Jak na věc


zvony a zvonky josef václav sládek

Nejprodávanější

    Zvon je hudební nástroj přesného specifikovaného tónu, který vzniká jako primární, ale i sekundární projev úderu srdce. Po silném nárazovém tónu vznikají pro vnímavého posluchače další slyšitelné tóny, tercie, prima a spodní oktáva. Krásu a hudební projev zvonu ovlivňuje typ žebra, hmotnost zvonu a spodní oktáva, která dává zvuku zvonu mohutnost a sílu. Zvony se vyrábí ze zvonařského bronzu v poměru 78 % mědi a 22 % cínu.
    Zvon představuje nevšední kovolitecké dílo, bývá zpravidla bohatě výtvarně zdobený a opatřený nápisy, čímž se podtrhne jeho výraznější zvuková stránka. Výtvarné ztvárnění reliéfů světců, rodových, obecních a městských znaků, ornamentů, letopočtů a nápisů na pláštích zvonů nám zpravidla přibližuje dobu jeho vzniku a kulturu daného období, ve kterém byl zvon vyroben.
    Zajímavá je skutečnost, že pozornost je věnována hlavně zvonům. Technické vybavení zvonů a jeho komponenty, zvonová stolice a samotná zvonice včetně detailů a zvukových otvorů vyžadují zvláštní pozornost. Zvon osazený ve zvonici, zvonové komoře, musíme chápat jako funkční celek a vnímat ho i s jeho detaily jako nedílný funkční celek. Každý zvon potřebuje ke své funkci jedinečné vybavení, které je učiní použitelným ke zvonění. Zvony se pořizují na staletí a jedině stoprocentní stav vybavení zvonů zajistí jejich bezpečný a bezproblémový dlouhodobý provoz po několik generací.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00