Jak na věc


zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví p

Zveřejnění záměru zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví – č.p.637

    24 22. Jednotka č. 1106/22 je nebytový prostor ( prodejna ) umístěný v 1. nadzemním podlaží, v levé části budovy při pohledu ze strany vchodů, celková plocha s příslušenstvím je : 336,1 m 2. 1.NP - Rampa 1.NP 103 Zádveří prodejny 1.NP 104 Prodejna nábytku 1.NP 106 Prodejna nábytku 1.NP 107 Sklad nábytku 1.NP 108 WC, Sprcha 1.NP 109 Prodejna nábytku 1.NP 110 Šatna 1.NP 111 WC 1.NP 112 Chodba 1.NP 113 Kancelář Společná část domu určená k výlučnému užívání vlastníka této jednotky Součástí nebytové jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tohoto prohlášení je /
    převody družstevních bytů do vlastnictví členů družstva s následným vznikem společenství vlastníků jednotek. O nesporných výhodách tzv. osobnho vlastnictví bytů před družstevním vlastnictvím se více dočtete ZDE.


PŘEVODY BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ "NA KLÍČ"

    2 II. Zrušení spoluvlastnictví účastníci touto dohodou ruší své podílové spoluvlastnictví k budově uvedené v ustanovení článku I. této dohody a zrušené spoluvlastnictví vypořádávají způsobem uvedeným v čl. III. této dohody. III. Vypořádání spoluvlastnictví účastníci vypořádávají zrušené podílové spoluvlastnictví k budově, uvedené v ustanovení článku I. této dohody na základě prostorového vymezení částí budovy, které se stanou jednotkami a společnými částmi budovy (tak jak je uvedeno v ustanoveních článků IV, IVa, IVb, IVc a IVd této dohody), nacházejících se v obci Zlín, k.ú. Malenovice u Zlína takto : Spoluvlastník Spoluvlastnický podíl na budově č.p na p.č. st / IDEAL TRADE, spol. s r.o / účastníci se dohodli, že za uvedené vypořádání nepřísluší finanční náhrada žádnému z účastníků. Tímto jsou účastníci vzájemně vypořádáni a nemají vůči sobě žádných nároků z titulu zaniklého spoluvlastnictví k uvedeným nemovitostem. IV. Vymezení jednotek a společných částí budovy a určení vlastnickýc
    17 15. Jednotka č. 1106/15 ( byt č. 15 ) je byt 2+1, umístěný ve 4. nadzemním podlaží, vchod C, celková plocha s příslušenstvím je : 55,9 m 2. 1.PP 7 Sklep 4.NP 402 Předsíň 4.NP 405 Kuchyně 4.NP 406 WC 4.NP 407 Koupelna 4.NP 409 Obývací pokoj 4.NP 411 Pokoj 4.NP 414 Balkon Společná část domu určená k výlučnému užívání vlastníka této jednotky tohoto prohlášení je 559 /


Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově

    35 10. Náklady na správu domu představují zejména : a) náklady na údržbu a opravy společných částí domu resp. pozemku příslušejícího k domu b) daň z nemovitostí (pokud nelze uplatnit osvobození od daně) c) pojištění domu d) mzdové náklady včetně odvodu na sociální a zdravotní pojištění pracovníků zajišťujících provoz domu e) spotřeba energií ve společných částech domu(voda, elektřina, plyn, teplo) f) odvoz odpadků g) ostatní náklady vztahující se přímo k domu, příp. k přilehlému pozemku Na úhradě nákladů uvedených pod ad. a), b), c), d), e), f), se vlastníci jednotek podílejí v poměru spoluvlastnického podílu na společných částech domu. úhrady nákladů ad. g) se rozúčtují podle obecně platných předpisů (např. vyhl.č.. 197/1957 ú.1.). Na úhradě nákladů uvedených ad. a) - f) se vlastníci jednotek podílejí podle naměřených hodnot, pokud jejich spotřeba je v bytech měřena. 11. Kromě záloh dle bodu 4. části f) je vlastník povinen hradit stanovenou částku za výkon správy domu. 12. V případě n
    v prvé řadě je nutno obstarat příslušné dokumenty z katastru nemovitostí a stavební dokumentaci k domu. Chybějící dokumentaci lze dohledat v archivu příslušného stavebního nebo katastrálního úřadu,
    19 17. Jednotka č. 1106/17 ( byt č. 17 ) je byt 3+1, umístěný v 5. nadzemním podlaží, vchod A, celková plocha s příslušenstvím je : 77,9 m 2. 1.PP 2 Sklep 5.NP 503 Předsíň 5.NP 505 Kuchyně 5.NP 506 WC 5.NP 507 Koupelna 5.NP 508 Obývací pokoj 5.NP 511 Pokoj 5.NP 512 Pokoj tohoto prohlášení je 779 /


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00