Jak na věc


zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky cviče

Prezentace na téma: "zpracovaný v rámci projektu"— Transkript prezentace:

     Tento výukový materiál slouží k procvičování písemného odčítání přirozených čísel do 1000. Žáci si zopakují písemné odčítání do 1000 v různých příkladech a úlohách.
    Tento výukový materiál slouží k procvičování písemného sčítání přirozených čísel do 1000000. Žáci si zopakují písemné sčítání do 1.000.000 v příkladech a ve slovních úlohách.
    Tento výukový materiál slouží k procvičování geometrie, a to geometrického tvaru- trojúhelníku. Žáci si zopakují výpočet obvodu trojúhelníku ve slovních úlohách.
    Tento výukový materiál slouží k procvičování písemného sčítání přirozených čísel do 1000. Žáci si zopakují písemné sčítání do 1000 v příkladech a ve slovních úlohách.
    Tento výukový materiál slouží k procvičování písemného dělění jednociferným dělitelem. Žáci si procvičí písemné dělění jednociferným dělitelem v různých příkladech a slovních úlohách.
    Tento výukový materiál slouží k procvičování pamětného násobení přirozených čísel do 1000000. Žáci si zopakují násobení do 100000 zpaměti v různých příkladech.


Přihlásit se přes sociální síť:

    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Tento výukový materiál slouží k procvičování geometrie, a to geometrického tvaru- obdélníku. Žáci si zopakují výpočet obvodu obdélníku v příkladech a ve slovních úlohách.
    Tento výukový materiál slouží k procvičování pamětného dělení přirozených čísel do 100. Žáci si zopakují pamětné dělení do 100 v příkladech, ve hře a početním řetězci.
     Tento výukový materiál slouží k procvičování porovnávání čísel do milionu. Žáci pracují s čísly v číselných řadách sestupně a vzestupně, porovnávají čísla do milionu, přiřazují znaménka menší, větší a rovná se.
     Tento výukový materiál slouží k procvičování pamětného sčítání a odčítání přirozených čísel do 100. Žáci si zopakují pamětné sčítání a odčítání do 100 v příkladech, ve slovních úlohách a ve hře.
    Tento výukový materiál slouží k procvičování písemného násobení dvojciferným činitelem. Žáci si zopakují písemné násobení dvojciferným činitelem v různých příkladech a slovních úlohách.


Digitální učební materiály pro výuku Matematiky na 1. stupni ZŠ

    Tento výukový materiál slouží k procvičování pamětného násobení přirozených čísel do 1000000. Žáci si zopakují násobení do 100000 zpaměti v různých příkladech.
     Tento výukový materiál slouží k procvičování práce s číselnou osou s přirozenými čísely do milionu . Žáci si zopakují čtení přirozených čísel do milionu v různých úlohách.
     Tento výukový materiál slouží k procvičování zaokrouhlování čísel do milionu. Žáci si procvičí zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a statisíce různých čísel do milionu a ve slovních úlohách.
    Tento výukový materiál slouží k procvičování písemného násobení jednociferným činitelem. Žáci si zopakují písemné násobení jednociferným činitelem v různých příkladech a slovních úlohách.
     Tento výukový materiál slouží k procvičování písemného dělení jednociferným číslem se zbytkem. Žáci si procvičí písemné dělení se zbytkem v příkladech, ve slovních úlohách a ve hře.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00