Jak na věc


vztahy ve třídě hry hry

Vztah kontroly: ZEMĚ => VODA => OHEŇ => KOV => DŘEVO => ZEMĚ.

    Vidíme, že mezi prvky existují tři druhy vztahů. Pokud jsou prvky vedle sebe na kružnici, pak jde o vztah výživy. Pokud jsou partneři prvky stejné, pak jde o vztah podobnosti. A pokud je mezi prvky vztah podle vnitřních šipek, podle energetické hvězdice, pak jde o vztah kontroly, ovládání.
    Je to dobrý vztah, pokud vyživovatel (ten, kdo dává) je šťastný, vyrovnaný, v dobré kondici, s motivací. Je-li však bez motivace, nemocen a nešťasten, pak nepodporuje a oba se cítí špatně, neboť sami si nepomohou může to vést až k vzájemnému oddělení. Aby se z toho dostali, je dobré jit ven mezi jiné lidi. To, že si ženy navzájem postěžují, jim sice příliš nepomůže, ale alespoň si trochu uleví.
    Skutečné manželství je "stejná krev". Tím je myšlena:- stejná vibrace- stejné jídlo )jíte-li jinak, tak i krev je jiná, vibrace buněk je jiná a čakry si vytvoří jiné vědomí a nemůžete se cítit jako jedno)- společný sex- jedna ekonomika ("co je moje, je tvoje", není dobré peníze oddělovat)- společné duchovno, tj. mít stejný sen (nemusíte dělat stejné věci, ale podporovat jeden druhého).


Jde o vztah rodič - dítě, CHEN CHI, životní cyklus vyživující (strom vyživuje oheň, ten vyživuje zem, ta kov atd.).

    Kov může porazit strom a strom má pocit, že nemůže růst, že mu kov seká větve a kořeny. Kov přitom nemusí mít pocit, že strom ovládá. Strom se potom cítí atakován, ale může útoky též vracet a provokovat kov. Jejich dobrým prostředníkem je voda. Tak například strom a země komunikují přes oheň - dřevo dá nápad, ten rozkvete v ohni a přes oheň ho pak teprve přijme země a dá vzklíčit semínku. Rodiče dřevo a země se snadněji dorozumí přes dítě-oheň. Kov je nutné používat uvážlivě, tak jako sadař, když prořezává stromy: pokud uřízne správné větve, úroda stromu je kvalitnější, pokud větve ořeže příliš, úroda nebude žádná.
    Jako přiklad si můžeme vzít vztah kovu a vody. Pokud kov není v pořádku, je zatuhlý a v depresi, pak se člověk vody necítí šťasten. A chtějí-li lidé kovu mít hezký vztah s vodou, musí být stimulováni, aby nestagnovali. Kovu můžete pomoci nepřímo (odjeď na dovolenou, jdi na čerstvý vzduch, za kamarády apod.).Vztah voda-strom - voda má raději klidný život, nic hektického, ale nesmí stagnovat jako voda v rybníku, být bahnitá. Zároveň však nesmí být moc divoká - není-li voda vyrovnaná, necítí se šťastně, pak to není pro strom dobré. Měla by jen hladce plynout.
    Voda rozrušuje zemi - země může učinit z vody bahno; voda je pak neprůhledná, vyčerpaná z přemíry země. Lidé typu vody instinktivně zmlknou a nechávají si odstup.


Tzv. pečovatelský vztah (ve směru chodu hodinových ručiček).

