Jak na věc


vzor dodatek k pracovní smlouvě zvýšení minimální mzdy

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Dodatek č. 1

    20 8.5.7 Při trvalé práci, kdy zaměstnanec musí povinně používat osobní ochranný prostředek ztěžující zaměstnanci souběžně pohyb, dýchání a vidění, přísluší zaměstnanci hodinový příplatek ve výši 4,00 Kč za každou takto odpracovanou hodinu. Bližší pravidla pro poskytování příplatku jsou upravena samostatným vnitřním předpisem Společnosti. Článek 8.6 Splatnost mzdy Mzda je splatná nejpozději 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy nárok na mzdu zaměstnanci vznikl. KAPITOLA 9. ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY Článek 9.1 Podpora zdraví zaměstnanců Společnost zajistí pro všechny zaměstnance vstupní a periodické lékařské prohlídky. Pro zaměstnance zařazené do kategorie prací ve ztíženém pracovním prostředí zajistí i výstupní lékařské prohlídky. Článek 9.2 Stravování zaměstnanců Společnost zajistí v prostorách k tomu určených (závodní jídelny) stravování zaměstnanců. Společnost zpravidla zajistí možnost výběru ze dvou polévek, tří hlavních jídel s přílohou a nápojů Cena českého menu pro


Výpovědi a okamžitá zrušení ...

    5 ČÁST I. Práva a povinnosti KAPITOLA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1.1 účel Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Společnost ) a Základní organizace OS KOVO Hyundai Czech a ZO OS KOVO HMMC (dále jen Odbory ) shodně prohlašují, že uzavřením a naplněním ním této Kolektivní smlouvy usilují o nastavení a udržení dobrých, otevřených a harmonických vztahů Smluvní strany se shodují, že základním společným cílem je dosáhnout dlouhodobé prosperity Společnosti, udržování a zlepšování pracovních podmínek prostřednictvím zvyšování produktivity Společnost i Odbory se shodují na potřebě vykonávat svoji činnost za jasně srozumitelných pravidel a postupů, na základě vzájemné důvěry, vzájemného uznání a společných cílů, ve kterých se odráží práva a povinnosti jak Společnosti, tak i Odborů Smluvní strany výslovně prohlašují, že pouze Společnost a Odbory jsou dotčenými stranami této Kolektivní smlouvy, a že veškerá jednání, včetně kolektivního vyjednávání, budou probíhat pouze mezi


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00