Jak na věc


zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví p

PŘEVODY BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ "NA KLÍČ"

    zrušení spoluvlastnických podílů na budově jako celku a jejich nahrazení vlastnictvím bytů nebo nebytových prostor osobami z řad stávajících podílových spoluvlastníků budovy, tj. zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, kdy např. rozdělení rodinného domu na dvě bytové jednotky nebo bytového domu na více jednotek je ve většině případů podmínkou prodeje bytu (do té doby jsou podíly většinou neprodejné),


Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově

    34 V. Hospodaření domu 1. Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku podle velikosti svých spoluvlastnických podílů. 2. Správce je povinen evidovat náklady za každý dům odděleně od ostatních domů, které má ve správě. 3. Správce sestavuje na každý rok rozpočet domu, který představuje přehled plánovaných nákladů a zdrojů jejich krytí. 4. Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření domu v běžném roce a vytvoření dostatečné velké zálohy finančních prostředků na opravy společných částí domu, plánované v letech budoucích. 5. Správce domu vede potřebnou dokumentaci k domu, správě domu, provozu a finančnímu hospodaření podle obecně platných předpisů. Finanční prostředky vede u finančního ústavu na příslušném účtu a má právo s nimi disponovat v souladu s povinnostmi správce. 6. Vlastník je povinen platit měsíčně na účet správce zálohy na úhradu nákladů spojených se správou domu a na úhrady za plnění poskytovaná
    4 2. Jednotka č. 1106/2 ( byt č. 2 ) je byt 4+1, umístěný ve 2. nadzemním podlaží, vchod B, celková plocha s příslušenstvím je : 84,8 m 2. 1.PP 19 Sklep 2.NP 202 Předsíň 2.NP 203 Předsíň 2.NP 204 Kuchyně 2.NP 205 Jídelna 2.NP 208 Pokoj 2.NP 208 Pokoj 2.NP 208 Pokoj 2.NP 209 WC 2.NP 210 Koupelna 2.NP - Terasa - vymezená východním průčelím a prodloužením severní a jižní obvodové zdi bytové jednotky Společná část domu určená k výlučnému užívání vlastníka této jednotky tohoto prohlášení je 848 /
    Naše kancelář poskytuje na území celé České republiky služby spojené s převodem bytů do osobního vlastnictví „od A až do Z“. V prvé řadě se jedná o samotné zaměření, zakreslení a vymezení jednotek v domech (bytové domy, rodinné domy, komerční objekty a jiné) a za druhé jejich případný následný převod do tzv. osobního vlastnictví další osoby. Tato služba je klienty využívána především v následujících případech:


Zveřejnění záměru zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví – č.p.637

    rozdělení rodinného domu nebo bytového domu ve vlastnictví jedné osoby, případně manželů, na bytové jednotky, a to zejména za účelem prodeje či darování samostatného bytu nebo nebytového prostoru, zřízení zástavního práva apod.,
    22 20. Jednotka č. 1106/20 ( byt č. 20 ) je byt 3+1, umístěný v 5. nadzemním podlaží, vchod C, celková plocha s příslušenstvím je : 77,9 m 2. 1.PP 12 Sklep 5.NP 503 Předsíň 5.NP 505 Kuchyně 5.NP 506 WC 5.NP 507 Koupelna 5.NP 508 Obývací pokoj 5.NP 511 Pokoj 5.NP 512 Pokoj tohoto prohlášení je 779 /
    14 12. Jednotka č. 1106/12 ( byt č. 12 ) je byt 3+1, umístěný ve 4. nadzemním podlaží, vchod B, celková plocha s příslušenstvím je : 77,9 m 2. 1.PP 3 Sklep 4.NP 403 Předsíň 4.NP 405 Kuchyně 4.NP 406 WC 4.NP 407 Koupelna 4.NP 408 Obývací pokoj 4.NP 411 Pokoj 4.NP 412 Pokoj 4.NP 414 Balkon Společná část domu určená k výlučnému užívání vlastníka této jednotky tohoto prohlášení je 779 /


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00