Jak na věc


vzdálenost mezi dvéma mésty bruntál -zábřeh na moravé

ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI A DOPRAVNÍ OBSLUŢNOSTI SO ORP ZÁBŘEH

    23 4.4 Návrh zlepšení dopravní dostupnosti Dobře rozvinutá infrastruktura je páteří kaţdé moderní ekonomiky. (Polasek a Schwarzbauer, 2006) Ovšem zlepšování dopravní infrastruktury je silně vázáno na kapitál a na přírodní podmínky v regionu. Na území SO ORP Zábřeh jiţ nelze budovat více silnic vyšších tříd z důvodu kopcovitého terénu podhůří Jeseníků a budování tunelů a mostů je finančně nákladné a neohleduplné k přírodě. Dopravní dostupnost regionu je přiměřená významu regionu. Vzhledem k přírodním podmínkám lze zlepšovat jen dílčí úseky v blízkosti silnice I/44. Lepší dostupnost zlepšuje rozvojový potenciál regionu a redukci nákladů na dopravu. (Polasek a Schwarzbauer, 2006) Prvním krokem vedoucím ke zlepšení dostupnosti regionu by proto měla být dostavba obchvatu obcí Zvole a Vlachov pro zvýšení atraktivnosti města Zábřeha průmyslovým zaměstnavatelům, příp. umoţní se tím vznik nových výrobních podniků. Dokončením této stavby bude Zábřeh lépe dostupný pro kamionovou dopravu, která je


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00