Jak na věc


zákaznický portál odiska

Komu je zákaznický audit určený?

    Cílem zákaznického auditu je na základě důkladné a strukturované analýzy specifikovat schopnost flexibilní reakce výrobce uspokojovat požadavky kladené zákazníkem. Přínosné z hlediska společnosti, která audit provádí, resp. si ho objednala, je důkladné poznání dílčích charakteristik dodavatele, přezkoušení výsledků jiných auditů.
    Zákaznický audit je určený pro společnosti, které si chtějí kontrolovat (ať už pravidelně, nebo mimořádně - na základě nějakého podnětu, zpravidla kvalitativního) svoje dodavatele a mít jistotu, že výrobky, nebo služby, které jim jejich dodavatel poskytuje, jsou kvalitní a v souladu s jejich zadáním (specifikací), případně prevencí zamezit nekvalitním dodávkám.
    Zákazník si vytvoří vlastní názor na podnikový systém dodavatele a u dodavatelů může být užitečný především při stanovení stupně vstupní a výstupní kontroly. Získá svůj pohled na systém managementu dodavatele nebo technologické procesy dodavatele a pomáhá odstraňovat běžné problémy skrývané „provozní slepotou“.
    Výhodou provedení zákaznického auditu je nezávislý pohled externisty na plnění požadavků stanovených ve smlouvě nebo objednávce, případně požadavků stanovených normami ISO 9001, 14001, 18001 a dalšími v rámci možností zákaznického auditu. Upozornění na problematické oblasti a návrh řešení dané situace.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00