Jak na věc


zš újezd u brna

... byla úspěšně zaregistrována a čeká na nahrání svého obsahu ...

    Z DŮVODU ŘÁDNÉHO UKONČENÍ HOSPODAŘENÍ KE KONCI KALENDÁŘNÍHO ROKU JE MOŽNÉ OBĚDY NA POSLEDNÍ PROSINCOVÉ DNY, tj. 17. 12. – 20. 12. 2019 ODHLAŠOVAT NEPOZDĚJI DO PONDĚLÍ 16. 12. 2019 do 14:00 hodin (telefonicky, emailem nebo osobně).
    Tento a minulý týden do školy zavítal výukový autobus. Tým silniční bezpečnosti si pro žáky 4. - 9. tříd připravil program ohledně bezpečné přepravy dětí v autobusech. V hodinovém programu se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací o tom, jak se mají chovat v době přepravy autobusy hromadné dopravy.
    Do školního kola dějepisné olympiády bylo vybráno 9 žáků 9. ročníku, kteří mají výborné výsledky z dějepisu a v hodinách projevují zájem o historii. Žáci vypracovali písemný test, který byl tvořen 17 otázkami, za které mohli získat 65 bodů.
    V září roku 2001 vznikla z iniciativy rodičů Rada školy. Pracovala ve složení: předseda RŠ – Mgr. Martina Jakšová, členové – Mgr. Monika Slivková, Ing. Ivo Žídek, Milan Sněhota, Rudolf Honěk, Milada Meinhardová.


Nejstarší historie školy v Chuchelné

    Historie naší školy zachází až do 18. století (1764), kdy se začalo nepravidelně učit. První školu postavil kníže Karel Lichnovský, a to nákladem 2400 marek. Ta měla jen jednu učebnu, učitelský byt o dvou pokojích, chlév pro dobytek a kůlnu. V roce 1900 bylo rozhodnuto o přestavbě budovy školy, protože přestala prostorově vyhovovat. V té době navštěvovalo školu 100 žáků.
    Protože školní kuchyně nesplňovala požadavky Evropské unie, bylo nutné provést její rekonstrukci. S přípravami bylo započato ve školním roce 2004/2005. Proběhla řada jednání, byl zpracován projekt a vybrána firma, která rekonstrukci prováděla. Vlastní práce byly zahájeny 15.6.2006 a stavba byla zkolaudována 26.9.2006. K novému zahájení provozu došlo 4.10.2006. Školní kuchyně je rozšířena o nové prostory z bývalého služebního bytu. Má oddělené sklady a také oddělené plochy pro činnosti přípravy jídel. Zařízení kuchyně je vybaveno moderní technologií – jsou zde dva konvektomaty, elektrický a plynový kotel, smažicí elektrická pánev, myčka, lednice a mrazící boxy pro uskladnění potravin. Ve výdejně obědů jsou dva vyhřívané zásobníky na talíře a ohřívací vozíky na výdej jídel.


Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, p.o.

    Naše záložky jsme odeslali do slovenské Základné školy Haniska, se kterou spolupracujeme třetím rokem. Tento projekt však pro nás nekončí odesláním záložek, žáci některých tříd pokračují ve vzájemné korespondenci. V dopisech poznávají slovenský jazyk, tradice či život žáků na Slovensku.


Škola v letech 1920 – 1945

    31.8.1958 byla poprvé otevřena nová škola na ulici Komenského. Slavnostního otevření se zúčastnil náměstek ministra školství a kultury, předseda ONV, ředitel školy z Východné a další hosté.Vyučování v nové škole začalo 13. října 1958 až po nastěhování všech potřebných věcí. V roce 1959 bylo osázeno okolí školy a v březnu 1960 byl založen ovocný sad. Bylo zde vysázeno 150 stromů a 50 keřů. K velmi pěkné a dobře vybavené škole patřila i drůbežárna založená ve školním roce 1959-60, o kterou pečovaly děti z pionýrské organizace za pomoci učitelů. V rámci ateistické výchovy v 60-letech bylo zavedeno nedělní zaměstnání pionýrů. Ve šk. roce 1963-64 zde působilo 11 zájmových kroužků (gymnastický, výtvarný, přírodovědný, maňáskový, dramatický, pěvecký, fotografický, trubačů, šachový, stolního tenisu, dovedných rukou). V průběhu posledních čtyřiceti let prošla škola několika stavebními úpravami a rekonstrukcemi. Za největší považujeme zřízení počítačové učebny, na jejímž vybavení se podíleli i s
    Celkem se 15 tříčlenných družstev škol z Karvinska se zúčastnilo, v rámmci projektu MAP, soutěže v jazyce českém. Naši zástupci- žáci 7. třídy - Matěj Moj, Jakub Hudeczek a Lukáš Gola se umístili na hezkém 7. místě. Soutěžilo se na 15 stanovištích, kde se řešily křížovky, jazykolamy, rčení, pranostiky, otázky z literatury, mluvnice, češtinářská pyramida apod.
    Školská rada 2018 – 2020: předseda ŠR – Mgr. Jaromír Musila, Mgr. Eva Ostárková, Pavla Krakovková, Petra Langrová, Mgr. Alena Němcová, Karla Zajíčková.
    Od 1.1.2009 pracuje rada školy ve složení: předseda ŠR – Mgr. Marie Hájčíková, členové – Pavla Krakovková, Ing. Michael Nábělek, Mgr. Eva Neubertová, Marcel Zajíček, Bc. Petr Zemánek.


Poválečné období školy do r. 1958

    Na Svatého Martina (11. 11. 2019) jsme pro děti uspořádaly soutěž nazvanou ODLET VLAŠTOVEK. Do této oblíbené soutěže se zapojily všechny děti z družiny. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínach. 1. výroba vlastní vlaštovky, 2. nejdelší dolet, 3. nejvyšší dolet a 4. průlet kruhem. Děti byly nadšené, soutěž se jim velmi líbila. Všichni se nadšeně zapojili a každý si odnesl cenu.
    25. května 1921 byl schválen pozemek na stavbu nové školy.Stavbu umožnily příspěvky od zemské správní komise v Opavě (75 tisíc Kč) a okresní školní rady v Hlučíně. 13 srpna 1925 byla slavnostní mše ku příležitosti otevření nové budovy školy. Stará škola byla prodána ve veřejné dražbě.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00