    Mají stejný, podobný typ energie. Velmi snadné partnerství, vztah, nevýhodou však je, že po čase může nastat ve vztahu nuda a setrvačnost, jelikož v něm není dost protikladů, výzev (zvláště u stejného ročníku). Jsou-li od sebe o 9 let, je to už jistý věkový rozdíl (už malý antagonismus). Celkově to může být milý vztah, cítí se podobně, ale po 20 letech si jeden z nich najde možná protikladné číslo, někoho, kdo jí nebo jeho bude vyživovat nebo potřebovat a pak se tento vztah může rozpadnout, protože nový vztah bude dynamičtější.Narození na jaře a v létě jsou více JANG, což znamená praktičnost (matka je nosila v zimě), narození na podzim a v zimě jsou více JIN (intelekt).
    Oheň taví kov - kov je JANG, je to analytik, vše plánuje, organizuje a strukturuje. Je-li slabý, cítí se vyčerpaný z výbušného a expanzivního ohně, cítí se být dětinštější. Je-li kov silný a oheň slabý, tak to lze zvládnout.
    Vztah Strom-oheň - pokud má strom moc myšlenek, tj. neroste rovně jako strom (má pořád nové aktivity, vztahy), tak je z něho keř, není to jasné. Stromy musejí mít konkrétní ideje, protože lidé ohně se pak necítí dobře. Zároveň by měli mít pevné kořeny, nevznášet se ve vzduchu.
    Žít v těchto vztazích není nejklidnější cesta, ale je to nejvyzývavější partnerství. Může být pro ně problém spát v jedné posteli. U těchto vztahů je nejlogičtější rozvod - proto nepracujte a nežijte najednou na stejném místě, dopřejte si prostor, nebuďte spolu 24 hodin denně. Často se stává, že lidé cítí vztah kontroly opačně: strom není vyčerpaný kovem, ale kov stromem, kdy strom se brání útokům kovu, provokuje a kov to vnímá jako oslabení.


Vztah bratr-sestra, vzájemná podpora.

    Pokud člověk pochopí tuto jednoduchou skutečnost, přestane se pídit za zbytečnostmi a užívá si. Nic není důležitější, než prožitá chvíle s někým, rozhovor, pohlazení, přitulení. Práce na láskyplných vztazích je naše práce tady ve „škole“, tady na této Zemi.
    Víte, že prostata je symbolem mužského ega a že problémy s ní mají muži, kteří využívají nebo zneužívají vztah a nebo kteří se naopak cítí v podřízené roli? Zamyslete se nad svou láskou k ženám a nezapomeňte přitom na zinek.
    Voda ochlazuje, hasí oheň. Ohniví lidé se většinou necítí vodou ohroženi, možná jim pak ale chybí inspirace. Jsou-li však oba vyrovnaní, může se oheň s vodou cítit dobře, protože voda je jemná a tišší, je i diplomatická, ale chybí jí spontánnost. Ohniví lidé, pokud jsou svéhlaví, mohou být lidmi vody zvládnutelní.


Bez vztahu není nic, ani my. A právě vztahy jsou to nejdůležitější a jediné, proč na tomto světě jsme.

    V této kapitole se budeme zabývat pouze vztahy jednotlivých elementů, kdy za nimi budeme vidět sebe, lidské bytosti. Už víme, jaký element je nám vlastní a také na první pohled je nám zřejmé, že „náš“ element nestojí samostatně, ale má se všemi ostatními nějaký vztah.Co je to vlastně vztah, potřebujeme vůbec nějaký? Co jsme bez něj? Pokud by nebylo nic, k čemu bychom mohli vyjadřovat jakýkoliv vztah, byli bychom vůbec my? A podle čeho bychom věděli, jací jsme? Pokud by nebylo nahoře, jak bychom poznali, že jsme dole? Pokud by nebylo malé, jak bychom věděli, že jsme velcí?
    Země rozrušována kořeny stromu - strom chce pořád vzhůru, něco vymýšlí, je romanticky orientován, nenechá zemi v klidu. Zemi pak bolí ze stromu hlava, protože chce mít klid; strom ji proplétá, ruší její klid, její solidnost.
    V tomto vztahu je nesmírně důležité zvát si domů rozdílné lidi - mít barevnější vztahy. Samozřejmě nejsou míněny vztahy sexuální! :-) Také by měli mít děti z jiných čísel, tj. děti jiného typu energie. Ideální je mít v rodině lidi a děti ze všech transformací, od každého něco - v rodině je pak dynamičnost. Mateřská škola je v tomto případě nesmysl! Jsou to samé stromy, vody, tedy stejný ročník. To samé jsou školní třídy. Je-li učitel 9 (oheň) a má děti 1 (vody), tak toto množství vody ho hasí a on nemůže dobře učit (a pak musí nastolit vztah nadvlády, kontroly).
    Lékař má jen jednu úlohu - léčit. A když se mu to podaří, je docela lhostejno, jakým způsobem se mu to podařilo.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00