Jak na věc


zś dolní lhota u ostravy

Škola v letech 1920 – 1945

    Školská rada pro období 2015 -2017 bude pracovat ve složení: předseda ŠR – Mgr. Marie Hájčíková, členové – Pavla Krakovková, Petra Langrová, Jaromír Musila, Eva Neubertová, Vladislava Plačková.
    V průběhu školního roku 2004/2005 byla započata výměna školního nábytku –lavic, židlí a kateder, opavskou firmou Klassa. Nejprve byly vybaveny třídy nižšího stupně a ve školním roce 2005/2006 také třídy vyšších ročníků. O jarních prázdninách byly do tříd umístěny nové moderní tabule a ke konci školního roku bylo do všech tříd a učeben zavedeno připojení na internet. Také v počítačové učebně došlo k rozšíření a rekonstrukci počítačové sítě. V současné době zde mohou pracovat žáci na dvaceti počítačích.
     V roce 1985 vznikl Národopisný soubor Slavičánek zásluhou bývalých paních učitelek Boženy Bělohlávkové a Ivany Pančíkové. Soubor absolvoval mnoho vystoupení a dobře reprezentuje naši školu i město. Kvalitní metodické vedení souboru bylo zhodnoceno na mnoha soutěžních přehlídkách. Ve školním roce 2012/2013 převzaly vedení kroužku paní učitelky Miroslava Zálešáková (doprovází na akordeon) a Hana Strnadová (taneční choreografie).


Poválečné období školy do r. 1958

    Budova I. stupně, která čítá 10 kmenových tříd, rovněž prošla náročnou rekonstrukcí. V červenci a srpnu 2014 stejně jako na hlavní budově byly provedeny zateplovací práce včetně fasády, výměny oken a vstupních dveří. K moderní výuce slouží odborné učebny hudební a výtvarné výchovy, multimediální učebna, místnost školní družiny a Školní informační centrum. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, které jsou denní součástí výuky.
    Od 1.1.2009 pracuje rada školy ve složení: předseda ŠR – Mgr. Marie Hájčíková, členové – Pavla Krakovková, Ing. Michael Nábělek, Mgr. Eva Neubertová, Marcel Zajíček, Bc. Petr Zemánek.
    Součástí rekonstrukce jídelny bylo vybudování nové cvičné kuchyně pro výuku žáků. Je umístěna v suterénu pod školní kuchyní. Zcela nově byla vybavena učebnami čtyřmi kuchyňskými linkami, elektrickými sporáky a sociálním zařízením. První výuka zde proběhla 14.11.2006.
    Na I. stupni ZŠ volíme rozmanité vyučovací metody. Základem je činnostní učení podle námětů Tvořivé školy a využívání moderní techniky v odborných učebnách. Žáci běžně pracují na interaktivních tabulích, neboť výuka většiny předmětů I. stupně je zajištěna interaktivními učebnicemi a rozšiřujícími interaktivními programy.


Nejstarší historie školy v Chuchelné

    Protože školní kuchyně nesplňovala požadavky Evropské unie, bylo nutné provést její rekonstrukci. S přípravami bylo započato ve školním roce 2004/2005. Proběhla řada jednání, byl zpracován projekt a vybrána firma, která rekonstrukci prováděla. Vlastní práce byly zahájeny 15.6.2006 a stavba byla zkolaudována 26.9.2006. K novému zahájení provozu došlo 4.10.2006. Školní kuchyně je rozšířena o nové prostory z bývalého služebního bytu. Má oddělené sklady a také oddělené plochy pro činnosti přípravy jídel. Zařízení kuchyně je vybaveno moderní technologií – jsou zde dva konvektomaty, elektrický a plynový kotel, smažicí elektrická pánev, myčka, lednice a mrazící boxy pro uskladnění potravin. Ve výdejně obědů jsou dva vyhřívané zásobníky na talíře a ohřívací vozíky na výdej jídel.
    25. května 1921 byl schválen pozemek na stavbu nové školy.Stavbu umožnily příspěvky od zemské správní komise v Opavě (75 tisíc Kč) a okresní školní rady v Hlučíně. 13 srpna 1925 byla slavnostní mše ku příležitosti otevření nové budovy školy. Stará škola byla prodána ve veřejné dražbě.
    S účinností od 1.1.2006 došlo ke změně názvu Rada školy na Školská rada. Od tohoto data pracuje ve složení: předseda ŠR – Mgr. Marie Hájčíková, členové – Ing. Hana Nábělková, Mgr. Eva Neubertová, MUDr. Michaela Hradilová, Zuzana Bedrunková, Dalibor Ficner.
    Od 1.1.2012 pracuje rada školy ve složení: předseda ŠR – Mgr. Marie Hájčíková, členové – Pavla Krakovková, Mgr. Alena Němcová, Mgr. Eva Neubertová, ing. Marcel Zajíček, Petra Kurková.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00