Jak na věc


vypracování bakalářské práce diskuse

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

    5 Název bakalářské práce musí přesně odpovídat názvu uvedenému v Zadání bakalářské práce a Přihlášce k SZZ. Vnější úprava bakalářské práce Práce se odevzdává vázaná pevnou knihařskou vazbou s textem. Vzor obálky viz níže. Odevzdání bakalářské práce Student odevzdá svázanou, tužkou nepopsanou práci v termínu dle harmonogramu fakulty (viz adresář Nastenka_studijniho_oddeleni/), ve dvou výtiscích studijnímu oddělení FAPPZ. Pracovní výtisk si přinese s sebou na SZZ. Bakalářská práce se odevzdává vázaná pevnou (ne kroužkovou) vazbou, desky mohou být měkké, průhledné, text titulní strany dle vzoru v příloze. Po úspěšné obhajobě obdrží student jednu svázanou práci. Dále je student povinen vložit elektronickou verzi do systému BADIS. Přesný postup je vyvěšen na stránkách FAPPZ. K SZZ bude připuštěn pouze ten student, který odevzdá práci jak v tištěné, tak ve funkční elektronické podobě. Součástí práce není zadání práce, které bude zkopírováno z BADISu a bude součástí státnicového protokolu. So
    8 Příklad citace článku z elektronického seriálu: Hejting, I. Interconduktivity and the hybrid library. Ikaros [online]. Leden 2001, roč. 3, č. 10. [cit ]. Dostupné z < Příklad citace www stránky: Shermiram, B. Ready to print organizer [online]. 20. února 1999 [cit ]. Dostupné z < V seznamu citovaných pramenů na konci práce řadíme jednotlivé práce dle abecedy (dle příjmení autorů). V případě, že jeden a tentýž autor má v jednom roce více publikací rozlišíme je např. písmeny u letopočtu (např. Novák (1995a); Novák (1995b). Je třeba dodržet zásadu, že citovaná práce v textu musí být uvedena v seznamu literatury a naopak každá práce uvedená v seznamu literatury musí být citována využita v textu práce. Citované elektronické zdroje uvádíme zvlášť. Do přehledu literatury neuvádíme internetové adresy použitých obrázků a fotografií.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00