [Vypnutí] Poznámka: Při výměně pevného disku vždy zařízení vypněte a odpojte napájení. 12


Návod na základní čištění pro laiky

    28 Správa uživatelů Jména uživatelů a názvy skupin mohou být dlouhá 1 až 6 znaků. Platnými znaky jsou písmena, číslice a některé symboly podtržítko, pomlčka a tečka. Mezeru nelze použít jako první nebo poslední znak. Počet skupin nebo uživatelů není omezen. Ve výchozím stavu jsou definovány dvě úrovně skupin administrátor a uživatel. Oprávnění uživatele jsou určena přístupovou úrovní skupiny a úrovní uživatele. Práva uživatele nemohou být vyšší, než práva skupiny. Jména uživatelů a názvy skupin nelze duplikovat a každý uživatel může být přiřazen pouze do jedné skupiny. [Přidat uživatele] Přidání uživatele a nastavení jeho oprávnění. Výchozí uživatelé jsou: admin, user a skrytý default. Heslo pro první dva je admin má rozšířená oprávnění, user má oprávnění pro dohled a přehrávání záznamů. Skrytý uživatel nemá heslo pro přístup a nelze ho odstranit. DVR se takto přihlašuje automaticky, pokud není přihlášen jiný uživatel. úpravou práv tohoto uživatele můžete umožnit používání vybraných fu
    37 4.7. údržba Deník [Deník] Zobrazení systémového logu. Po volbě typu logu, času a kliknutí na Hledat se zobrazí požadovaný výpis. Typ logu: Vše, Systém, Konfigurace, úložiště, Poplach, Záznam, účet, Vyčistit a Přehrávání. [Vyčistit] Vymazání všech logů. 37
    27 Upozornění: poplachové funkce se mohou lišit podle modelu DVR. Video detekce Nastavení chování poplachu při detekování změn v obraze. Jednotlivé funkce se aktivují zaškrtnutím volby. [Kanál] Výběr kanálu pro nastavení. [Detekce pohybu] Tlačítko Nastavit oblast zobrazí živý náhled konfigurovaného kanálu. Ten je rozdělený na 396 zón, které lze aktivovat nebo deaktivovat kliknutím myši. [Nastavení] Nastavení akcí podobně jako u lokálního poplachu. [Citlivost] Nastavení citlivosti detekce pohybu. Je možné použít 6 úrovní. [Test nastavení] Otestování nastavení. [Ztráta videosignálu] Spuštění alarmu po ztrátě videosignálu. [Zakrytí kamery] Spuštění poplachu při detekci zakrytí kamery. 27


Jak změřit, že čištění zafungovalo?

    47 KONFIGURACE POPLACHŮ Výběr volby menu ALARM otevře okno pro nastavení poplachů. Typ poplachu: ztráta videa, detekce pohybu, zaplněný pevný disk, chyba pevného disku, externí poplach, zakrytí objektivu. Volba Listen Alarm - aktivace nastavených parametrů. Volba Video Pop-up - otevření okna kanálu s aktivním poplachem. Volba Prompt - zobrazení seznamu poplachů. Volba Sound Pop-up - nastavení zvukového hlášení poplachu. Z lokálního disku vyberte předem připravený zvukový soubor ve formátu.wav 47
    8 Zadní panel Řada C Číslo Název Funkce 1 Video vstupy Vstupy kompozitního video signálu (CVBS) 2 Audio vstupy Zvukové vstupy 3 Video/audio Výstup kompozitního video signálu (CVBS) a zvukový výstup výstup 4 Síť RJ-45 5 VGA VGA výstup 6 Vstup napájení 12 V ss. 7 Porty RS-485 Řady H a M Číslo Název Funkce 1 Video vstupy Vstupy kompozitního video signálu (CVBS) 2 Audio vstupy Zvukové vstupy 3 Video/audio Výstup kompozitního video signálu (CVBS) a zvukový výstup výstup 4 Síť RJ-45 5 VGA VGA výstup 6 Vstup napájení 12 V ss. 7 Porty Poplachové vstupy / výstupy, RS HDMI HDMI výstup 8


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00