Jak na věc


změněný stav vědomí při konstelacích

V konstelacích rozum nefunguje/ 3

    Konstelace však nabízí něco nového: odevzdat se síle, která otevírá dveře do neznáma a k ne-vědění; cestu růstu a hlubšího poznání sebe sama i Celku. Pomocníkem k tomu může být meditace. Čím více klient i terapeut otevřou v sobě dveře pro tento nový a neznámý prostor, tím hlubší proces se může ukázat. 
    Po několika letech zkušeností s konstelacemi, klienti, kteří semináře nebo individuální sezení navštívili, potvrzují, že jim tato metoda v konečné fázi přinesla vnitřní uvolnění, širší vhled do vztahů,  v osobní rovině pak radost, kreativitu, motivaci a velký náboj energie. 
    Často tito lidé projektují své osobní strachy, které jim brání mít důvěru v celý proces, tzn. být otevřený, bdělý a vědomý v prostoru, který konstelace vytvoří. Celé by to pro ně totiž znamenalo vzdát se vlastní kontroly a vnitřně učinit krok k důvěře do neznáma: odevzdat se, vnímat a být ve spojení s vyšší inteligencí energetického pole a jeho skrytou dynamikou. To vyžaduje jistou dávku odvahy. Je to zcela opačný postoj než nám vštěpuje naše společnost. A sice: musíš vědět a znát. Vzdání se kontroly nám může v jistém smyslu nahánět až strach.


Motto: Každý strůjcem svého štěstí sám. 

    Zajímavostí je, že vše funguje i když tomu zástupce sám někdy nevěří nebo nikdy s konstelacemi neměl osobní zkušenost. Jeho počáteční pochybnosti se brzy změní v překvapení, protože je najednou schopen prožívat hluboké emoce, řadu pocitů a chování, které se objeví.  
    Někdy se objeví jisté obavy, zejména u začínajících klientů, zda je konstelace nemohou poškodit. Jsem toho názoru, že nic se neděje náhodou a není tedy ani náhoda v jaké roli se klient ocitá a jaké pocity prožívá. Většinou právě proto, že se těmto pocitům a situacím nevědomě vyhýbá a nechce s nimi být konfrontován.
    Kritici na hlavu konstelací často vysílají pochybnosti, že účinnost konstelací je podfuk, šarlatánství či jakési esoterické habaďury. Tomu však tak, ale není.  Strachy z konstelací někdy šíří sami terapeuti nebo lidé, kteří s nimi nemají osobní zkušenost. Domnívají se, že je třeba mít vše pod kontrolou, protože klient zřejmě podle nich není schopen sám za sebe rozhodovat a jednat. Tím ho však staví již předem do pozice dítěte a zbavují ho vlastní zodpovědnosti.  


Tato silná a účinná metoda rozvoje osobnosti, sebepoznávání a práce s lidmi může pomoci uspořádat vztahy na mnoha rovinách: osobní, zdravotní, partnerské, pracovní, finanční, spirituální. Ženám a mužům každého věku či vzdělání může pomoci vyřešit jejich minulost. Může názorně ukázat a pocítit souvislosti mezi vztahy v rodině nebo v jiných systémech.

    Nicméně je třeba akceptovat a brát v úvahu klientův strach a ponechat mu možnost volby konstelaci i uprostřed ukončit a nechat převzít roli jiným zástupcem. Tato situace se nestává často, ale každý klient má právo z konstelace vystoupit nebo se jich účastnit pouze jako divák, tzn. že si vlastní konstelaci nestaví. I přesto je pro něj tato zkušenost přínosná a léčivá.
    Upozornění.Konstelace nejsou vhodné pro labilní jedince, při akutní krizi, pro pacienty v léčbě psychiatra. Nejsou přístupné nezletilým. Během sezení je vhodné počítat se zvýšenou psychickou, emoční i fyzickou zátěží. Konstelace nejsou náhražkou za medicínskou léčbu ani psychoterapeutickou péči. V případě vzniku a setrvání psychických nebo fyzických potíží během individuálního sezení, semináře i po něm je třeba kontaktovat terapeuta. Stejně tak je nutné ho informovat o užívá např. psychofarmak, anebo má-li klient závažné zdravotní problémy.


Metoda Rodinné konstelace se využívá v poradenství a psychoterapii, skupinově nebo individuálně.

