Jak na věc


zaměstnanci hotelu

Závazek vedení společnosti vůči zaměstnancům

    Nabízíme řešení objednávky stravy pomocí stejných identifikačních médií, které jsou určeny pro evidenci docházky. Strávník tak používá stále stejné ID médium pro několik činností.
    Program PERSONALISTIKA slouží k evidenci personálních dat zaměstnanců a uchazečů. Lze plánovat potřebný počet zaměstnanců v daném čase a jejich nábor, navrhovat školení...
    jakož i práva pacientů, práva specifických skupin pacientů a především individuální přístup k pacientům při řešení jejich potřeb, vyplývající zejména z
    Společným cílem všech zaměstnanců Nemocnice Pardubického kraje, a. s. je zajistit kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči v příjemném a bezpečném prostředí pro všechny. Zaměstnanci nemocnice dodržují etický kodex jako mravní závazek. Zavazují se jednat tak, aby bylo dosaženo naplnění společného cíle vůči pacientům a veřejnosti, vůči jejich spolupracovníkům a obchodním partnerům nemocnice a tak, jak považují sami tito zaměstnanci za správné a vhodné, pokud by směřovalo vůči nim.


VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY A ÚČETNICTVÍ

    Zaměstnanci nemocnice tvoří tým profesionálů, který za všech okolností považuje za čest poskytovat vysoce kvalifikovanou zdravotní péčí pacientům, jejichž potřeby a zájmy jsou vždy na prvním místě.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00