Jak na věc


zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví p

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově

    8 6. Jednotka č. 1106/6 ( byt č. 6 ) je byt 3+1, umístěný ve 3. nadzemním podlaží, vchod B, celková plocha s příslušenstvím je : 77,9 m 2. 1.PP 6 Sklep 3.NP 303 Předsíň 3.NP 305 Kuchyně 3.NP 306 WC 3.NP 307 Koupelna 3.NP 308 Obývací pokoj 3.NP 311 Pokoj 3.NP 312 Pokoj 3.NP 314 Balkon Společná část domu určená k výlučnému užívání vlastníka této jednotky tohoto prohlášení je 779 /
    Převod družstevních bytů do vlastnictví nebo převod bytů z majetku jiných subjektů v případě, že se jeho člen se svými finančními prostředky podílel na koupi bytového domu, je od osvobozen od daně z převodu. Pro převody účinné od 1.1.2014 platí pokud jde o daně spousta nových věcí. Úplatné převody se řídí novým zákonem č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí a bezúplatné převody byly začleněny do zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Zákon o dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb. zanikl k 31.12.2013, vyjma případů, kdy došlo k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí nejpozději v tento den.


PŘEVODY BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ "NA KLÍČ"

    28 IVc. Určení společných částí budovy 1. V budově jsou vymezeny následující části společné vlastníkům všech jednotek : Podlaží Místnost č. Název místnosti 1.NP 105 Kotelna 2.NP - Terasa Části domu společné všem vlastníkům jsou dále : - vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu, - střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních, - vchod a vstupní dveře do domu, průčelí, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna), - obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, - podlahy, vyjma podlahových krytin v bytě a všeho, co je spojeno s položením či usaze
    14 12. Jednotka č. 1106/12 ( byt č. 12 ) je byt 3+1, umístěný ve 4. nadzemním podlaží, vchod B, celková plocha s příslušenstvím je : 77,9 m 2. 1.PP 3 Sklep 4.NP 403 Předsíň 4.NP 405 Kuchyně 4.NP 406 WC 4.NP 407 Koupelna 4.NP 408 Obývací pokoj 4.NP 411 Pokoj 4.NP 412 Pokoj 4.NP 414 Balkon Společná část domu určená k výlučnému užívání vlastníka této jednotky tohoto prohlášení je 779 /


Zveřejnění záměru zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví – č.p.637

    31 Všechny tyto společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického práva. Spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek na částech budovy společných vlastníkům jednotek č. 1106/1 1106/21 se řídí vzájemným poměrem podlahové plochy jednotek k celkové ploše jednotek č. 1106/1 1106/21 : Jednotka Spoluvlastnický podíl Jednotka č. 1106/1 891 / Jednotka č. 1106/2 848 / Jednotka č. 1106/3 906 / Jednotka č. 1106/4 559 / Jednotka č. 1106/5 779 / Jednotka č. 1106/6 779 / Jednotka č. 1106/7 953 / Jednotka č. 1106/8 779 / Jednotka č. 1106/9 559 / Jednotka č. 1106/ / Jednotka č. 1106/ / Jednotka č. 1106/ / Jednotka č. 1106/ / Jednotka č. 1106/ / Jednotka č. 1106/ / Jednotka č. 1106/ / Jednotka č. 1106/ / Jednotka č. 1106/ / Jednotka č. 1106/ / Jednotka č. 1106/ / Jednotka č. 1106/ /
    3 IVa. Vymezení jednotek v budově Číslování místností je převzato z projektové dokumentace na zaměření stávajícího stavu, zpracované v 06/2011 společností RKO project s.r.o. : 1. Jednotka č. 1106/1 ( byt č. 1 ) je byt 4+1, umístěný ve 2. nadzemním podlaží, vchod A, celková plocha s příslušenstvím je : 89,1 m 2 : 1.PP 1 Sklep 2.NP 202 Předsíň 2.NP 203 Předsíň 2.NP 204 Kuchyně 2.NP 205 Jídelna 2.NP 206 Pokoj 2.NP 207 Obývací pokoj 2.NP 208 Pokoj 2.NP 209 WC 2.NP 210 Koupelna 2.NP - Terasa - vymezená východním průčelím a prodloužením severní a jižní obvodové zdi bytové jednotky Společná část domu určená k výlučnému užívání vlastníka této jednotky tohoto prohlášení je 891 /


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00