    Naše celá společnost je postavena na výkonech, jistotách a rozumu. Lidé hledají spokojenost a štěstí ve vnějším světě, mimo sebe. A to je chyba. Až teprve když se jim tyto tzv. ?jistoty" zhroutí a rozpadnou (konec vztahu, rozpad rodiny, smrt blízkého, nehody, odchod ze zaměstnání, zabavení majetku, podlomené zdraví atd.) začínají hledat hlubší smysl svého života v sobě a jsou ochotni se otevřít něčemu víc. To je pro ně často impuls ke změně a přichází na konstelace. 
    Konstelace rozbíjí iluze, ideje a naše představy. Chce-li člověk žít v jistém sebeklamu a iluzi, pak pro něj konstelace nejsou vhodné. Mnozí lidé a terapeuti si neumí představit, že jejich ?pravda" může být ještě jiná než si doposud mysleli. 
    Psychiatr a psychoterapeut s 33letou privátní praxí v Curychu. Certifikovaný absolvent výcviku Procesorientované psychoterapie (Lehranalytik a supervizor), Ericsonovské psychoterapie, NLP a supervize zaměřené na umělecké metody (coaching a ...
    Dnes může člověk najít celou řadu návodů, knih a sebepoznávacích kurzů pod odborným vedením, jak sám sebe hlouběji poznávat. Výhodou této práce může být objektivnost a pravdivost, kterou u sebe nemusí chtít vždy vidět a slyšet.
    Průběh konstelací je zcela spontánní a terapeut do procesu vstupuje minimálně. Konstelace může vést na rovině vysvětlování a objasňování, aby klient i účastníci rozuměli celému procesu nebo na úrovni duše, kdy jeho ?zásahy" do  konstelace jsou téměř nulové.  


Touhy, závislosti a změněné stavy vědomí

    Zpravidla je to pro něj zpočátku něco fascinujícího až neuvěřitelného, protože dynamiku, kterou vnímá, cítí a vidí, nelze rozumem pochopit, ani vysvětlit. Konstelace nabízí něco nového: možnost odevzdat se neznámé síle, která otevírá cestu růstu a hlubšího poznání sebe sama i Celku. Sílu, která je mimo jeho kontrolu a chápání.
    Konstelace ukazují konkrétní návody nebo techniky, jak úspěšně pracovat s tím, co přináší každodenní život, tak aby se nastolila hluboká harmonie a rovnováha. Konstelace pracují s fakty, je proto třeba zjistit o své původní i současné rodině, co nejvíce informací. V příbězích mívají zvlášť velký význam rodinní příslušníci, kteří jsou z rodiny vytěsněni, odsouzeni nebo se na ně zapomnělo. Mohou to být potracené, nebo brzy zemřelé děti, nežádoucí členové rodiny, příbuzní s tragickým osudem (např.zabavení majetku, smrt v koncentračním táboru, vraždy, sebevraždy, veřejné odsouzení, prokletí, sekty atd.).  
    Všechny osobní zkušenosti, které  v konstancích prožijeme se nám uloží do podvědomí. Ty v sobě zahrnují tělesné pocity, emoce i duchovní principy a naše osobní vědomí se tak rozšiřuje k vědomí něčeho, co  nás převyšuje a přináší celistvost.


Více informací o metodě naleznete zde .

    Zástupci v konstelacích autenticky popisují všechny své pocity, ke kterým mají přístup i když předem nemají poskytnuty žádné informace o dané události, ani rodině. Vše se odehrává za běžného stavu vědomí. Zástupci se dostanou do kontaktu s něčím, co se někdy nazývá jako informační energetické pole. To člověka svojí velikostí naprosto přesahuje. V tomto prostoru jsou zaznamenány všechny naše myšlenky, pocity, vzpomínky, informace. Jogíni mu říkají akáša. Abychom byli schopni vnímat hloubku tohoto pole, musíme učinit jediné: vcítit se do svého nitra.
    Pro lidi je setkání s konstelacemi naprosto nová zkušenost, která se jich osobně dotkne a která je "mimo ně". Dává  zažít, že existuje něco víc. Něco, co je mimo jejich dosah, kontrolu a osobnost. Něco s čím jsme ve spojení mimo lidský rozum a chápání. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00